Rasismi: Miksi siitä puhutaan niin paljon ja mitä se on

Juho Salminen
Mielipide 28.10.2009 18:01

Rasismi. Ikärasismi. Sukupuolirasismi. Näitä riittää, rasismi-sanaan törmää entistä useammin erilaisissa yhteyksissä. Viimeksi tänään Sofi Oksasen kolumnissa, jossa hän syyttää kustantajaansa ikärasismista. Alkaakohan joku kohta käyttää käsitettä ”roturasismi”.

Sillä rotuun sana rasismi liittyy, vain siihen. Tietosanakirjan määritelmä: ”Oppi tai asenteiden joukko, joka rakentuu näkemykselle rotujen eriarvoisuudesta ja erityisesti tietyn rodun ylemmyydestä.” Ei ikää, ei sukupuolta, ei ammattia, vain rotu.

Rasismi-sanaa käytetään paljon siellä, missä pitäisi puhua syrjinnästä. Mistähän moinen?

Onko syrjintä sanana liian lievä ja virallinen? Jos suomalaiset haluavat viestittää, että ikään ja sukupuoleen liittyvä syrjintä ovat ikäviä juttuja, rasismi-sanalla viesti menee tehokkaammin läpi. Se taas liittyy siihen, että ajattelu toisen rodun huonommuudesta herättää länsimaissa ikävän muiston vaikkapa holokaustista.

Vai liekö asia juuri toisinpäin? Että sana rasismi ei juuri herätä voimakkaita mielleyhtymiä menneisyyden haamuihin, vaan sitä voi käyttää surutta monissa yhteyksissä.

Tietenkin voidaan myös kysyä, onko tällä sanojen pyörittelyllä mitään väliä. On sillä. Varsinainen rasismin käsite saattaa väljähtyä liikaviljelyn ansiosta. Siis niin, että jos rasismia sanotaan olevan vähän joka ongelmassa, todellista rasismia ei enää tunnista tai ainakin se arkipäiväistyy. Rasismiakin kun edelleen esiintyy.

Se olisi kiinnostavaa, että miten sinä, arvon SK:n nettilukija, määrittelisit rasismin? Mitä se on – ja mitä se ei ole?

Keskustelu

Kukaan ei ole vapaa syrjinnästä. Tämä on niitä asioita, jotka on synnytetty jonkinlaiseksi yhtenäiseksi köntäksi määrittelemällä ne.

Rasisimi on rotusyrjintää. Sitäkin esiintyy joka paikassa, Afrikassakin. Tämä ei muutu koskaan, sillä millään puheella ei saada kaikkia maailman ihmisiä valikoimaan työntekijöitään tai esimiehiään tai yhteistyökumppaneitaan kaikille sopiviksi. Eikä tarvitsekaan. Vähemmistönä olevat ulkomuodoltaan, tavoiltaan ja kieleltään täysin poikkeavat ihmiset ovat syrjässä ilman, että siitä ketään voisi syyttää.

Ihminen ihmisenä. Kaikki ihmiset ovat enemmistöjä ja vähemmistöjä erilaisissa asioissa. Minkälaisissa asioissa kommentoijat ovat itse mielestään enemmistöjä ja vähemmistöjä? miten syrjintää, ihan turhia ennakkoluuloja ja syrjäytymistä voisi mielestänne vähentää?

Yhteisvastuukeräyksen sivuilla voi haastaa ennakkoluulojaan http://www.yhteisvastuu.fi/2009/ ja SPR:n sivuilla voi luopua ennakkoluuloistaan http://www.redcross.fi/ext/ennakkoluulot/.

Ennakkoluulot ja harhaluulot, joista voi luopua voivat olla ennakkoluuloja suomalaisista, maalaisista, kaupunkilaisista yms…

Artikkeli propagandasta ja agitaatiosta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda

Miten ihmisiä voidaan neuvoa suojautumaan kyseiseltä?

Artikkeleita rasismi
http://www.edilex.fi/content/asiasanat/?letter=R&title=Rasismi&word=word6784

Ehdotuksena Suomen Kuvalehdessä voitaisiin tehdä artikkelisarja, jossa esiteltäisiin erilaisia kulttuureja, enemmistöjä ja vähemmistöjä http://www.vahemmistovaltuutettu.fi erilaisissa asioissa sekä Suomessa http://www.suomi.fi, että kansainvälisesti http://www.global.finland.fi ja kuntia http://www.kaks.fi ihan turhien ennakkoluulojen vähentämiseksi http://www.vuoropuhelu.fi.

Kielitaidon ja lukutaidon lisäksi kulttuurinen lukutaito on tärkeää. Hyvä kansallinen ja kulttuurinen itsetunto vahvistaa myönteistä suhtautumista sekä suomalaisiin, että kansainvälisiin mahdollisuuksiin. Kaikki lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset tarvitsevat myönteisiä kulttuurisen identiteetin rakennuspalikoita myös viestintään.

Rasismi ja myös facismi ovat nyt muotisanoja, joita käytetään liian usein sekä sopivissa että sopimattomissa yhteyksissä. Nyt tarvitaan humanismia ja patriotismia.

Suomi on sekulaarinen maa, jossa on nyt arvotyhjiö, koska maalta puuttuu arvojohtaja.

1900-luvun Euroopan karusta historiasta muistetaan että fasismi (kuten rasismikin) on aina alkujaan pienen porukan elitistinen ajattelutapa valita luotettuja joukkoonsa (sulkea muita ulkopuolelle).

Parempi ajattelutapa on ihmisyksilön ainutkertaisen yksilöllisyyden kunnioittaminen, toisin sanoen ihmisarvo ei riipu kielestä, ihonväristä, tai hiustenlaadusta ym. ryhmäominaisuudesta.

Rasismia on jonkin etnisen ihmisryhmän syrjiminen siksi, että rasisti ajattelee heidän olevan ns. biologisella arvoasteikolla hänen alapuolellaan. Tai jos rasisti tuntee vihaa kokonaista etnistä ihmisryhmää kohtaan joko omien kokemustensa, opetettujen arvojen tai itse valitsemansa ajatusmaailman takia. Mielestäni rasismi kohdistuu ennenkaikkea ihmisen olemukseen, esim. kulttuurin syrjiminen ei ole rasismia vaan syrjintää.

Rasismia on vain ja ainoastaan se, että joku asetetaan rotunsa vuoksi huonompaan asemaan tai väitetään hänen ihmisarvonsa olevan alempi.

Rasismia ei ole tosiasioiden ääneen sanominen. Ei esimerkiksi se, että sanoo ääneen somaleiden olevan raiskaustilastoissa yliedustettuina, koska asia on fakta. Kannattaa myös muistaa, että rasisteja voivat olla muutkin kuin valkoihoiset. Esimerkiksi Afrikassa työskennellyt suomalainen kaverini koki siellä rasismia.

Rasismikeskustelusta on järki paennut kauas jo aikaa sitten, ja ”rasisti” onkin nykyään omilla aivoillaan ajattelevan synonyymi eikä sana tarkoita suinkaan sitä mitä se on alun perin tarkoittanut.

”Rasismikeskustelusta on järki paennut kauas jo aikaa sitten, ja ”rasisti” onkin nykyään omilla aivoillaan ajattelevan synonyymi eikä sana tarkoita suinkaan sitä mitä se on alun perin tarkoittanut.”

Rasismikeskustelu on karannut käsistä jo kauan sitten, totta. Ja luultavasti kaikki muu asiaan liittyväkin.

Mutta sitä, että näitä Halla-ahoja ja muita pitäisi palvoa kuin totuuden kertovaa profeettaa en ymmärrä. Netissä esiintyy mitä ihmeellisempiä mielipiteitä ulkomaalaisista, jotka ovat lähinnä typeriä kuin omilla aivoillaan ajattelevan puheita. Inhimillisyys on unohtunut ja järki on karannut jo kauas, asioita pyöritellään ja vääristellään, tehdään törkeitä johtopäätöksiä ja kaikkea luetaan kuin piru Raamattua.

Huoh : (

Rasismi tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan mukaan rotusyrjintää eli muunrotuisten syrjintää. Toista rasistiksi haukkuva siis ilmaisee samalla, että hänen omasta mielestään on olemassa eri ihmisrotuja.

Rasismi on sitä että kyseenalaistaa Afrikan sarvesta masinoidun sosiaaliperusteisen massamuuton.

Rasisti; olenko?
Suomen maata EI saa myydä muille kuin Suomen kansalaisille,siis ostaja on henkilö sotutunnus.
Suomeen ei saa ottaa lisää ns. pakolaisia olevat he minkä värisisiä tai tapaisia hyvänsä.
Työstä johtuva maahantulo- ja maastamuutto on normaalia.
Olen sitä mieltä että Suomen väkiluku on ok noin 2 -6 miljoonaa.