Kirjeitä 11.09.2020 06:00

Korkeakoulut tarjoavat kieliopintoja verkossa

Pauliina Penttilä (SK 35/2020) ja Mikko Vieltojärvi (SK 36/2020) pureutuvat Suomen kapenevaan kielivarantoon. Yhä harvemmat opiskelevat pitkäjänteisesti muita kieliä kuin toista kotimaista ja englantia.

Korkeakouluopiskelijoiden joukossa muun kielen kuin toisen kotimaisen tai englannin jonkin oppimäärän suorittaneiden määrä on laskenut pitkään. Muiden kielten opiskeluun saatetaan herätä vasta korkeakoulussa. Niiden kielitarjonnassa on suuria eroja. Aiemmin melko yleistenkään kielten kursseja ei ole aina tarjolla edes alkeistasolla. Jos tarjontaa on, kurssit täyttyvät nopeasti. Edistyneemmille tasoille ei tahdo riittää opiskelijoita, sillä riittävää pohjaa ei ole. Alkeista aloittavat taas eivät usein voi sisällyttää pitkää kielipolkua tutkintoonsa.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen KiVAKO-hankkeen (2018–2021) tavoitteena on varmistaa ja vahvistaa korkeakouluopintojen osana syntyvää kielivarantoa. Kantavana ajatuksena on paikkaan sitomaton virtuaalinen kieliopintotarjonta. Opintoja suunnitellaan ja toteutetaan 11 kielessä sekä monikielisessä tandem-opiskelussa.

Kielten verkko-opiskelua ovat saattaneet aiemmin jarruttaa verkko-opiskelun alkuajoilta juontuvat ennakkoluulot. Nykyaikainen kielen verkkokurssi ei ole kirjallisen oppimateriaalin hautausmaa, vaan opettajan ohjaama monipuolinen oppimistapahtuma. Nykytekniikka mahdollistaa monimuotoisen verkkopedagogiikan, vaihdellen opettajan ohjaamasta suullisesta vuorovaikutuksesta automaattista palautetta antaviin tehtäviin.

Tarmo Ahvenainen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Pasi Puranen

Aalto-yliopisto

Teppo Varttala

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sisältö