Todellisuuden kuva

Kolumni 23.03.2018 06:00
Tiina Raevaara

Helsingin Sanomat nosti naistenpäivänä esiin merkittävän sukupuolivinouman: mediassa esiintyy enemmän miehiä kuin naisia. Helsingin Sanomissa miespitoisuus oli kyseisenä päivänä noin kaksi kolmasosaa, monessa muussa suomalaisessa sanomalehdessä jopa kolme neljäsosaa. Lehdessä luvattiin kiinnittää asiaan jatkossa huomiota ja korjata haastateltavien sukupuolijakaumaa.

Samanlaisia kannanottoja on tehty ennenkin. Miesten yliedustuksesta on keskusteltu aiemmin esimerkiksi asiantuntijahaastateltavien kohdalla. Eduskuntatutkimuskeskuksen tutkijoiden tulokset vuonna 2014 paljastivat, että toimittajien haastattelemista yhteiskuntatieteilijöistä yli 70 prosenttia oli miehiä. Kyseinen tieteenala ei ole noin miesvaltainen, vain sen julkisuus on.

HS:n lupaus herätti huolta. On ihmisiä, jotka vuodesta toiseen huolestuvat siitä, aletaanko journalistisia valintoja tehdä sukupuoli edellä ja pätevyydestä tinkien. Nämä huolestujat pitävät siis todennäköisenä, että jos päätetään haastatella naisia yhtä paljon kuin miehiä, lopputuloksena ääneen pääsee aiempaa epäpätevämpiä asiantuntijoita. Yksinkertaistettuna: heidän mielestään ei ole olemassa päteviä naisia tarpeeksi paljon.

Tilaa Suomen Kuvalehti ja jatka lukemista

Saat uusia artikkeleita joka päivä ja 100 vuoden lehdet arkistossa.

Katso tarjous Kirjaudu

Tiina Raevaara

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Sisältö