Rahkonen: Houkuttavatko voittajan vankkurit?

SKnetin toimitus
Mielipide 17.10.2008 08:50

Vaalien lähestyessä nousee taas esiin vanha kysymys mielipidetutkimusten vaikutuksista. Yleinen pelko on, että kannatusmittaukset johdattelevat äänestäjiä, ja näin tehdessään vääristävät vaalitulosta.

Gallupkriitikoilla on mielessään ilmiö nimeltä bandwagon-efekti. Kun ennen vanhaan sirkus tai karnevaali saapui kaupunkiin, kulkueessa oleva soittokunnan vaunu – bandwagon – houkutteli vetävällä musiikillaan väkeä mukaan kulkueeseen.

Samaan tapaan on ajateltu, että mielipidetutkimukset houkuttelevat äänestäjiä todennäköisen menestyjän puolelle, ”voittajan vankkureihin”. Tutkimukset osoittavat, että tällaista vaikutusta todellakin esiintyy, mutta vaikutus tuskin on demokratialle haitaksi – päinvastoin.

Vuoden 1996 Yhdysvaltojen presidentinvaalien edellä tutkijat tarkastelivat kokeellisesti kahta äänestäjäryhmää: toiselle annettiin tietoa kannatusmittauksista, joiden mukaan republikaanien esivaaliehdokkaista Bob Dole johti Steve Forbesia. Toiselle näitä tuloksia ei kerrottu. Ryhmä, jolle näytettiin Dolen johdosta kertova mittaus, äänesti Dolea hieman innokkaammin kuin vertailuryhmä.

Journal of Applied Social Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan äänestystuloksesta noin kuusi prosenttia selittyi sillä, että äänestäjät olivat nähneet Dolen voittoa ennakoivan mielipidetutkimuksen tulokset.

Samansuuruisia tuloksia on saatu myös silloin, kun asiaa on kysytty äänestäjiltä suoraan. Alkuvuonna 2008 Taloustutkimus Oy:n tutkimuksessa kysyttiin tuhannelta suomalaiselta, ottavatko he huomioon kannatusmittaukset tehdessään äänestämispäätöksiä. Seitsemän prosenttia vastasi kyllä.

Lisäksi kahdeksan prosenttia ilmoitti äänestävänsä mieluummin sellaista ehdokasta tai puoluetta, jolle gallupit ennustavat menestystä vaaleissa – siis tunnusti hyppäävänsä voittajan vankkureihin.

Eri tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että kannatusmittausten vaikutus äänestäjiin on enimmillään 5-10 prosentin luokkaa.

Vaikka kannatusmittaukset vaikuttavat vain pienehköön osaan äänestäjistä, tiukassa vaalikamppailussa tuo pienikin joukko voi nousta tärkeään asemaan. Suotuisien kannatusmittaustulosten julkistaminen saattaa puhaltaa lisää tuulta purjeisiin ehdokkaalla tai puolueella, jolla menee jo muutenkin lujaa.

Eivät kannatusmittaukset silti yksinään pysty ratkaisemaan vaaleja, sillä täytyyhän kannatuksen ensin nousta ennen kuin gallupit voivat kertoa kannatuksen nousemisesta. Mielipidetutkimukset ovat kuin uutisia, jotka päivittävät äänestäjien tiedot senhetkisestä poliittisesta tilanteesta.

Viime kunnallisvaalien aikoihin syksyllä 2004 oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen ehdotti, että kannatusmittausten julkaiseminen olisi kiellettyä kuukausi ennen vaaleja. Parin viikon ”galluprauha” on lailla säädetty muun muassa Ranskassa ja Italiassa, mutta esimerkiksi Pohjois-Euroopan maissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa kannatusmittausten julkaiseminen on vapaata. Jääskeläisen ehdotukselle ei lämmetty: sen tyrmäsivät sekä poliitikot, toimittajat että tutkijat.

Kannatusmittausten rajoittamatonta julkistamisoikeutta voi perustella paitsi sananvapaudella, kuten mediassa useimmiten tehdään, myös demokratian toimivuudella yleisesti.

Kannatusmittaukset ovat yksi tiedonlähde, jonka nojalla äänestäjät voivat tehdä päätöksiään. Kun mielipidetutkimukset julkaistaan, tulokset ovat kaikkien käytettävissä.

Vapaassa yhteiskunnassa tutkimusten tekemistä ei oikein voi kieltää, ja jos kannatusmittausten tuloksia ei julkaistaisi, puolueet ja eturyhmät voisivat pitää kannatuslukemat vain omana tietonaan. Se tuskin edistäisi vaalien ja kampanjoinnin avoimuutta.

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Taloustutkimus Oy:n tutkimuspäällikkö.

Teksti
Juho Rahkonen
SK 42/2008 (ilm. 17.10.2008)

Keskustelu

Jos MTV3:n 17.10. julkaistu vaaligallup,jossa muista mittauksista poikkeavasti kokoomus oli kepua ja demareita peräti 2 prosenttia edella,ei toteudu,herää kysymys tulosmanipulaatiosta.Paikallisissa mittauksissa ei kokoomus ole myöskään vuoteen 2004 verrattuna juurikaan edennyt,mikä viittaa siihen,että MTV3:n mittausta on voitu ”kokoomuslaistaa”.On vaikea nähdä,että kokoomuksen ideologia,joka on nyt Yhdysvalloissa ajautunut haaksirikkoon,saisi finanssikriisin partaalla olevasta Suomesta poikkeuksellista poliittista nostetta.Mutta kohtahan se nähdään.

Gallup on gallup.
Vaalit ovat vaalit.
Äänestäjä äänestää.
Tulos on tulos.
Demokratia on toiminut.

MTV:n mittaus oli tehty hieman myöhemmin kuin Suomen gallupin ja Taloustutkimuksen mittaukset ja muutokset edelliseen kuukauden takaiseen vastaavaan mittaukseen olivat melko suuret. Tämä antaisi tukea sille teorialle, että kun äänestäjät ovat ruvenneet todenteolla etsimään oikeaa ehdokasta itselleen, niin sekä Perussuomalaiset että Kokoomus ovat edenneet SDP:n ja Keskustan kustannuksella. Pidän nimimerkki Eevertin syytöstä tuosmanipulaatiosta lähinnä törkeänä. Kannatusmittaukset eivät aina osu kohdalleen – esimerkkinä toimii hyvin Taloustutkimuksen Kokoomukselle antama liian pieni kannatus juuri ennen viime eduskuhtavaaleja, muttei silloinkaan ollut kyse tahallisesta vääristelystä.

Kokoomuksen ideologia ei ole Yhdysvalloissa ajautunut haaksirikkoon, vaan sääntelemätön epärealistiselle pohjalle rakentunut riskikasauma sai matkansa pään. Tästä kasaumasta oli erilaisten johdannaisten kautta tulossa taloudellisia tappioita maailman eri puolille.

Finanssikriisin ollessa pahimmillaan Kokoomuksen kanadalainen veljespuolue sai selvän voiton Kanadan ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa ja jatkaa näin hallitusvastuussa. Jos Suomen kunnallisvaalien ehdokasasettelusta vedetään johtopäätöksiä, niin voittajia näyttäisivät olevan Perussuomalaiset, Vihreät ja Kokoomus sekä häviäjiä SDP ja Keskusta. On myös muistettava, että neljän vuoden takaiseen aikaan verrattuna sekä SDP:n että Keskustan jäsenmäärät ovat laskeneet selvästi, kun taas Kokoomuksen jäsenmäärä on kasvanut tänä aikana noin 30%.

Mielipidekyselyt ovat osa poliittista peliä.Puolueettomuus on harha.Vaikuttavat tekijät saadaan aina sellaisiksi,että lopputulos on niukasti haluttu.

Mielipidemittauksista huolimatta minä en äänestä esim. Kokoomusta koskaan.

Sen poliittiset tavoitteet eivät ole samat, mitä itse kannatan.

Mielipidemittauksilla yritetään aivan selvästi vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, jotta epävarmat äänestäjät äänestäisivät vaalivoittoon sen puolueen, mikä sen hetkisessä gallupissa on menestynyt.

Gallupeilla yritetään vaikuttaa vaalitulokseen. Se on selvä, että ei niillä juuri muuta haluta kuin se, että mahdollisimman moni äänestäjä halutaan saada äänestämään sitä puoluetta, mikä gallupeissa mittaushetkellä ennen vaaleja on pärjännyt.

Silti, jokainen äänestäköön sitä vaihtoehtoa, mikä parhaiten tuntuu ja vaikuttaa kaikkein sopivimmalta ja parhaalta vaihtoehdolta.

Kun puolueta katselee missä ovat niinkuin aikoinaan pankinjohtajat ym.suurliikemiehet ja yleesä pääoman edutajat,mikä puolueen kaapissa he ovat.

Kokoomuksen vaalimainokset työkaluineen ovat naurettavinta, mitä koskaan on nähty. Tuskin uppoaa todellisiin tekijämiehiin ja naisiin.