Kirjeitä 26.07.2019 06:00

Pelastuslaitosten uudistus onnistui

Pääkirjoituksessa ”Kun tuli on irti” (SK 28/2019) käsiteltiin ajankohtaista ja tärkeää maan pelastustoimen järjestelyä todeten, että se on järjestetty kuntapohjaisesti. Tarkasti ottaen pelastustoimi on järjestetty vuoden 2004 alusta lähtien alueellisesti lakimääräisenä kuntien pakollisena yhteistoimintana.

Lain mukaan maa jaettiin valtioneuvoston päätöksellä 22 pelastustoimen alueeseen. Kuntien oli tehtävä keskenään sopimus niiden hallintomallista vuoden 2002 loppuun mennessä. Jollei keskinäinen sopiminen onnistuisi, valtioneuvosto määräisi hallintotavan.

Sisältö