Matematiikasta pakollinen yo-aine

puheenvuoro 19.10.2018 06:00
Riikka Heikinheimo

Suomessa valmistellaan ylioppilastutkinnon uudistamista. Tulossa on monia tervetulleita parannuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä puuttuu kuitenkin yksi uudistusehdotus. Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä kaikkien yo-kokelaiden tulisi kirjoittaa matematiikasta ainakin lyhyt oppimäärä.

Syynä on yhteiskunnan digitalisoituminen ja työn muutoksesta tulevat uudet osaamistarpeet. Matemaattista osaamista ja siihen pohjaavia teknisiä taitoja tarvitaan jo nyt käytännössä kaikilla aloilla, kaikissa työtehtävissä ja kaikilla organisaatiotasoilla. Digitalisaatio on arkea niin asiakaspalvelutehtävissä, terveydenhuollossa, tehdastuotannossa, opetusalalla kuin tutkimusmaailmassa.

Matemaattinen ajattelu luo pohjaa loogiselle päättelykyvylle ja monilukutaidolle, joista on hyötyä työelämän ulkopuolellakin. Matematiikka avaa kiinnostusta myös tärkeisiin luonnontieteisiin, joiden osaajista on jo nyt pulaa.

Sisältö