Nuoret tarvitsevat työelämälähtöisempää oppimista

puheenvuoro 22.02.2019 06:00
olli luukkainen ja maria blässar

Nuorten urasuunnitelmia leimaa epävarmuus. Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksen mukaan jatko-opintovalintoja lykätään viimeiselle luokalle etenkin lukiossa, eikä neljännes viimeisen vuoden lukio-opiskelijoista tiedä, mihin suuntaa. ”Oletko saanut riittävästi ohjausta opintojesi aikana uravalintoihin” -kysymykseen vastasi tutkimuksessa lukiolaisista myönteisesti vain 34 prosenttia.

On selvää, että nuoret tarvitsevat nykyistä enemmän tukea uraansa liittyvissä valinnoissa. Opiskelijoilla tulisikin olla mahdollisuus oman opinto-ohjaajan antamaan jatko-ohjaukseen kaikilla koulutusasteilla. Tuttu opo tuntee oppilaansa taustat ja vahvuudet, mikä edistää ohjauksen sujuvuutta. Tukiopinto-ohjauksen mahdollisuutta tulisi myös lisätä, sillä moni tarvitsee huomattavasti henkilökohtaisempaa ohjausta kuin mitä nyt on tarjolla. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää opinto-ohjaajien työolosuhteisiin.

Sisältö