Kirjakulttuuria ja digimaailmaa ei pidä asettaa vastakkain

Puheenvuoro 30.08.2019 06:00
Ritva-Sini Merilampi

Lukutaidosta tai sen hiipumisesta on viime aikoina keskusteltu aktiivisesti, mutta paikallaan junnaten. Liian usein asetetaan vastakkain kirjakulttuuri ja digimaailma, ikään kuin ne olisivat toisistaan riippumattomia.

Perinteisen kirjan ja lukutaidon puolustajat vetoavat perustellusti suomalaisen sivistysihanteen vaalimiseen. Mutta samalla termiä lukutaito on käytetty harhaanjohtavasti. Sitä voidaan pitää jopa jonkinlaisena käännösvirheenä; käsite literacy on merkityksessään laaja. Se käsittää luku-, kirjoitus- ja laskutaidon sekä yleisemmin tiedon, oppimisen ja kulttuurin hallinnan, sanalla sanoen yleissivistyksen.

Kirjallisuudentutkija Maryanne Wolfin mukaan kirjojen lukemisen on osoitettu tukevan kielen kehitystä. Pitkien tekstien lukeminen kehittää pitkäkestoista muistia ja pitkäjännitteisyyttä. Hän esittääkin, että otetaan digiajan tavoitteeksi kaksoislukutaito (biliteracy) kaksikielisyyden tapaan. Silloin osaamme sekä syvälukemisen että vilkaisuviestinnän.

Sisältö