Kirjeitä 28.08.2020 06:00

Elinikäisen oppimisen politiikalla on kiire

Suomeen tulee luoda pitkäjänteinen hallituskaudet ylittävä elinikäisen oppimisen politiikka. Tämän tarpeen kiteytti hyvin Eero Pantzar puheenvuorossaan (SK 33/2020).

Laajaan asiantuntijuuteen perustuva elinikäisen oppimisen tulevaisuusohjelma on jo tekeillä. Työn pohjaksi 30 yhteiskunnan keskeistä toimijaa loi Sitran avustamana vision elinikäisen oppimisen Suomesta, hahmotteli rahoitusperiaatteet ja kiteytti haasteet. Sisältö on julkaistu maaliskuussa 2019 Kohti elinikäistä oppimista -nimisenä selvityksenä.

Hallitusohjelmaankin sisältyvässä elinikäisen oppimisen työssä Sitra on mukana ja tuottaa päättäjille tietoa kokonaiskuvasta.

Suomen menestys perustuu yhä osaamiseen. Väki vähenee ja koronavirus pakottaa yhdessä oppimiseen. Jokaisen kaikki osaaminen tarvitaan osallisuuden, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Näistä syistä elinikäisen oppimisen politiikan synnyllä on kiire.

Helena Mustikainen

projektijohtaja, Sitran Osaamisen aika -avainalue

Sisältö