kirjeitä 16.12.2021 18:00

Mielipide on eri asia kuin tutkimustieto

Professori Roope Uusitalon huomiot Suomen Kuvalehdessä 48/2021 eduskunnan asiantuntijakuulemisista ansaitsevat jatkopohdintaa. Sitran eduskuntatyötä ja lainsäädäntöprosessia koskevissa selvityksissäkin on havaittu, että virkamiesvalmistelijat tarkoittavat tiedolla tieteellistä tutkimustietoa, poliitikot jonkin tahon esittämää mielipidettä. Kuten Uusitalo toteaa, nämä tulisi erottaa toisistaan korostaen tutkimustiedon ensisijaisuutta.

Eduskunta kuulee usein uudestaan valmisteluvaiheen asiantuntijoita, joten tiedon käyttö ja sen tavat eivät jalostu prosessin edetessä. Asiantuntijakuulemisella pyritään vahvistamaan ennakkokäsitystä, ei haastamaan sitä.

Sisältö