Puheenvuoro 24.01.2020 06:00

Jokaisella ihmisellä on kaksi velvollisuutta eläkkeiden suhteen. Ensinnäkin hänen on hoidettava edellisen sukupolven eläkkeet, ja toiseksi hänen on kasvatettava uusi sukupolvi, joka vuorostaan maksaa edellisen sukupolven eläkkeet. Jos ei täytä omalta osaltaan tarkoituksellisesti näitä velvoitteita, ei ole oikeastaan oikeutettu omaan eläkkeeseen.

Ihmiset on totutettu näkemään eläkkeiden muodostuminen aivan väärin. He uskovat yleisesti, että he itse ovat ansainneet oman eläkkeensä työurallaan ja työeläkemaksuillaan. Työeläkemaksut käytetään kuitenkin jokseenkin kokonaan nykyisten eläkkeiden maksuun. Vedotaan myös toteutettuun eläkkeiden rahastointiin. Sen mahdollisuudet tukea tulevia reaalisia eläkkeitä ovat kuitenkin vaikeasti arvioitavissa. Suomessa rahastointi on reaalisen tavoitteensa osalta paljolti epäonnistunut.

Sisältö