Jukka Kemppinen: Mikael Lilius vahingoitti puheillaan muita johtajia

Karri Kokko
Mielipide 3.4.2009 07:40

Mikael Liliuksen eilinen katkera puhe on vahingoksi muille ammattijohtajille, arvioi informaatio-oikeuden professori Jukka Kemppinen blogissaan.

Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius ilmoitti eilen jäävänsä tämän vuoden lopussa eläkkeelle ja puhui järjestämässään tiedotustilaisuudessa suunsa puhtaaksi.

Kemppinen arvelee, ettei Liliuksen poikkeuksellisen kärjekästä jäähyväispuhetta kuunneltu hyvällä ainakaan kollegoiden parissa.

”Yksikin mekastaja, joka haukkuu lähtiessään omistajat, kuten Lilius eilen, vahingoittaa lukuisia muita isäntärenkejä eli ammattijohtajia”, Kemppinen kirjoittaa.

”Liike-elämässä maksetaan tuntuvia ja ajoittain ylettömiä palkkoja nimenomaan siitä, että saaja on lojaali silloinkin kun tulee korville, aiheesta tai aiheetta.”

Kemppinen varoittaa myös laman ja yksityisen ahneuden seurauksista.

”Mikael Lilius ja hänen hengenheimolaisensa eivät tiedä, että mellakoissa ja kansannousuissa raivo kohdistuu ensin voutiluokkaan, ei herroihin. Kuningas on hyvä mutta hänen voutinsa ja sheriffinsä roistoja.”

Kemppisen mukaan nyt saadaan olla kieli keskellä suuta.

”Poliitikot puhuvat jo avoimesti kriisin syvyydestä ja vakavuudesta, vaikka ei siitä ole kuin muutama kuukausi, kun he toppuuttelivat toisia ja jupisivat jotain tilapäisestä häiriöstä.”

Kemppisen mielestä nyt uhkakuva on ”social unrest” eli yhteiskunnalliset levottomuudet.

”Obama tuntuu ymmärtävän tämän täysin ja yllättävää kyllä Sarkozy samoin. Niinistö puhuu kuin presidentti eli ikävästi ja suoraan, kun taas presidentti Halonen tuntuu irtautuneen turvallisesti todellisuudesta”, Kemppinen kirjoittaa.

Keskustelu

Kun olen lukenut ja kuunnellut puheita Liliuksen palkkioista, on mieleen tullut joskus sellainen vanhanaikainen sana kuin moraali. Lilius nostaa hurjat palkat ja optiot, ja aina kun on hiukan myrskyä, tiedotusvälineet raportoivat miten monta tuhatta Fortumin asiakasta on ilaman sähköä. Ei hän ole ainakaan saanut yritystään toimimaan hyvin. Fortumin isot voitot eivät johdu yrityksen johdon toiminnasta, vaan aivan muista seikoista. Monet pienipalkkaiset saavat tyydytyksen työnsä tuloksesta, ilmeisesti Lilius saa tyytyväisyyttä vain rahasta tai sitten työ ei ole sinänsä minkään arvoista.
Jos miehellä olisi moraalia, hän kieltäytyisi optioista tai ohjaisi ne esimerkiksi ympäristöystävällisten energialähteiden tutkimukseen. Tai Fortuminen verkon huoltamiseen.

Kyllitelle kommenttiisi: ”Jos miehellä olisi moraalia, hän kieltäytyisi optioista tai ohjaisi ne esimerkiksi ympäristöystävällisten energialähteiden tutkimukseen. Tai Fortuminen verkon huoltamiseen.”

Optiojärjestelmää on mielekästä analysoida ja asiasta keskustella. Suomessa verotus on sidoksissa tuloihin, eli yli puolet hänen optioista ohjautuu valtion kassaan. Siten maksetaan esimerkiksi julkisia palveluita, hyvinvointia, terveydenhuoltoa, infrastruktuuria, kuten energiantutkimusta yms. sen mukaan kuinka oheiset varat ohjautuvat poliittisissa ratkaisuissa. Suomessa ylintä päätösvaltaa ja kansaa edustaa eduskunta http://www.eduskunta.fi, joka valitaan äänestämällä.

Mielestäni oheisessa kommentissasi on konkreettinen ehdotus pelkän kritiikin sijaan. Mikael Lilius ei ole ollut päätöksenteossa, kun oheinen palkkiojärjestelmä on tehty.

Johtajilla on paljon vastuuta ja ovat usein kritiikin kohteina. Pitäisikö mielestänne kaikkien työntekijöiden ohjata tietty osuus palkkioistaan verotuksen lisäksi vapaaehtoisesti julkiseen hyvinvointiin sen perusteella, minkä alan yrityksessä ovat töissä?

Eikö muisteta, että koko Fortum on kähminnan myöhäiseuraus. Ensin Nesteen N-liiton tappiosijoitukset piti peittää ja hukuttaa IVOn voittoihin, Ivon johtaja vastusteli ja Kauppam inisteriön knasliapäällikkö Vuoria halusi hallituksen puhjohtajaksi= eli rahakasta työpaikkaa, jossa tuloja muttei työtä ja osasiko v arat edes mitään paitsi kähmiä. Siis potkut 2:lle DI:lle toinen oli vihatun Viinasen veli.Sitten Hankenilta ekonomi tekniikan yritykseen johtajaksi DI:n tilalle ja loppu onkin nykypäivää ja viimeisen 10;bn vuoden historiaa. Suomi maksoi sähkön hinnassa kähminnän kustannukset.

Naivia on syylistää työntekijää/johtajaa jos hanelle maksetaa liikaa palkkaa… Ei ihmiset kieltäydy palkankorotuksista, varsinkaan jos ei ole itse ollut luomassa omaa palkkiojärjestelmäänsä…

On eri asia onko oman osamiseen lisäarvo yritykselle suhteessa palkanmäärään. Hömö ei ole se joka pyytää vaan se joka maksaa…

Onko kukaan koskaan kuullut että joku pyytäisi palkan alennusta moraalisista syistä? Nousisiko yleinen moraali siitä jotenkin ihan oikeasti? Syntyisi oikein kansanliike, jossa ihmiset alkaisivat miettiä saankohan mä liikaa palkkaa ja pitäiskö mun pyytää palkan alennusta…

Totta on varmaan se että Fortumilla on havinaisen varma ja kipailua vääristävä rahanteko monopoli, mutta pitäiskö siitä syyttää Liliusta… Kenen tehtävä on ajaa tällaiset kilpailua vääristävät Suomen energiasektorin rakenteet alas? Liliuksenko?

Kyllä kateus Suomessa voittaa kiiman…. myös keskustelufoorumeilla

Suomen verotuksessa yli puolet johtajien palkkioista päätyvät valtionkassaan veroina ja yhteiskunnan kehittämiseen? ovatko työntekijät joilla on alempi palkka kuin johtajilla, joiden palkkioista halukkuutta luopua omista tuloistaan? Minkälaisia ehdotuksia teillä on taantumasta selviämiseen, vihan kuten herravihan ja lietsonnan vähentämiseksi esimerkiksi keskusteluissa? minkälainen on mielestänne hyvä johtaja, eli esimerkkejä mielestänne myönteisestä johtamiskulttuurista? konkreettisia esimerkkejä hyvästä johtamisesta, johon yhteiskuntaa mielestänne olisi mielekästä kehittää? entä hyvä työntekijä, joita myös johtajat ovat?

Asiallinen keskustelu ja konkreettiset ehdotukset optiojärjestelmän kehittämiseen ja yritysjohdon, kuten työelämän kehittämiseen sekä taantumasta selviämiseen olisivat erittäin mielekkäitä. Yksittäisten ihmisten syyllistäminen tuskin kehittää asiaa erityisesti ilman konkreettisia ideoita.

Ihan yhtenä esimerkkinä Suomi on esimerkiksi työpaikkakiusaamisen kärkimaa ”Suomi on työpaikkakiusaamisen kärkimaa, työpaikkakiusaaminen on Suomessa kaksi kertaa yleisempää kuin keskimäärin muualla Euroopassa.”http://fi.wikipedia.org”

Mikäli itse esimerkiksi osallistuu työpaikkakiusaamiseen siitä on ihan turha syyttää esimerkiksi johtajia. Tottakai on johdon vastuulla vahvistaa työilmapiiriä, jossa esimerkiksi Suomessa kriminalisoitu työpaikkakiusaaminen ei ole hyväksyttävää.

Oheisten agressioiden kustannukset ovat kalliita yhteiskunnalle, joka on taantumassa, joten olisiko hyviä ehdotuksia kuinka oheissa kustannuksissa voidaan säästää?

Ihmetyttää, että on pitänyt luoda järjestelmä, joka tuottaa automaattisesti johdolle ylisuuria ja kohtuuttomia optioita ja osakejärjestelmiä, jotka siis tuottavat johdolle, vaikka omistajille järjestelmä ei edes tuottaisi kohtuullisesti.

Tällaiset järjestelmät pitää purkaa mitä pikimmiten. Tällaisessa touhussa kohtuus ja maltti ovat karanneet todella kauaksi. Asioita voi ihmiset muuttaa, mutta on eri asia, onko omistajilla halua puuttua tällaisiin kohtuuttomiin järjestelmiin.

Yksityisessä yrityksessä tuollainen purkaus johtaisi avainten poisottamiseen ja kalossinkuvaan takapuoleen heti ! Kuka on valtio ?

Liliuksen jäähyväispuhe ja siitä seurannut valtio-omistajan hiljaisuus ovat esimerkki juuri siitä, mistä pitäisi päästä eroon. Olen samaa mieltä: missään muussa yhtiössä kuin valtionyhtiössä tällaista menoa ja johtajan kritiikkiä ei siedettäisi. Liliuksen puhehan oli kehotus irtisanomiseen.
Toinen puoli on tämä: valtio-omistaja on aivan liian herkkä populistisille mielipiteille ja ns. kansan mielenliikkeille. Ryhtiä pitää olla omistajallakin seistä omien päätöstensä takana. Tästä onneksi nähtiin esimerkkiä silloin, kun Stora Enso sulki tehtaitaan. Häkämies ja muu hallitus puolustivat pontevasti yhtiön toimia.
Kansan herraviha sinänsä on kiinnostava ilmiö. Eipä ole tainnut sen takia juuri kukaan a) poliitikoista ja b) yritysjohtajista viime vuosina erota. Vai muistaako joku toisin?

Juhani: minkälainen keskustelu ja yritys- sekä optiojärjestelmä olisi mielestäsi mielekäs? minkälainen valtionyhtiö on mielestäsi mielekäs? onko herraviha mielestäsi hyväksyttävää? voidaanko vihailmiö ja syrjintä työpaikoilla mieltää esimerkiksi työpaikkakiusaamiseksi? syyllistämättä ketään, kuka on vastuussa, mikäli työpaikalla on kiusaamista? kiusaaja? johtaja?

”Työpaikkakiusaaminen on useimmiten yhteen työyhteisön jäseneen kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Henkinen väkivalta ilmenee muun muassa syrjimisenä, nimittelynä ja vähättelynä. Sen todistaminen on havaittu vaikeaksi, vaikka työpaikkakiusaaminen onkin tätä nykyä kriminalisoitu. Työpaikkakiusaaminen johtaa monessa tapauksessa työuupumukseen ja psyykkiseen sairastumiseen. Äärimmäisissä tapauksissa pitkään jatkunut työpaikkakiusaaminen voi johtaa jopa itsemurhaan. Työpaikkakiusaamisen syyt ovat sidoksissa koko työyhteisön ilmapiiriin. Työpaikoilla vallitseva kiire, johtamisen epäjohdonmukaisuus, palautteen annon puutteellisuus sekä selkeitten tavoitteiden puuttuminen ovat joitakin työpaikkakiusaamiselle altistavia tekijöitä. Työpaikkakiusaamisen katsotaan aiheuttavan vuosittain merkittäviä kansantaloudellisia menetyksiä sairauspoissaolojen ja varhaiseläkkeelle jäämisten muodossa. Myös kiusattu itse voi olla osasyyllinen työpaikalla syntyneeseen tilanteeseen. Syyllisten hakeminen ei kuitenkaan ole oikea, eikä rakentava tapa lähteä purkamaan syntyneitä tilanteita. Ulkopuolinen apu tilanteiden selvittämiseen on suositeltava vaihtoehto, koska liian usein työpaikan sisäiset selvitykset ovat puolueellisia.

Suomi on työpaikkakiusaamisen kärkimaa, työpaikkakiusaaminen on Suomessa kaksi kertaa yleisempää kuin keskimäärin muualla Euroopassa. Viidesosaa suomalaisista on kiusattu työpaikalla. Ruotsissa työpaikkakiusaamisen lukemat ovat vain neljänneksen Suomen lukemista”
http://fi.wikipedia.org ”työpaikkakiusaaminen”

Juhani: Eikös meillä ole aika joukko ”herravihan ” takia eronneita poliitikkoja ja yritysjohtajia, alkaen Pekka Vennamosta, Ulf Sundqvistista, Arja Alhosta, päätyen Anneli Jäätteenmäkeen, Ike Kanervaan ja nyt sitten Liliukseen. Sinänsä olen samaa mieltä, ”herraviha” on kiinnostava ilmiö, mutta se onkin jo pitemmän messun aihe.
Kemppinen: Blogisi on tyypillinen älykön aikaansaannos. Hienoja heittoja sinne tänne, kärkevää ja perusteltua kritiikkiä, mutta sittenkin se todellinen ydin puuttuu. Kemppinen tuntuu sotkevan USA:n yritysjohdon häikäilemättömän käytöksen meidän omaan tilanteeseemme. USA:ssa julkinen valta on laittanut rahaa yrityksiin noin 600-900 miljardia dollaria, ja piikki voi kasvaa. Kun sitten USA:ssa valtion haltuunotetun yrityksen (jonka osakkeet ovat menettäneet arvonsa) johto jatkaa bonareiden nostamista ja muuta porsastelua, on syytäkin raivostua tästä. Meillä ei tietääkseni ole euroakaan mennyt firmoille konkurssin estämiseksi, joten ”moraalinen ongelma” on erilainen.
Kaikille: Mistä tässä on kyse? Ensinnäkin, taas kerran varmaankin 90 % keskustelijoista tuntee faktat aika huonosti, erityisesti laajemmat yhteydet. Mitä ovat yritysjohtajien palkat meillä ja maailmalla, eri toimialoilla, miten ne ovat kehittyneet viim. 10 v. aikana? Tutkimusten mukaan ne ovat kehittyneet huomattavasti paremmin kuin palkansaajien ansiot. Tämäkin olisi pitemmän analyysin tarpeessa, mutta ei nyt siitä sen enempää.
Erityinen ongelma on, että meillä ( ja paljolti muuallakin) hallitukset eivät tee kunnolla niille kuuluvaa tärkeintä tehtävää, johdon palkkioperusteiden rehellistä analyysiä ja asetantaa. Kaava on, että joku konsulentti tekee esitykset, ja ne sitten hyväksytään (miten peer goup, sama market cap, jne. ovat kehittyneet). Pitäisi ottaa huomioon johdon suoritukset, tehtävän vaativuus, ja erit. firman kilpaluasema. Kaavana tulisi olla, että jos tulos laskee, myös johdon palkat ja palkkiot laskevat, nyt eikä heti.
Fortumin paradoksi on hallituksen täydellinen kyvyttömyys tajuta nuo kriteerit. Perusteita on varmaan haettu hienoista asioista kuten ROE, ROI, EBIT, EBITDA jne. Ja onhan liikevaihtokin iso, ja kannattavuus. Mutta, mutta: ei ole tajuttu (ei ole haluttu, kun siinä menis omakin arvostus), että Fortumin bisnes on silkkaa rahasampoilua. Valmis ydin- ja vesivoima jauhaa rahaa, konsulentit kirjottaa laajentumisstrategoita, joista keskustellaan viisaan näköisinä. Ja heitettiinhän pari jaardia Venäjän aroille, kun raha pakottaa ranteissa. Mikä sitten olisi ollut Liliukselle oikea peer group? No tietysti Veikkaus, Alko yms sellaiset firmat. Se tarkoittaa, että Liliuksen liksan olisi tullut olla n 200 TEUR, muun johdon siitä alle, ja pikkasen bonaria jos henkilöstötyytyväisyys kasvaa.
Kenen tulisi kantaa vastuu tästä? Fortumin hallituksen, kaikkien niiden jotka siihen ovat kuuluneet. Mutta vielä enemmän niiden ministerien, jotka ovat ENEMMISTÖomistajan edustajana sallineet tämän hölmöilyn jatkua vuosikausia.

Onko ratkaisu se että pienennetään optioita ja valtio saa vähemmän verotuloja ?
Optiot verotetaan palkkatulojen mukaan, jossa on huomattavasti suurempi verokertymä tuloista kuin yritysverotuksen puolella?

Alekhine: fiksuja kommentteja. Oheisen lisäksi on esimerkiksi uupuneita ja masentuneita johtajia. Voidaanko herravihaa ja voutivihaa, niiden ilmentymiä pitää työpaikkakiusaamisena ja kiusaamisen seurauksia pitää hyväksyttävinä? Ihan kuten kaikissa työtenkijöissä. Ihminen ihmisenä.

Kylletille: mikäli johtaja saa työstään tuhat euroa, josta yli puolet ohjautuu valtionkassaan ja alempipalkkainen työntekijä esimerkiksi 700 euroa, josta tietty osuus ohjautuu verotuksena valtionkassaan pitäisikö heidän sekä johtajan, että alempipalkkaisen työntekijän lahjoittaa osa jäljellejäävistä palkkatuloista edustamansa yrityksen eettiseen kehitykseen verotuksen lisäksi vapaaehtoisesti palkan määräytymisen mukaan? Onko alemman palkkaluokan työntekijät ja kriitikot mielestänne moraalisia ja vastuullisia ihmisiä, mutta johtajat eivät?

Kuten todettu valtion varoista kohdistetaan veroja erilaisilla keinoilla, kuten yhtenä esimerkkinä eduskunnan ratkaisujen mukaan erilaisiin tarkoituksiin. Eikö olisi mielekkäämpää keskustella järjestelmästä ja oheisen kehittämisestä kuin hakea yksittäisiä syntipukkeja? työpaikkakiusaaminen on inhimillisesti epämielekästä, kriminalisoitu ja kallista yhteiskunnalle.

Yritys, joka pärjää hyvin on esimerkiksi verotuksen kautta kaikkien edun mukainen. Oheisella maksetaan verotuksen kautta erilaisia asioita, kuten julkista terveydenhuoltoa, palkkoja, hyvinvointia, teknologista ja ekologista kehitystä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan yms.
Johtajat kasvavat johtajiksi tekemällä paljon töitä ja johtajilla on myös paljon vastuuta. Oheisen lisäksi Suomessa on kohtuullisen harvoja johtajia, joiden palkkiot olisivat erityisen mittavia. Ja kuten todettu palkkioista suurin osaa ohjautuu verotuksen kautta yhteiskunnan hyvinvointiin.

Kuinka usein johtajia kehutaan tehdystä työstä ihmisten hyvinvoinnin eduksi?

Ihan kuten alaisten kannustaminen ja työhyvinvointi on mielekästä eikö johtajien kannustaminen ole kaikkien edun mukaista? Työssäviihtyvä ihminen on tuottelias. Pitääkö johtajien jaksaa kannustaa alaisiaan ja kehittää yhteiskuntaa sekä yrityskulttuuria, olla tuotteliaita, mutta oheinen ei ole alempipalkkaisten työntekijöiden vastuulla lainkaan? ja johtajiako ei saisi kannustaa jaksamaan paremmin työssään? eikö jokainen ihminen koita tehdä parhaansa töissä? kritiikki on myös myönteistä palautetta. Mielestäni Suomessa on paljon erittäin ammattitaitoisia johtajia.

Nykyää kaikki muuttuu miksei sitten liliuksen optiot ekö palkan nauttikjoidenki palkat ollut sovittu mutta niiden sopimuksista ei ole edes kyseen alaistettu Ei kai lilius ole jymähtänyt entiseen aikaan

Alekhine, eivät mainitsemasi poliitikot eronneet eikä heitä erotettu ”herravihan” takia vaan, koska he olivat tehneet poliittisen virheen: poliittinen paine syntipukin saamiseksi oli kovempi kuin kansalta tuleva paine.
Kansan mielipiteellä on hyvin harvoin tai ei koskaan vaikutusta poliitikkoihin tai yritysjohtajiin. Loiskiehunta kestää aikansa, ja vastuulliset ovat Suomessa oppineet odottamaan, että soppa ei enää kiehu ja että kansan mielenkiinto kohdistuu toisiin asioihin ja ihmisiin.
Mainitsemasi henkilöt ovat kyllä tietyllä tavalla poikkeustapauksia. Poliittisen vastuun kantaminen Suomessa kun rajoittuu usein vain vastuun ilmaisuun, ei muuhun, varsinkaan eroon. Hämmentävää on, että kansa tyytyy tähän. Poliittista teatteria kaikki tyynni.

Oleellista on mieltää, että johtajat ja esimerkiksi uutisissa esiintyvät ihmiset ovat ihan oikeita ihmisiä. Eikö viestintävälineissä, kuten yleisradiossa olisi oleellista kaikkien puolueiden ja eri enemmistö ja vähemmistöryhmien intressit ja näkemyksiä edustettuina? ja että myös johtajia kohdeltaisiin ihmisinä?

Juhanin poistettu kommentti, jossa ihmisiä verrataan muihin kuin ihmisiin on erikoinen suhtautuminen asioihin.

Eikö myönteinen viestintä kuten johtajien ja kaikkien työntekijöiden kannustaminen ole erityisesti ihmisten, Suomen valtion ja kansalaisten etu oleellinen asia? ja erilaisten ideoiden kehittäminen pelkän ihmisten negatiivisen kritiikin ja yksityisasioiden riepottamisen sijaan julkisuudessa?

Yle esimerkiksi on julkisen palvelun yleisradioyhtiö, jonka pääomistajana on Suomen valtio ja ylin päättävä elin eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

Suomen perustuslain 22§ mukaan julkisen vallan on turvattava ihmisten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuiminen.

”Mielipidevapaus ja sananvapaus ovat perusoikeuksia. Suomen lainsäädännössä ja erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa sananvapauden käyttöä kuitenkin rajoitetaan siten, että sananvapauden turvin ei sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista.

Perusoikeuksia loukataan esimerkiksi, jos luodaan vihamielinen ja halveksiva ilmapiiri tiettyä etnistä vähemmistöä tai kansanryhmää kohtaan esittämällä loukkaavia ja totuutta vääristäviä väittämiä tämän oletetuista ominaisuuksista, tavoista ja uskomuksista.” http://www.vahemmistovaltuutettu.fi

Ihmisten perusoikeudet Suomessa, jotka on kirjattu Suomen perustuslakiin
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/aiheet/laki_ja_oikeusturva/k ansalaisen_perusoikeudet/index.html

Euroopan Unionin perusoikeuskirja
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

.. ja ihmisoikeusaiheisia linkkejä
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=31356&cont

On kieltämättä vähän erikoista, että viestintävälineiden asiallisuutta, kuten Yleä ei arvioi juurikaan kuin median oma järjestelmä, eli julkisen sanan neuvosto http://www.jsn.fi, jonka puheenjohtajan mielestä esimerkiksi nettiin pitäisi kirjoittaa ilman nimimerkkiä, mutta toimittajilta hän ei edellytä vastaavaa?

Mielestäni esimerkiki lööpit ovat ovat mainoksia, jolloin niihin pitäisi pyytää ihmisten lupa.
Mikäli oheiset ovat lööpin laatijoiden ja ohjelmien käsikirjoittajien mielestä hyväksyttäviä, miksi oheinen olisi ongelma? mm. viharyhmien vuoksi on tietysti mielekästä, että ihmiset saavat säilyttää yksityisyytensä. Eikö johtajia, kuten heidän puolisoitaan esimerkiksi olisi mielekästä suojella herravihassa, ja eivätkö poliitikot ole kansanryhmä?

Mielestäni keskusteluissa olleessa poliittisessa satiirissa, kuten viestintävälineissä voitaisiin myös kehua ihmisiä, kuten suomalaisia johtajia sen sijaan, että esimerkiksi haukutaan heidän vaimojaan. Ei esimerkiksi mielekkään satiiriin tarvitse olla herjaavaa. Miksi Suomessa ei voitaisi kehua johtajia, kuten kaikkia työntekijöitä ja käydä asiallista keskustelua sekä satiiria asioista? sekä myönteistä kritiikkiä, että kehitysehdotuksia. Pelkkä parjaaminen tuskin hyödyttää ketään?

Julkisuudessa esiintyvät ihmiset, sekä julkkikset, että esimerkiksi uutisten kohteena olevat ihmiset ovat ihan oikeita ihmisiä. Tarvitseeko esimerkiksi lasten, jotka ovat koulusurmien uhreja joutua vielä median riepoteltavaksi, kuten adressissa mainittu. Entä esimerkiksi poliitikoiden puolisot?

Lastenoikeudet
http://www.lapsiasia.fi

http://www.jokela-adressi.fi
”Onko sopivaa kärkkyä kriisikeskuksen ovella kamerat ojossa, hyökkäillä sieltä poistuvien hysteeristen ihmisten kimppuun vaatien lausuntoa? Onko sopivaa kaivella tappajan ja uhrien elämää traagisten ihmiskohtaloiden rakentamiseksi, kuvata salaa suruaan ilmaisevia ihmisiä ja julkaista näitä kuvia ilman lupaa? Entä onko sopivaa yrittää väkisin päästä ihmisten koteihin tekemään juttua? Onko sopivaa salakuunnella nuoriso-ohjaajan ja nuoren keskustelua ja julkaista se? Onko sopivaa tunkeutua kameran kanssa muistotilaisuuteen kirkkoon?”…

”Pääosaa esittäneiden iltapäivä- ja viihdelehtien lisäksi mässäilyyn ovat osallistuneet myös muu lehdistö ja kaikki televisiokanavat. Joukossa ovat olleet myös ne, joiden luulimme toimivan asiallisesti. Pahimpia ovat kameroineen kiertävät paparazzit, jotka ovat kuvanneet salaa ja julkaisseet kuvat luvatta. Lehtiin ja Internetiin on päätynyt sekä haastatteluja että kuvia, joiden julkaisemisen asianomaiset ovat nimenomaan kieltäneet. Ihmisten lausuntoja on myös vääristelty: toimittajat ovat julkaisseet täysin päinvastaista tietoa kuin haastateltavat ovat antaneet. Tämäkö teillä on ollut tarkoituksena?”

http://www.loopitkuriin.net

STT:n tyylikirja, toimittajan etiikkaa ja juridiikka
http://www.stt.fi/fi/tyylikirja/toimittajan_etiikkaa_ja_juridi ikkaa/

Tiedotusvälineiden merkitys kouluampumisten jälkihoidossa
http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/tiedotusvalineet. htm

SK keskusteluissa on paljon kommentteja oheisesta. Onko esimerkiksi julkinen haukkuminen työpaikkakiusaamista, joka on epähumaania, kriminalisoitu ja kallista yhteiskunnalle?

http://www.wikipedia.org työpaikkakiusaaminen

Kuinka poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden parjaaminen ja yksityisasioiden riepottelu vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseen, joka lienee yhteiskunnan edun mukaista?

Yleisradion ohjelmistossa ja viestintävälineissä on myös paljon asiallista ohjelmaa ja fiksuja toimittajia. Ohessa muutamia esimerkkejä, joissa voisi olla kehittämisen varaa. Mieltääkseni viestintävälineet ovat halukkaita kehittämään kriisiviestintää. Toivottavasti oheinen kehitys mielletään oleelliseksi viestintävälineissä myös muissa asioissa. Erityisesti ihmisten hyvinvoinnin ja erilaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi.

Valtion ääntä kayttävän Häkämiehen pitää nyt sopia Fortumin hallituksen kanssa potkuista Liliukselle heti. Ellei hallitus tätä tee,sen tulee erota. Syitä sen eroon on muitakin: Bonukset ja Siperia !

Informaatio-oikeuden Kemppiseltä kommentti on hiukan omituinen. Jos suuren yhtiön vastuulllinen johtaja esittää vakavaa kritiikkiä yhtiönsä valtionjohtoa vastaan, asiaan tulisi kait mennä hiukan syvemmälle. Totta on, monessa tapauksessa, että suurpalkat suurissa yhtiöissä edellyttävät ns. liikesalaisuuksien kunnioitusta. Mutta kuten Neste ja Imatran Voima, Fortum on täysin valtion kontrolloima yritys. Jos sen johtaja kritisoi tilannetta, lehdistön tulisi haastatella häntä aiheesta, ei lainkaan puolustaa maassa tapana olevaa vaitioloa – tai vaientamista. Siltähän se tässä taas nayttää. Jos on joskus sattunut olemaan lähelta tekemisissä valtion ns. vastuun oton, siitä pakoilun ja myös törkeiden typeryyksien kanssa, niin selvää se nyt on, ettei johtamisen kulttuuria ole maassa. On vain vaikenemisen ja vaientamisen ja valheiden kulttuuri. Siitä eroon pääsy on tärkeämpää kuin jotenkin populistine ja äkillinen meteli suurista palkoista. Eikä vähiten siksi, että vaietut ja peitetyt törkeydet ovat – ainakin olleet – uskomattoman karmeita.

Hyvä kommentti Penttijuhani.

Kansalta näyttää jääneen huomaamatta, että valtiovallan edustajat, varsinkin kokoomus, aika ilmeisesti *halusivat* sähkön kuluttajahinnan ylös ja ilmeisesti antoivat selväsanaisesti hinnan noston Liliuksen tehtäväksi. Tätä tarvittiin, koska kokoomuksen ydinvoimalan kannattajat eivät muuten olisi saaneet Olkiluodon rakennusprojektia kannattavaksi investointilaskelmissa. Toinen hyötyjäjoukko ovat Viroon rakennettavan sähkökaapelin puuhamiehet. Miten selittää kansalle suuri infrainvestointi, jonka seurauksena Suomen sähkönhinta tulevaisuudessa vielä enemmän nousee (kun sähkön hinta asettuu yleiseurooppalaiselle tasolle)? Nythän tässä kaapeliasiassa ollaan pääsemässä jo toteutusvaiheeseen, EU:n europpalaisen elvytyksen kautta saaduilla (vero)rahoilla.

Joka tapauksessa näyttää kovasti siltä, että Liliukselle maksettiin palkkiota ainakin osittain siitä, että hän tekee kansalle epämieluisan teon ja saa siitä kansan vihat niskaansa. Niinkuin saikin. Me kansalaisina taas saimme kuulla juttuja Norjan sadetilanteesta yms. lievästi omituisista syistä korottaa sähkön hintaa. Lilius ilmeisesti oletti, että uskolliselle sotilaalle ollaan johtoportaassa lojaaleja. Mutta kun Mikael oli tehnyt tehtävänsä, Mikael sai mennä. Ja se varmaankin tuntuu Liliuksesta pahalta.
Meidän taas pitäisi pistää poliitikkomme ja poliittiset + taloustoimittajamme hiukan tarkempaan syyniin. Suomen Kuvalehtikään ei ole enää pitkään aikaan kirjoittanut mitään kovin syvälle menevää analyysiä, vaan keskittyy entistä lyhyempiin, epämääräisen moralistisilta tai humoristisilta kuulostaviin heittoihin ja kommentteihin. Kuten nyt vaikka Jukka Kemppisen Liliuksen paheksuntaan. Olisi odottanut hiukan analyyttisempää otetta ammattilaiselta.

Kiitos kommenteista, jotka taustoittavat asiallisesta erilaisia asioita. Keskustelu itse asiasta pelkän pinnallisen sättimisen sijaan on erittäin mielekästä.