Prihti: Husissa haetaan yhteistä ratkaisua

Mielipide 14.11.2008 11:15

Husin hallitus ja johto ovat kuunnelleet kritiikin tarkasti ja ottaneet virheistä opiksi.

Juhani Pekkala kirjoitti (SK 44/2008) Husin organisaatiouudistuksesta. Strategiatyössä tulevaisuuden visioksi määriteltiin: ”Hus on huippusairaala – asiakaslähtöistä toimintaa potilaan parhaaksi”. Sen yksi osa kuuluu näin: ”Potilaamme saavat maailman parasta erikoissairaanhoitoa oikea-aikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti.”

Strategiaa valmisteltaessa elettiin vielä ns. hyvää aikaa, eikä finanssikriisistä tai taantumasta ollut puhettakaan. Ajatuksena oli tehdä uudistukset ennen huonompien aikojen tuloa. Näin ei käynyt. Strategia ei ollut yksistään johdon, vaan hallitus oli sen hyväksynyt ja valtuusto vahvistanut.

Strategiaa vastaan ei ole esitetty kovin raskaita syytöksiä. Lähinnä on kritisoitu sitä, että kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet olivat liian vähäisiä. Talouden nostaminen ykköspäämääräksi on saanut kovinta kritiikkiä, ja hallitus on ilmaissut valmiutensa strategian tarkistukseen.

Omistajakuntien taholta on puututtu myös – vaikkakaan ei julkisesti – ”maailman parhaaseen erikoissairaanhoitoon”. Kuntien velvollisuus ei ole sitä maksaa – hyvä erikoissairaanhoito riittää. Toisaalta yliopiston kannalta on tärkeää pyrkiä parhaaseen, sillä tutkimus on kansainvälistä ja vain maailman paras laatu on hyväksyttävä.

Hyvän ja maailman parhaan erottaa aikamoinen kustannusero, joka kuuluisi valtion maksettavaksi erityisvaltionosuuden kautta. Käytännössä kunnat ovat joutuneet osaltaan maksumiehiksi. Ongelmaan joudutaan palaamaan terveydenhoitolainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Palvelutuotannon eli erikoissairaanhoidon strategian jalkautus epäonnistui. Kuitenkin toiminnan jakaminen lääkärijohtoiseen palvelutuotantoon – erikoissairaanhoitoon ja liiketoimintaan eli tukipalveluihin – on pitkälle toteutettu ja ilmeisen onnistunut. Liikelaitokset ja tulosyksiköt ovat mahdollistaneet alhaisemmat hinnat palvelutuotannolle ja siten helpottavat kustannuspaineita. Loput liikelaitokset käynnistyvät vuodenvaihteessa.

Esitys johtamisjärjestelmäksi arvioidaan oman talon selvitysmiehen avulla uudelleen. Ei pidä paikkaansa, että uudistuksia vastustetaan voimakkaasti. Lääkäreilläkin on halua uudistaa toimintoja, mutta uudistuksen toteutustavat halutaan erilaisiksi eri puolilla organisaatiota. Tämä on ymmärrettävääkin, koska esimerkiksi kirurgia ja psykiatria ovat kovin erilaisia.

Uudistuksessa siirryttiin yksijohtajajärjestelmään. Kaikki palvelutuotannon johtajat ovat lääkäreitä. Hoitohenkilökunnan koulutus ja osaamistaso on viime vuosikymmeninä lisääntynyt, kuten myös halu ottaa entistä laajempaa vastuuta. Johtamisjärjestelmässä tähän haluttiin antaa mahdollisuus. Muutos ei toteudu ainakaan suunnitellussa laajuudessa.

Kari Nenosen ja Juha Ojalan lausumiksi väitetyt tokaisut ovat olleet luovassa kehitysvaiheessa koko syksyn. Ja kuten pitkittyneissä kriisitilanteissa usein käy, jotkin harkitsemattomat lausahdukset muuntuvat ja värittyvät monin verroin alkuperäistä vahvemmiksi.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että Hus-organisaatio toimii. Asiaa on helpottanut se, että potilaiden hoito on säilynyt korkeatasoisena. Keskusteluyhteydet on palautettu ja selvitysmiehelle on annettu yhteisellä tahdolla työrauha. Husin hallitus on päättänyt pyrkiä ratkaisemaan ongelmat ennen toimikautensa loppua niin nopeasti kuin mahdollista.

Osa muutoksista on kuitenkin valtuuston päätösten takana, eikä hallitus voi niihin puuttua. Niinpä julkisuudessa esitetty ihmettely hallituksen toimimattomuudesta selittyy sillä, että hallitus valmistelee valtuuston kokoukseen 17.12. muutosehdotuksia.

Olisi perin huono suoritus, jos Husin ongelmille ei löydettäisi yhteisiä ratkaisuja, kun maailmalla pystytään – jopa suomalaisvoimin – sovittelemaan suurempiakin kriisejä. Husin hallitus ja johto ovat kuunnelleet kritiikin tarkasti ja ottaneet virheistä opiksi. Nyt on aika kääntää katseet tulevaisuuteen ja rakentaa entistä parempi Hus.

Kirjoittaja on Husin hallituksen puheenjohtaja.

Teksti
Aatto Prihti
(SK 46/2008, ilm. 14.11.2008)