kirjeitä 31.08.2018 06:00

Lähtömme JSN:stä

SK:n juttu ”Median valvoja kriisissä” (SK 34/18) antaa väärän kuvan siitä, miksi lopetimme työt Julkisen sanan neuvoston (JSN) toimistossa.

Emme lähteneet työilmapiiriongelmien takia, kuten jutussa esitetään. Syymme lopettaa työt liittyivät siihen, että elämässä tarjoutui uusia tilaisuuksia, joihin kannatti tarttua.

Jutun väite siitä, että puheenjohtaja otti päätösten esittelyn itselleen, ei myöskään pidä paikkaansa. Esittelimme päätösesitykset neuvostolle itse, vaikka puheenjohtaja olisikin esitystämme täydentänyt.

Anna Leppävuori

Valmisteleva sihteeri 2016–2017

Matias Partanen

Hallintosihteeri 2017
Valmisteleva sihteeri 2017–2018

 

Toimintakykyinen JSN

SK käsitteli JSN:n toimiston henkilösuhteita nimettömiin lähteisiin pohjaavassa jutussa, jossa sivuttiin myös JSN:n työskentelyilmapiiriä.

Sisältö