Kirjeitä 09.10.2020 06:00

Uusiutuva energia tarvitsee parikseen kiertotalouden

Mika Horelli nosti esille vanhojen aurinkopaneelien jäteongelman (SK 1.9.). Paneeleihin ja tuulimyllyihin käytetään erilaisia materiaalisekoitteita, koska tähtäimessä on esimerkiksi hyvä kestävyys. Sekoitemateriaalien kierrätys on kuitenkin hyvin vaikeaa.

Ongelma on esimerkki niin sanotun nykyisen lineaaritalouden ongelmista. Kun materiaalien kiertoa ei ole ratkaistu elinkaaren alkupäässä, loppupäässä ratkaisua ei löydy helposti ja syntyy poisheitettävää, arvotonta jätettä. Sama haaste koskee uutta älyteknologiaa.

Tarve hiilineutraalille kiertotaloudelle on ilmeinen. Tavoitteena pitää olla materiaalin pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään, elinkaaresta toiseen, niin että se säilyttää arvonsa ja vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Materiaalien kiertotalous ei ole valitettavasti edennyt käsi kädessä uusien teknologisten ratkaisujen kehityksen kanssa. Nopeampi eteneminen on nostettava keskeiseen rooliin, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Sisältö