Pelkkä teknologia ei riitä: Osallistuva demokratia edellyttää kansalaistaitoja ja riippumattomia asiantuntijoita

PUHEENVUORO: Ollaan kaukana ajasta, jolloin kansalta kysyttiin neljän vuoden välein, kirjoittaa Henrik Rydenfelt.
Mielipide 20.5.2017 13:15
Henrik Rydenfelt
Suomen Kuvalehti - avatar
Suomen Kuvalehti

Digitalisaation myötä siirrymme kohti osallistuvaa demokratiaa. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet uudenlaisen demokratian edellytykset.

Länsimaiden päätöksentekotapaa on kutsuttu elitistiseksi demokratiaksi. Poliittinen eliitti tekee päätökset, jotka journalistinen media selittää kansalle. Kansan poliittinen vaikutus rajoittuu vaaleihin.

Teoksessaan The Public and Its Problems (1927) filosofi John Dewey esitti, että kansan tulisi muuttua passiivisesta yleisöstä aktiiviseksi toimijaksi. Osallistuvassa demokratiassa ongelmia ratkotaan yhdessä. Politiikan ammattilaiset vievät ratkaisut käytäntöön.

Sotienjälkeinen Suomi oli elitistisen demokratian mallimaa. Olemme kuitenkin siirtyneet kohti osallistuvaa demokratiaa.