Kestävä kehitys haastaa uudistamaan kauppapolitiikkaa

puheenvuoro 09.02.2018 06:00
Elina Mikola

Viime aikoina on käyty kiivasta keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja suunnasta. Kauppa ja kauppapolitiikka ovat nousseet näissä keskusteluissa vahvasti esille.

Sekä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker että pääministeri Juha Sipilä ovat korostaneet puheenvuoroissaan unionin merkitystä kauppayhteisönä ja vapaakaupan edistäjänä.

Kaupan vapauttamisen rinnalla on puhuttu sen globaaleista säännöistä ja EU:n halusta viedä maailmalle myös edistyksellisiä sosiaalisia ja ympäristönormeja. Kauppapolitiikan sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä vastuullisuutta koskevat näkökulmat ovat kuitenkin jääneet vapaakaupan puolustamiseen keskittyvässä keskustelussa sivuosaan.

On sääli, jos huoli protektionismin noususta jättää varjoonsa EU:n tavoitteet kestävästä ja vastuullisesta kaupasta. Komission syksyllä 2015 julkaisemassa Kaikkien kauppa -strategiassa linjataan EU:n tavoittelevan vastuullista kauppapolitiikkaa, joka ei heijastele vain EU:n etuja vaan myös sen arvoja. Syksyllä 2017 julkaistuissa kauppapolitiikkaa koskevissa aloitteissa kaupan kestävyys on kuitenkin vain sivuosassa.

Sisältö