Maapallo pelastettava vihreiltä

Mielipide 24.10.2009 13:01

Energia-asiantuntemus puuttuu hallituksen ilmasto-ohjelmasta, kirjoittaa Martti Tiuri.

Valtioneuvosto on antanut tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta.

Ilmastonmuutoksesta 80 prosenttia johtuu energiasta, joten energia-alan asiantuntemus on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se on kuitenkin ollut lähes olematonta selonteon valmistelussa, samoin myös teollisuuden asiantuntemus. Tuloksena on vihreitä harhakuvia. Päästöt vähenevät tehottomasti ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta sortuu vientiteollisuuden kuristuessa.

Selontekoa valmisteli 13-jäseninen asiantuntijaryhmä. Heistä vain yksi toimii energiatekniikassa. Lisäksi TKK:sta on ollut reippaita lausuntoja antava professori, jota media sen vuoksi pitää energiaguruna, mutta jota energia-ala ei tunnusta alan asiantuntijaksi. Puheenjohtaja on ollut valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Selonteon aikajänne, päästöjen merkittävä vähentäminen 2050 mennessä on oikea. Nythän EU vaatii päästöjen alentamista jo 2020 mennessä viidenneksellä. Kymmenen vuotta on aivan liian lyhyt aika merkittävien muutosten aikaansaamiseen johtuen voimaloiden keskimäärin 40 vuoden käyttöiästä ja valtavista investoinneista, joita pitäisi tehdä yli 20 000 miljardia dollaria 2030 mennessä. Muutosten kiirehtiminen lisää kustannuksia kariutuneiden investointien vuoksi.

Vihreän vision mukaan vähennykset on toteutettava uusiutuvan energian ja säästöjen avulla. Tuulisähkön haittana on suuri vaihtelevuus ja kalleus. Selonteossa tuulisähkön osuudeksi kaavaillaan Suomessakin jopa kolmannesta sähköstä. Silloin hyvällä tuulella kaikki sähkö olisi tuulisähköä ja muut voimalat pitäisi kytkeä pois odottamaan tyyntymistä. Tuulisähkön hinta on vähintään kaksinkertainen ydinsähköön nähden. Suomeen nyt kaavailtu 2000 megawatin (MW) tuulivoima maksaisi ydinvoimalan verran, mutta tuottaisi sähköä vain kolmasosan.

Tuulisähkö tuhlaa uusiutumattomia luonnonvaroja. Kolmen MW:n tuulimyllyjä tarvitaan merellä 1 700 tuottamaan sähköä yhtä paljon kuin Olkiluto 3. Betonia tarvitaan Olkiluotoon verrattuna huomattavasti enemmän ja koneistoissa on metalleja yli kymmenkertaisesti.

Ympäristöystävällisinä mainostetut pienoistuulimyllyt ovat vieläkin epäedullisempia. Tuulisähkö ei ole kestävän kehityksen mukaista.

Bioenergiaakin pidetään vihreänä ja sitä halutaan selonteon mukaan lisää jopa ainespuuta polttamalla. Suomessa bioenergiaa voidaan lisätä kestävästi ensiharvennushakkuita tehostamalla. Bioenergian suuri lisääminen maailmassa edellyttäisi metsien käytön moninkertaistamista nykyisestä. Se johtaisi jatkuvaan suureen hiilidioksidipulssiin, ja bioenergia olisi uusiutuvaa vain osittain, koska riittävästi uutta puuta ei ennättäisi kasvaa tilalle. Suomenkin bioenergiaa ja metsän kasvua uhkaa jo nyt kuitupuun vieminen keskenkasvuisena Saksaan poltettavaksi.

Nykyisen energiantuotannon suuri haitta ovat polttovoimaloiden ja polttomoottorien pienhiukkaset. Jatkuva altistuminen niihin aiheuttaa Maailman terveysorganisaation (WHO) mukaan EU25-maissa 350 000 ja Suomessa 1 300 kuolemaa joka vuosi. Selonteon mukaan ihmisten terveys paranee, kun esitettyjen toimien ansiosta liikennesaasteet vähenevät. Todellisuudessa bioenergian merkittävä kasvu lisää pienhiukkasia. Nokihiukkasten lisäksi niiden typpi- ja rikkipäästöt muuntuvat ilmassa pienhiukkasiksi.

Pahimpia pienhiukkasten tuottajia on puun pienpoltto, jota selonteossa suositellaan omakotitaloille. Se aiheuttaa 200 kuolemaa vuodessa. Helsingissäkin mittausten mukaan puunpoltosta on tullut talvisin enemmän pienhiukkasia kuin liikenteestä. Pian liikenne kuitenkin voittaa, kun autoveron uudistus suosii paljon pienhiukkasia tuottavia dieselautoja. Hyvä tarkoitus ei korvaa tietoa. Pitkällä tähtäyksellä on päästävä eroon polttamalla tehdystä energiasta.
Suomen ja maapallon käy huonosti, jos vihreä ideologia saa jatkaa.
Päästöjen vähentämisohjelma on annettava asiantuntijoiden tehtäväksi.

Teksti Martti Tiuri

Kirjoittaja on emeritusprofessori.

Tilaa SK:n uutiskirje

Ajankohtaisimmat ja puhuttelevimmat digisisällöt vastajauhettuna suoraan sähköpostiisi.