Kirjeitä 10.01.2020 06:00

Baltzarin arvonimestä

Sofi Oksanen kirjoitti kulttuurineuvos Veijo Baltzarin edesottamuksista Näkökulma-palstalla (SK 51–52/2019).

Valtioneuvoston kanslia on antanut yksityiskohtaiset ohjeet arvonimistä ja niiden myöntämisperusteista. Arvonimiasetuksen 8 §:ssä on myös maininta arvonimen menettämisestä tietyin edellytyksin.

Baltzarin kohdalla 8 §:n toteuttamiselle saattaa olla edellytykset, tietysti riippuen oikeuden lopullisesta päätöksestä. Tärkeintä olisi, että arvonimijärjestelmä säilyttäisi lainsäätäjän tarkoittaman arvostuksen ja kunnioituksen.

Mielenkiintoista on seurata, ryhtyykö valtioneuvoston arvonimilautakunta pääministerin johdolla toteuttamaan asetuksen antamaa velvoitetta, vai otetaanko asia mahdollisesti käsiteltäväksi jo aikaisemmin.

Mauri Sompa

Sisältö