Järjestöistä on saatava parempia työnantajia

puheenvuoro 11.01.2019 06:00
Teemu Hankamäki ja Amalia Ojanen

Järjestöillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisen hyödyn tuottamisessa. Ne työskentelevät lähellä kansalaisten arkea eriarvoistumista vastaan sekä hyvinvointipalvelujen tasa-arvoisen saatavuuden puolesta. Suomessa näiden palvelujen toteutusvastuu on hajautettu ja vastuuta siirretty yhä enemmän järjestöille. Järjestöjen palvelu on usein sellaista, jota julkinen tai yksityinen sektori eivät tarjoa.

Järjestöjen kasvaneen vastuun myötä niiden rooli työllistäjänä on kasvanut. Niissä työskentelee nyt noin viisi prosenttia työvoimasta, ja järjestöissä tehdään palkkatyötä noin 70 000 henkilötyövuoden edestä. Kolmannen sektorin palkkatyö on lisääntynyt noin 70 prosenttia vuosina 1990–2016.

Kansalaisjärjestöjen toimintaa rahoitetaan pitkälti julkisin varoin: osin valtion budjetista ja kasvavassa määrin veikkausvoittovaroilla. Lisäksi rahoitusta haetaan yksityiseltä sektorilta. Rahoitus voi vaihdella toisaalta poliittisten suhdanteiden ja toisaalta Veikkauksen pelituottojen muuttuessa. Tämä tuo järjestöjen toimintaan epävarmuutta, joka on ristiriidassa niiden kasvavan hyvinvointi- ja työnantajavastuun kanssa.

Sisältö