Perintövero on sattumanvarainen eikä ota huomioon maksukykyä

Perintöverokeskustelulle on perustellut syynsä, kirjoittaa Matti Vanhanen.
Mielipide 1.8.2014 04:30
Matti Vanhanen - avatar
Kirjoittaja on kulttuurivaikuttaja ja entinen kansanedustaja.

Miksi perintöverosta keskustellaan? Yhteiskunnallisia syitä on kolme.

Perintö- ja lahjaveroa on kiristetty tuntuvasti kolmen viime vuoden aikana 13 prosentista 20 prosenttiin. Toiseksi yritysten sukupolvenvaihdosten tarve kasvaa juuri nyt tuntuvasti suurten ikäluokkien ansiosta. Ja kolmanneksi: sukupolvenvaihdoksissa lahjaveron maksaminen osingoilla kutistaa yrityksen omaa pääomaa, jonka merkitys investointien rahoittamiseksi rahamarkkinoiden muuttuessa on kasvanut merkittävästi.

Keskustelu veron korvaamisesta luovutusvoittoverolla on muuttunut vakavaksi, koska Ruotsi ja Norja ovat tehneet niin ja koska Suomessa tehdyn selvityksen mukaan uudistus voitaisiin tehdä ainakin keskipitkällä aikavälillä valtion kannalta veroneutraalisti.