Maapallo pelastettava vihreiltä

SK:n toimitus
Mielipide 24.10.2009 13:01

Energia-asiantuntemus puuttuu hallituksen ilmasto-ohjelmasta, kirjoittaa Martti Tiuri.

Valtioneuvosto on antanut tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta.

Ilmastonmuutoksesta 80 prosenttia johtuu energiasta, joten energia-alan asiantuntemus on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se on kuitenkin ollut lähes olematonta selonteon valmistelussa, samoin myös teollisuuden asiantuntemus. Tuloksena on vihreitä harhakuvia. Päästöt vähenevät tehottomasti ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta sortuu vientiteollisuuden kuristuessa.

Selontekoa valmisteli 13-jäseninen asiantuntijaryhmä. Heistä vain yksi toimii energiatekniikassa. Lisäksi TKK:sta on ollut reippaita lausuntoja antava professori, jota media sen vuoksi pitää energiaguruna, mutta jota energia-ala ei tunnusta alan asiantuntijaksi. Puheenjohtaja on ollut valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Selonteon aikajänne, päästöjen merkittävä vähentäminen 2050 mennessä on oikea. Nythän EU vaatii päästöjen alentamista jo 2020 mennessä viidenneksellä. Kymmenen vuotta on aivan liian lyhyt aika merkittävien muutosten aikaansaamiseen johtuen voimaloiden keskimäärin 40 vuoden käyttöiästä ja valtavista investoinneista, joita pitäisi tehdä yli 20 000 miljardia dollaria 2030 mennessä. Muutosten kiirehtiminen lisää kustannuksia kariutuneiden investointien vuoksi.

Vihreän vision mukaan vähennykset on toteutettava uusiutuvan energian ja säästöjen avulla. Tuulisähkön haittana on suuri vaihtelevuus ja kalleus. Selonteossa tuulisähkön osuudeksi kaavaillaan Suomessakin jopa kolmannesta sähköstä. Silloin hyvällä tuulella kaikki sähkö olisi tuulisähköä ja muut voimalat pitäisi kytkeä pois odottamaan tyyntymistä. Tuulisähkön hinta on vähintään kaksinkertainen ydinsähköön nähden. Suomeen nyt kaavailtu 2000 megawatin (MW) tuulivoima maksaisi ydinvoimalan verran, mutta tuottaisi sähköä vain kolmasosan.

Tuulisähkö tuhlaa uusiutumattomia luonnonvaroja. Kolmen MW:n tuulimyllyjä tarvitaan merellä 1 700 tuottamaan sähköä yhtä paljon kuin Olkiluto 3. Betonia tarvitaan Olkiluotoon verrattuna huomattavasti enemmän ja koneistoissa on metalleja yli kymmenkertaisesti.

Ympäristöystävällisinä mainostetut pienoistuulimyllyt ovat vieläkin epäedullisempia. Tuulisähkö ei ole kestävän kehityksen mukaista.

Bioenergiaakin pidetään vihreänä ja sitä halutaan selonteon mukaan lisää jopa ainespuuta polttamalla. Suomessa bioenergiaa voidaan lisätä kestävästi ensiharvennushakkuita tehostamalla. Bioenergian suuri lisääminen maailmassa edellyttäisi metsien käytön moninkertaistamista nykyisestä. Se johtaisi jatkuvaan suureen hiilidioksidipulssiin, ja bioenergia olisi uusiutuvaa vain osittain, koska riittävästi uutta puuta ei ennättäisi kasvaa tilalle. Suomenkin bioenergiaa ja metsän kasvua uhkaa jo nyt kuitupuun vieminen keskenkasvuisena Saksaan poltettavaksi.

Nykyisen energiantuotannon suuri haitta ovat polttovoimaloiden ja polttomoottorien pienhiukkaset. Jatkuva altistuminen niihin aiheuttaa Maailman terveysorganisaation (WHO) mukaan EU25-maissa 350 000 ja Suomessa 1 300 kuolemaa joka vuosi. Selonteon mukaan ihmisten terveys paranee, kun esitettyjen toimien ansiosta liikennesaasteet vähenevät. Todellisuudessa bioenergian merkittävä kasvu lisää pienhiukkasia. Nokihiukkasten lisäksi niiden typpi- ja rikkipäästöt muuntuvat ilmassa pienhiukkasiksi.

Pahimpia pienhiukkasten tuottajia on puun pienpoltto, jota selonteossa suositellaan omakotitaloille. Se aiheuttaa 200 kuolemaa vuodessa. Helsingissäkin mittausten mukaan puunpoltosta on tullut talvisin enemmän pienhiukkasia kuin liikenteestä. Pian liikenne kuitenkin voittaa, kun autoveron uudistus suosii paljon pienhiukkasia tuottavia dieselautoja. Hyvä tarkoitus ei korvaa tietoa. Pitkällä tähtäyksellä on päästävä eroon polttamalla tehdystä energiasta.
Suomen ja maapallon käy huonosti, jos vihreä ideologia saa jatkaa.
Päästöjen vähentämisohjelma on annettava asiantuntijoiden tehtäväksi.

Teksti Martti Tiuri

Kirjoittaja on emeritusprofessori.

Keskustelu

Heippa!

Erinomaista, että joskus SK:in antaa palstatilaa asiantuntijalle, eikä vain ”MUTU-tietoa” edustaville vihreille ”ORAKSIOLLE” tai muille ”VIHERJYVILLE”

Edullinen energia on elinehtomme niin täällä Pohjan Perillä kuin myös kaikkialla maailmassa. Energia on Kaikki Kaikessa”, ilman energiaa ei tapahdu yhtään mitään. Vessaakaan ei vedetä ilman energiaa.

Ja vaikka kuinka säästäisimme, energiaa kuluu ja tulee kulumaan yhä enemmän ja enemmän, eli sen mahdollisimman edullinen ja vähäpäästöinen tuotanto on ainoa vaihtoehto. Siis tämän hetkisen osaamiseemme perustuen : YDINENERGIA.

Kyllä maapalloa uhkaavat ihan toiset asiat kuin joku suomalainen pienpuolue.

Metsäalan osalta jota tunnen kirjoitus on täysin perätön ja harhaanjohtava. Esim. Suomen metsät kasvavat nyt noin kaksi kertaa enemmän kuin sieltä vuosittain hakataan.

Rakentamisessa käytetään yleensä betonia ja se kestää vuosikymmeniä. Tuulimyllyissä Suomi on paljon jäljessä esim. Saksaa ja Tanskaa. Kyllä he osaavat laskea paremmin kuin meidän vanha setä !

Onneksi hän ei ole enää Eduskunnassa.

Tiurillahan on tunnetusti päähänpinttymänä ydinvoima ja erityisesti sen erinomaisuus suhteessa muihin energialähteisiin. Mikä päähänpinttymä sitten aiheuttaa sen, ettei mikään muu sähköntuotantotapa ole oikein mitään. Tuollainen vaihtoehdottomuus on masentavaa.

Ydinvoimaa sen kummemmin vastustamatta tai puoltamatta olen samaa mieltä kuin P. Lahti: metsäenergiassa on huomattavia mahdollisuuksia, samoin monissa muissa bioenergian sovelluksissa.

Veikkaanpa, että kun öljyn ja sähkön hinta taas nousukauden myötä ylittää kipurajat, kaikenlaiset kotoperäiset ja vaihtoehtoiset energialähteet otetaan innosta hihkuen käyttöön. Paikallisesti niillä tulee olemaan suuri merkitys. Menetelmät myös kehittyvät kaiken aikaa tehokkaammiksi, hienostuneemmiksi ja puhtaammiksi.

Ei pitäisi yrittää pysäyttää kehitystä pelkästään sillä perusteella, että jokin menetelmä on juuri nyt tehottomampi – kaikkea tarvitaan, eikä voida varmuudella sanoa, mistä se seuraava sampo tai nokia löytyy.

>Tuulisähkö tuhlaa uusiutumattomia luonnonvaroja.

Tuulivoima on energia- ja materiaalitehokkaampaa kuin ydinvoima. Tästä on lukuisia puolueettomia tutkimuksia. Tosin molempien päästöt (CO2) noin 100 kertaa pienempiä kuin hiilivoiman eli ero tulee suhteuttaa tähän.

> Kolmen MW:n tuulimyllyjä tarvitaan merellä 1 700 tuottamaan sähköä yhtä paljon kuin Olkiluto 3.

3 MW:n voimala merellä tuottaa 100 m roottorilla (WinWind) 8-9 GWh vuodessa ja 112 m roottorilla (Vestas) 10-11 GWh. eli 13,6-18,7 TWh. 1700 voimalaa tuottaa OL3 tuottaa 12-13 TWh.

>Betonia tarvitaan Olkiluotoon verrattuna huomattavasti enemmän ja koneistoissa on metalleja yli >kymmenkertaisesti.

Tarkasteltuna elinkaarikustannuksia ja vertailtaessa ydin- ja tuulivoimaa hiilivoimaan ei tämä ole merkittävää, niin kauan kuin kyseessä ei ole metallit, joiden saatavuus on kriittinen. Kaikki metallit tuulivoimalasta voidaan kierrättää. Ydinvoimalasta vain osa, kiitos säteilyn.

Tiurille toivotan pitkää ikää. Reilun kymmenen vuoden päästä (2022-2025) hän voi havaita miten tuulivoima ohittaa ydinvoiman sähkön tuotannossa (TWh). Kapasiteetissa (GW) mennään ohi jo 2016-2017.

Tiuri on ydinvoimafanaatikko. Kuinkahan hirveän vahingollisia ovat maalämpö ja tuulivoimalat. Miksi niitä vain rakennetaan. Ehkä kaikki eivät halua maksaa ylihintoja jollekin ahneelle sähköntuottajalle. Tiurin onnelassa riittää poltettavaa ikuisuuteen. En vastusta ydinvoiman rakentamista mutta vaaransa siinäkin on eikä polttoaineen saatavuus ole turvattu. Kriisitilanteessa ydinvoima on myös todella vaarallinen.
Vihreät varoittivat ympäristötuhosta ja puhuivat kestävästä kehityksestä jo kauan sitten. Kun katsomme markkinatalouden tempoilua ja ihmisten köyhtymistä löytyvät syylliset ihan muualta kuin vihreistä.
Kukaan oikeistolainen ei ole ikinä myöntänyt, että vihreiden ajamissa asioissa oli oikea linja. Nyt yriteään pahasti vuotavaa venettä paikata ja silti uneksitaan miten hyötyisin tuhosta. Vihreiden haukkuminen on sitä argumenteista tyhjää propagandaa, jossa Tiuri on yhdessä Soinin kanssa.