Kirjeitä 19.02.2021 06:00

Siltarumpu ei pärise

Artikkelissa ”Siltarummun pärinää” (SK 6/2021) kerrottiin tapaamisestani Paraisten Kirjalansalmen sillan korjaamisen tiimoilta. Koska jutussa ei ministerin kantaa kerrottu, totean, että en kannattanut sinänsä välttämättömän korjauksen rahoittamista EU-elpymisrahoista, vaikka tätä esitettiin.

Ensinnäkin tieverkkoa kunnostetaan normaalisti budjettirahoituksella, ei oikoteitse. Sillan tarpeet huomioitaneen kevään lisätalousarvioissa, jottei nyt aluillaan oleva korvaavan sillan suunnittelu hidastu.

Piakkoin valmistuva 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vastaa väylätarpeisiin aina vuoteen 2032 asti ennakoiden ja pitkäjänteisesti. Se on siltarumpupolitikoinnin vastakohta.

Toisekseen olen väkevästi sitä mieltä, että elpymissuunnitelman pitää koostua suuren mittakaavan uudistuksista, ei hankesilpusta.

Liikenteen ja viestinnän osalta kyseeseen tulevat tieliikenteen sähköistäminen, rautateiden ohjauksen digitalisointi, uusimman mobiiliteknologian mahdollistamat huippunopeat ja kattavat tietoliikenneyhteydet, datatalouden investoinnit sekä kyberturvallisuus.

Kun juttu keskittyi siltarumpuun, merkittävämpi hanke jäi syrjään. Haastateltu Finncement on mukana uraauurtavassa Power-to-X-pilotissa, jossa sementtitehtaan CO2-päästöt otetaan talteen ja muokataan elektrolyysillä synteettisiksi polttoaineiksi. Vetytalous ja puhtaan energian läpimurto kuuluvat ilman muuta Suomen kestävän kasvun ohjelmaan.

Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri (sd)

Sisältö