Kirjeitä 23.10.2020 06:00

Tutkimusta myös EU:sta ja globalisaatiosta

Mikko Mäenpää kirjoitti (SK 41/2020) tieteestä ja totuudesta. Aihe on tärkeä ja sitä kannattaa käsitellä. Teemaa voi lähestyä myös Sanna Marinin hallituksen näkökulmasta. Hallituksella ei ole vieläkään Kari Raivion ehdottamaa tiedepoliittista asiantuntijaa.

Valtioneuvosto on jo muutaman vuoden tilannut strategisia tutkimuksia. Ajatuksena tämä on hieno ja kannatettava. Olennaista on vain löytää ne teemat ja alueet, joilla on strategista merkitystä.

Vuoden 2021 teemakokonaisuudet ovat väestörakenteen muutokset, elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet sekä kolmantena pandemiat yhteiskunnallisena haasteena. Toivottavasti lisätutkimukset tuovat uutta perustaa päätöksenteolle.

Olisi odottanut, että selvitettäviä teemoja olisi ollut myös Suomen linjaus EU:n kehitykseen, jossa ei enää riitä, että seurataan Saksan päätöksiä. Myös globalisaatio on entistä haastavammassa vaiheessa. Itämeren alueen kehitys heijastuu Suomessa kaikkeen.

Me tarvitsemme näistä teemoista oikeaa tutkimusta. Pääministerillä tulisi vihdoinkin olla visioita Suomen EU-tavoitteita toteuttavista teemoista.

Sampsa Saralehto

Dosentti

Sisältö