kirjeitä 08.02.2019 06:00

Puhutaan tulijoille suomea

Kahta mieltä -jutussa ”Ryhtiä kotoutukseen” (SK 5/2019) Eero Heinäluoma (sd) pitää mahdollisena, että kansalaisuuden myöntämisen ehdoksi asetetaan riittävä kielitaito. Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiin kuuluu nykyisinkin riittävä suomen tai ruotsin taito. Sen voi osoittaa esimerkiksi YKI-testillä. Olen opettanut suomea testeihin valmentautuville ja todennut, että kansalaisuuden edellyttämät testit eivät ole helppoja.

Maahanmuuttajia on monenlaisia: työn tai perhesuhteiden vuoksi muuttavia, turvapaikanhakijoita, Suomen viranomaisten valikoimia kiintiöpakolaisia jne. Sekä ryhmien välillä että niiden sisällä erot pohjakoulutuksen tasossa ovat suuria.

Vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottaville on yleensä vain vapaaehtoisvoimin annettavaa kielenopetusta. Kieltä opiskelevien motivaatio on aluksi yleensä korkea. Kun päätös venyy ja kuullaan yhä useampien saaneen kielteisen päätöksen, opiskelumotivaatio laskee. Turvapaikan saamiseen ei hankitulla kielitaidolla ole vaikutusta.

Sisältö