Kirjeitä 20.12.2019 06:00

Varusmiehiä ei pidä ahtaa ateistiseen muottiin

Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski ehdottaa Puheenvuoro-palstalla (SK 46/2019) sotilasvalan ainoaksi sanamuodoksi ”kunniani ja omantuntoni kautta” ilman mainintaa Jumalasta. Hän väittää sen lisäävän yhteiskunnallista koheesiota ja yhdenvertaisuutta. Olisiko todella näin?

Uskonnon- ja sananvapauslait sallivat yksilön esittää uskonsa Jumalaan ja mielipiteensä julkisesti. Sotilasvalatilaisuus on julkinen. Miksi puolustusvoimilla tulisi lainvastaisesti olla oikeus ahtaa varusmiehet yhteen ateistiseen muottiin? Se syrjisi uskovia toisin kuin nykyinen käytäntö, johtaisi pakkokoheesioon ja -yhdenvertaisuuteen, poistaisi uskonnollisen vakaumuksen kunnioittamisen ja vähentäisi suvaitsevaisuutta.

Ylikoski unohtaa, että sellaiset yli viidenkymmenen prosentin pyhinä pitämät arvot kuin rakkaus, rauha ja ihmisoikeudet ovat kristinuskon ydinsisältöä. Onko 22 prosenttia noin varusmiesikäistä (15–29-vuotiaat) liian pieni vähemmistö saadakseen osakseen uskonnonvapauslain suomat oikeudet?

Risto Moisio

Filosofian lisensiaatti, Tampere

Sisältö