Kirjeitä 23.02.2018 06:00

Kulutusveroja voisi nostaa

Tuukka Saarimaan kolumnin alakerrassa (SK 6/2018) syytettiin arvonlisäveroa siitä, että taloudessa käydään vähemmän kauppaa. Kirjoittaja sivuutti välittömien verojen vaikutuksen kansalaisten kulutushalukkuuteen. Kireä tuloverotuksemme hidastaa yksityistä pääomanmuodostusta tarpeeksi ilman että käteen jäävästä tulosta vielä huomattava osa käytettäisiin tarpeettomaan kulutukseen. Tämä pätee paitsi ansio- myös pääomatulojen verotukseen.

Kansalaisten säästämisalttius on yksi kansantalouden kulmakivistä, jota ilman pankkien antolainaus ja sijoitukset esimerkiksi asuntoihin eivät olisi mahdollisia. Niinpä yksityiseen pääomanmuodostukseen olisi luotava kannusteita alentamalla eri tulolajien verotusta. Tällöin kansalaisilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet päättää ansaitsemiensa varojen käytöstä. Kulutusveroja voisi vastaavasti nostaa varsinkin ns. ylellisyyshyödykkeiden osalta.

Jussi-Pekka Toivonen

Turku

 

Lenin-museo ei palvo

Anna-Lena Laurén hämmästelee Tampereella olevan Lenin-museon näyttelyä (SK 7/2018). Laurén ei ole ilmeisesti koskaan käynyt uudessa Lenin-museossa eikä tiedä museon näyttelyn näkökulmaa.

Kun Lenin-museo aiemmin keskittyi Leniniin henkilönä, jonkinmoisena palvontanakin, uudistetun museon näyttely käsittelee muun muassa Laurénin peräämää vankileirien saaristoa ja Stalinin diktatuuria. Jos venäläiset toimittajat nostavat tv-ohjelmassa museosta esiin vain venäläisen maailmankuulun moottoripyörän sivuvaunuineen ja vahanukkeineen, he harjoittavat disinformaatiota, johon Lenin-museo ei ole syypää.

Ari Kallio

Kerava

 

Perinteistä politiikkaa

Haluaisin täydentää hyvää ja ajankohtaista kirjoitusta ”Kremlin asialla, Suomen rahoilla” (SK 7/2018).

Muiden ystävyysseurojen jäseniä on pitkään ärsyttänyt Suomi–Venäjä-Seuran kohtuuttoman suuri osuus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) avustusten määrästä.

OKM jakoi ystävyysseuroille vuonna 2017 yhteensä 2 037 000 euroa. Suomi–Venäjä-Seura sai siitä 1 139 000 euroa. Lisäksi OKM myönsi Suomi–Venäjä-Seuralle Cultura-säätiöltä 850 000 euroa ”venäläisen kulttuurin edistämiseen ja venäläisten kotouttamiseen”.

OKM:n virkamies selvitti Ystävyysseurojen liiton kokouksessa 2014 valtionavustusten hakumenettelyä. Tiedustelin häneltä, miksi Suomi–Venäjä-Seura saa yli puolet jaettavasta summasta. Vastaus oli lyhyt ja selvä: päätös on poliittinen ja sillä on pitkät perinteet.

Seppo Haario

Vantaa

Sisältö