Hyvä metsänhoito ehkäisee luonnontuhoja – Se pitäisi huomioida, kun hiilitasetta lasketaan

PUHEENVUORO: Suomessa luonnontuhojen määrä on saatu hyvin alhaiseksi, kirjoittaa Markku Remes.
Mielipide 14.10.2017 18:44
Markku Remes
Suomen Kuvalehti - avatar
Suomen Kuvalehti

Syksyllä Euroopan unionissa päätetään maankäyttösektorin eli LULUCF:n hiilitaselaskennan perusteista.

On huolta siitä, että metsien hakkuut voidaan laskennallisesti tulkita hiilipäästöiksi. Todellisiin hiilinieluihin vaikuttavat kuitenkin ihmisten tekemien hakkuiden lisäksi maankäytön muutokset ja luonnontuhot.

LULUCF-asetuksen luonnoksessa luonnontuhoja ei lasketa mukaan hiilitaselaskelmiin, mikä vääristää laskelmia eikä ota huomioon Suomen metsänhoidon vaikutusta metsätuhojen vähäisyyteen.

Metsäpaloilla sekä puustoja vaurioittavilla hyönteis- ja sienituhoilla on merkittävä vaikutus Euroopan ja koko maailman kasvihuonekaasupäästöihin.

 

Suomessa luonnontuhojen määrä on saatu hyvin alhaiseksi hyvän metsänhoidon, lainsäädännön, valvonnan ja viranomaistyön yhteisvaikutuksena.