Puuta riittää metsäteollisuudelle

Äänekoskelle, Kuopioon ja Kemijärvelle riittää puuta, jos metsät hoidetaan, kirjoittaa Markku Remes.
Mielipide 17.7.2015 04:30
Markku Remes
Suomen Kuvalehti - avatar
Suomen Kuvalehti

Suomen metsiä on hakattu lähes puolen vuosisadan ajan selvästi vähemmän kuin ne kasvavat. Valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI 11) mukaan kotimaisen puun hakkuita voitaisiin lisätä kestävästi 22 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Hakkuumahdollisuudet lisääntyvät myös tulevaisuudessa aiemman metsänparannustoiminnan, metsiemme ikärakenteen ja puuston kasvulle suotuisan ilmastonmuutoksen vuoksi. Siten kotimaista raaka-ainetta riittäisi rakennettavan Äänekosken biotuotelaitoksen lisäksi vielä suunnitelluille sellutehtaille Kuopioon ja Kemijärvelle. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Kansallisen metsästrategian mukaisesti Suomen metsistä voidaan korjata vuosittain 15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa enemmän puuta jo ensi vuosikymmenellä. Tavoite on samaa luokkaa kuin kolmen uuden laitoksen vuodessa käyttämä puumäärä.