Pojat eivät enää olekaan poikia?

ESSEE: On eri asia tunnistaa sukupuolinen moninaisuus kuin edistää sitä, kirjoittaa Juho Mäenpää.
Mielipide 10.7.2016 15:30
Juho Mäenpää
Jyrki Jantunen - avatar
Kirjoittaja on Suomen Kuvalehden tuottaja.

Opetushallitus julkaisi joulukuussa 2015 oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji — Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa”. Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) pitää opasta lainvastaisena. Hänen mielestään siinä käytetään käsitettä ”sukupuolen moninaisuus”, jota ei selitetä ja jonka merkitys jää epämääräiseksi.

"Yhteiskunnallisessa keskustelussa tärkeämmäksi painopisteeksi on nousemassa samaa sukupuolta olevien oikeudet, sukupuolineutraalius ja jopa tarve määritellä sukupuoli-identiteetti omavalinnaiseksi omien tuntemuksien pohjalta", Laukkanen sanoo.

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Juho Mäenpää arvioi oppaan Kanava-lehdessä. Hänen mielestään koulussa on tunnistettava sukupuolistereotyypit ja annettava tilaa myös niille, jotka eivät osaa asettua sukupuolirooleihin.