Entistä useammat osatyökykyiset pitää saada töihin

puheenvuoro 07.09.2018 06:00
päivi mattila-Wiro Soile Kuitunen

Elämme Suomessa historiallista aikaa. Vuosikymmeniin ei osatyökykyisten työllisyystilanne ole ollut niin hyvä kuin nyt.

Taloudellisen nousukauden aikana työvoiman kysyntä kasvaa. Nyt se kohdistuu myös osatyökykyisiin. Tätä ei ole tilastojen valossa tapahtunut aiemmin samalla tavalla. Yleensä osatyökykyisten työttömyys on ollut suhteellisen vakaata ja talouden suhdannevaihteluista riippumatonta.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2018 lopussa 31 987 osatyökykyistä työtöntä: 6 043 henkilöä eli 15,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Osatyökykyisten työllisyysaste on nyt Suomessa EU:n keskiarvoa korkeampi.

Hyvän taloudellisen tilanteen lisäksi asiaan ovat vaikuttaneet alakohtainen työvoimapula ja aktiiviset toimenpiteet. Ehkä tärkein syy löytyy kuitenkin asenneilmapiiristä: asenteet osatyökykyisiä kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi. Työnantajia kiinnostaa työnhakijan motivaatio ja osaaminen, ei osatyökykyisyys sinänsä.

Sisältö