Kotitaloudet velkaantuvat – Hillitsemisen välineitä pitäisi arvioida nykyistä laajemmin

PUHEENVUORO: Suomessa eivät välttämättä toimi samat keinot kuin muissa maissa, kirjoittaa Veli-Matti Mattila.
Mielipide 21.6.2017 07:31
Veli-Matti Mattila
Suomen Kuvalehti - avatar
Suomen Kuvalehti

Kotitalouksien velkaantumisesta ja sen hillintään tarvittavista työkaluista eli niin sanotuista makrovakausvälineistä ovat viime aikoina keskustelleet lähinnä vain Suomen Pankki ja Finanssivalvonta (Fiva). Tämä näkyy keskustelun sisällössä.

Olisi tärkeää, että muutkin viranomaiset aktivoituisivat ja ottaisivat kantaa. Näin saataisiin esiin nykyistä laajempia yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia näkökulmia.

Makrovakausvälineiden käyttökelpoisuutta arvioitaessa olisi syytä analysoida myös niiden laajempi vaikutus talouteen. Samalla kun lainakatto ja muut välineet rajoittavat kotitalouksien velkaantumista, ne vaikuttavat myös esimerkiksi työvoiman liikkuvuuteen.

Jos työvoima ei pysty muuttamaan sinne missä sille on kysyntää, uudet työpaikat jäävät syntymättä. Myös vaikutukset vuokra-asuntojen kysyntään ja vuokriin pitää arvioida.