Käsitys työterveyshuollon tehtävästä hämärtynyt

Puheenvuoro 09.08.2019 06:00
Pirkko Vihko

Yrityksen tärkein resurssi ovat työntekijät. Ovatko? Ovat, mutta miten hyvin työnantaja tuntee tämän voimavaransa? Meillä käydään keskustelua niin työperäisestä maahanmuutosta kuin elinikäisestä oppimisesta. Samaan aikaan lopetetaan satojen henkilöiden työpaikkoja ja irtisanotaan työntekijöitä.

Digitalisaatio, teknologian kehitys ja globalisaatio vaikuttavat tähän. Kehitys ei kuitenkaan voi olla vain negatiivista. Milloin otetaan käyttöön ne edut, joita digitalisaatio ja uudet innovaatiot tuovat kehityksen ennustamiseksi? Nykyisin käytetään riittämättömästi tehtäväanalyysejä. Myös jo nyt tarjolla olevia henkilökohtaisia koulutustarvearvioita ja henkilöresurssien arviointia käytetään liian vähän.

Työpaikan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon pitää olla asiantuntijaryhmänä mukana tässä työssä. Tiimiin pitää työpsykologien ja työfysioterapeuttien lisäksi kuulua koulutusarvioijia. Kyse on monialaisesta työpaikan työvoimaresurssoinnin osaamisesta.

Avainsanat
Sisältö