kirjeitä 01.02.2019 06:00

Byrokratia haittaa

YTN:n edustajat pohtivat (SK 2/19), miten järjestöistä saataisiin parempia työnantajia. SOSTEn Järjestöbarometrin mukaan sote-alan järjestötyötä tekeviä motivoivat autonomia, matala hierarkia ja mahdollisuus kehittyä. Jaksaminen on haaste erityisesti pienissä järjestöissä, joissa työn suunnittelun resurssit ovat niukat ja joissa palkka- ja vapaaehtoistyötä tehdään rinnan.

Sote-järjestöjen toimintaa mahdollistetaan veikkausvoittovaroin. Päätökset järjestöavustuksista tehdään juuri ennen vuodenvaihdetta, mikä on toiminnan muuttamisen tai työlainsäädännön noudattamisen kannalta myöhään. Erityisen vaikeaksi tilanne muuttuu, kun rahoituslähteitä on useita. Järjestöistä 65 prosenttia pitää rahoituskäytäntöjä kuormittavina. Ne vievät voimia varsinaisesta työstä ja työhyvinvointia tukevasta toiminnasta. Avustuspäätökset pitäisi tehdä ajoissa, ja kohdentaa riittävästi myös ammattimaiseen johtamiseen.

Sisältö