Sipilän hallitus tukee isien ja äitien epätasa-arvoa: Kotihoidon tuella 99 000 äitiä – isiä 7 500

Uutisanalyysi: Harva uskoi, että lasten kotihoitoa kannattava keskusta leikkaisi itseltään.
Mielipide 14.2.2018 15:41
Kirjoittaja on Suomen Kuvalehden toimittaja.

Hallituskolmikko Juha Sipilä (kesk), Petteri Orpo (kok) ja Sampo Terho (sin) eivät kyenneet parantamaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, kun he päättivät kaataa perhevapaauudistuksen.

Vaikka perhevapaauudistusta ei ollut kirjattu hallitusohjelmaan, uudistuksen tekemiselle oli voimakas yhteiskunnallinen tilaus, tarve ja jopa paine. Hanketta kannattivat muun muassa työmarkkinajärjestöt, joiden mandaatti tulee suomalaisilta työnantajilta ja työntekijöiltä.

Vielä elokuussa 2017 Sipilän johtama hallitus ilmoitti toteuttavansa perhevapaauudistuksen ja edistävänsä näin isien ja äitien tasa-arvoa.

Toisin kävi.

Sipilän laskelmissa perhevapaauudistus ei olisi tuonut työpaikkoja tarpeeksi ja pienituloisten lapsiperheiden rahatkin olisivat entisestään vähentyneet, kun tukia olisi leikattu.

Käytännössä uudistus kaatui siihen, etteivät Sipilä ja keskusta halunnut leikata kotihoidon tuesta. Myös siniset kannattivat ”itsemääräämisoikeutta” ja lasten kotihoitoa.

Kokoomuksella ei ollut enää pelimerkkejä, joilla pelata Sipilää, keskustaa ja sinisiä vastaan: Soten valinnanvapaus etenee pikkuhiljaa kohti eduskuntakäsittelyä, uusi alkoholilaki on jo voimassa, samoin hallintarekisterilaki – ja vaalitkin lähestyvät.

Hallitustrion veivausten lopputuloksena mikään ei siis muutu isien ja äitien tasa-arvon näkökulmasta katsottuna: kotihoidon tuella voi jatkossakin hoitaa lastaan kotona kolme vuotiaaksi saakka.

Lapsia hoidetaan eniten kotona keskustan kannatusalueilla.

Yleensä kotona on äiti. Suomi näyttääkin lastenhoidossa muihin Pohjoismaihin verrattuna takapajulalta. Esimerkiksi Ruotsissa vain muutama prosentti perheistä käyttää kotihoidon tukea, vaikka rahallisesti korvaus on suunnilleen sama kuin Suomessa.

Vuonna 2016 Kela maksoi kotihoidon tukea noin 106 000 ihmiselle. Heistä naisia oli lähes 99 000 ja miehiä noin 7 500. Miesten osuus oli 7,1 prosenttia.

Kelan tilastojen mukaan lähes puolet kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista on vähintään kaksivuotiaita. Uudistus olisi koskenut heitä, mutta nuorimpien lasten hoitamista kotona olisi tuettu edelleen.

Alueellisesti kotihoidon tukea maksetaan väestömäärään suhteutettuna enemmän Pohjois-Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla kotihoidon tuen piirissä oli vuonna 2016 noin 8 000 lasta. Uudellamalla, jossa on noin nelinkertainen määrä asukkaita Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna, hoidettiin kotihoidon tuella noin 24 700 lasta.

Tilastojen valossa lapsia hoidetaankin eniten kotona keskustan kannatusalueilla eli muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Tätä taustaa vasten koko perhevapaauudistus näytti mediassa kummalliselta veivaukselta, jossa jokainen hallituspuolue haki julkisuudesta irtopisteitä kannattajiltaan.

 

PS: Suomalaisista 40 prosenttia on sitä mieltä, että naisen tärkein tehtävä on pitää huolta kodista ja perheestä, ja 26 prosenttia pitää miehen tärkeimpänä tehtävänä rahan ansaitsemista.

Vastaavat stereotypiat saivat tukea vain noin 10 prosentilta ruotsalaisista. EU:n keskiarvo oli hieman yli 40 prosenttia.

Tiedot ilmenevät marraskuussa 2017 julkistetusta tasa-arvoasenteita mittaavasta Eurobarometrista, johon osallistui 1 000 vastaajaa jokaisesta EU:n jäsenmaasta.