Keskustan on muututtava menestyäkseen 2010-luvulla

Mielipide 23.4.2009 14:41

Suomalaisen yhteiskunnan pohjavirrassa pyörteilevät syvät muutokset. Väestö ikääntyy auttamatta: kehitys on EU-maista jyrkimpiä. Työvoiman riittävyys ja palvelujen rahoitus haastavat ikääntyvän Suomen. Työuria on jatkettava ja tuottavuutta nostettava. Ilmastonmuutos pakottaa öljytaloudesta uusiutuvan energian aikaan. Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy. Halvan energian aika alkaa olla ohi.

Taloudessa olemme oppineet menestymään myös avoimilla markkinoilla. Nyt maailmantalouden paniikkijarrutus koettelee taloutemme rakenteellisia heikkouksia.

Työtä tekemällä Suomi pärjää jatkossakin. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia työn edellytyksistä: koulutuksesta ja osaamisesta, väylistä ja perusrakenteista sekä toimivasta perusturvasta. Ei ole syytä väheksyä myöskään avoimen ja toimivan kansalaisyhteiskunnan merkitystä.

Edellisen laman jälkeen veroasteemme on alentunut liki kymmenen prosenttiyksikköä. Verojen kevennyksellä on ollut ennen kaikkea taloutta elvyttävä ja ostovoimaa kasvattava vaikutus, kun samalla on kohtuudella huolehdittu menoista. Jatkossa verotusta tulisi arvioida menojen kautta: julkiselle taloudelle voidaan asettaa menokatto ja määrittää verotustarve. Tarvetta katetaan totutuilla tulo- ja pääomatuloveroilla ja enenevästi välillisten verojen, kuten arvonlisäveron kautta.

Verotuksen painopistettä tulee siirtää ympäristö- ja energiaverotuksen suuntaan, ilmastostrategian hengen mukaisesti. Pääomaverotuksessa olisi selvitettävä porrastuksen mahdollisuudet.

Kyse on suomalaisen työn puolustamisesta. Metsä-, metalli- ja tietotekniikan edellytyksiä on edelleen vahvistettava, mutta suomalaiset tarvitsevat jatkossa uutta ja uudenlaista työtä. Nyt on erityisen tärkeää panostaa vieläkin enemmän tutkimus- ja kokeiluhankkeisiin ja vahvistaa osaamistamme. Valtion pitää olla tässä rohkea rahoittaja ja suunnannäyttäjä. Muutos öljytalouden jälkeiseen aikaan on suomalaisille vihreille elinkeinoille uusi alku.

Näiden päämäärien on ulotettava vahvemmin myös koululaitokseen. Yrittäjyyskasvatuksen koko opiskeluajan kattavaa mallia pitää kehittää. Tehokas verkottuminen on alueiden Suomen kärkihanke. Alueet vahvistuvat sekä luonnonvarojensa että osaamisensa kautta. Maatalouden on varauduttava kansallisen tukipolitiikan liikkumavaran pienenemiseen ja suurempi huomio on suunnattava EU-pohjaisiin, markkinoihin tukeutuviin järjestelmiin. Politiikan välineisiin on entistä tarmokkaammin sisällytettävä äärialueiden ja ympäristön ongelmia tunnistavia ja helpottavia keinoja.

Myös keskustan on muututtava menestyäkseen 2010-luvulla. Päähallituspuolueena vastuumme talouskriisin hoidossa on ensisijainen. Katseen on kuitenkin ulotuttava pidemmälle. Uusi nousu ei rakennu vanhalla kaavalla.

Toimintamme on tällä vaalikaudella perustunut hallituksen ja pääministerin kautta vaikuttamiseen. Pitkä hallitusvastuu on tehnyt haastajasta haastetun. Negatiivisen kannatuskierteen taittaminen edellyttää meiltä selvää rytminmuutosta. Mediayhteiskunnassa se tarkoittaa paitsi uusia avauksia, myös uusia toimintatapoja ja kasvoja, puolueen kaikilla tasoilla.

Keskustan ihmis- ja luonnonläheinen arvomaailma on vakaa ja luotettava perusta myös 2010-luvulla. Tuolle pohjalle on laadittava edistyksellistä ohjelmatyötä muutoshengessä.

Keskustan pitää asettaa selkeästi tunnistettavat, arvoihimme perustuvat yhtenäiset tulevaisuuden tavoitteet. Viestimme on jatkossa tultava esille ihmisten arjen näkökulmasta. Politiikan tekoon tarvitaan tuoreutta. Siksi järjestön toimintatapoja on radikaalisti muutettava.

Kysymys on keskustan tulevaisuudesta. Keskustan pitää olla tarvittaessa valmis nopeisiinkin ratkaisuihin, jotka näkyvät, kuuluvat ja tuntuvat. Jos mitään ei tapahdu, vaarana on luottamuksen mureneminen.

Teksti Antti Kaikkonen, Timo Kaunisto, Jari Leppä, Mika Lintilä, Juha Rehula ja Kimmo Tiilikainen

Kirjoittajat ovat keskustan kansanedustajia.