Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi

Puheenvuoro 16.08.2019 06:00
Liisa Hakala Helena Lamponen

Työpaikkakiusaaminen ei ole haitallista pelkästään kiusatulle, vaan siitä kärsii koko työyhteisö. Työpaikkakiusaamiselle onkin laitettava nollatoleranssi. Se on mahdollista, jos työpaikoilla keskitytään häirinnän kitkemisen sijaan sen ehkäisyyn.

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirinnällä tarkoitetaan laissa järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä toista kohtaan.

Työpaikkakiusaaminen on siis työyhteisön jäseneen kohdistuvaa loukkaavaa, nöyryyttävää tai mitätöivää käyttäytymistä, kuten eristämistä, mustamaalaamista, selän takana puhumista tai painostamista. Tällöin käyttäydytään sanallisesti, teoilla tai asenteellisesti tavalla, joka aiheuttaa haittaa tai vaaraa loukkaavan kohtelun kohteena olevan henkilön terveydelle.

Sisältö