Huovinen: Voutilainen kysyy kovia kirkolta

SKnetin toimitus
Mielipide 25.4.2008 06:48

Miten olla uskollinen sekä ihmisille että Jumalalle? Mitkä ovat kirkon kaksi kiusausta?

Yrityselämän kriisejä hyvin tuntevan vuorineuvos Pertti Voutilaisen mukaan (SK 16/2008) luterilaisen kirkon tila on vakava. Johtajuus on hukassa. Kohti konkurssia ollaan menossa. Uskon, että monet muutkin miettivät kirkon tilaa.

Teksti Eero Huovinen
SK 17/2008 (ilm. 25.4.3008)

Voutilaiselle oman kirkon rooli on tärkeä. Hän kertoo olevansa kannattajajäsen. Syitä kirkon kriisiin on hänen mielestään ainakin kolme.

Ensimmäinen koskee naispappeuden torjuvia pappeja. Miksi heitä ei ole saatu toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan? Muualla heidät olisi jo pantu kävelemään – tai sitten johto olisi saanut lähteä.

Työyhteisön toimivuus vaatii johdonmukaisuutta. Jos vastustaja ei suostu tekemään työtä naisten kanssa tai kieltäytyy jakamasta ehtoollista kaikille, silloin edellytyksiä pysyä saman työyhteisön sisällä ei juuri ole.

Naispappeuden vastustajien kanssa on pitkään yritetty etsiä sovitteluratkaisuja. On haluttu uskoa siihen, että takana on uskonnollinen näkemys miehen ja naisen rooleista, vähän samanlainen kuin ortodokseilla.

Asenteet ovat kuitenkin kärjistyneet. Vastustajien joukko on pienentynyt, mutta jyrkentynyt. Osa heistä pitää kansankirkkoa luopiona. Mutta myös kirkon johdon ja jäsenten enemmistön kärsivällisyys on koetteella. Tuomiokapitulit ovat puuttuneet tilanteisiin, joissa syrjintää on esiintynyt.

Jyrkimpien vastustajien tapa ajaa asiaansa näyttää siltä, että se ennemmin tai myöhemmin johtaa oman kirkon perustamiseen. Tällainen ratkaisu saattaa olla yhtä aikaa välttämätön ja epätoivottava. Kristus rukoili, että hänen seuraajansa olisivat yhtä – mutta kristittyjen historia on mennyt toiseen suuntaan.

Yksiselitteisen ratkaisun tekeminen ei aina ole helppoa. Yritys pelastaa Kansallispankki oli työläs projekti. Joskus on vaikeaa tietää, missä vaiheessa ja miten firma on saneerattava. Lakon aloittaminen on helpompaa kuin sen lopettaminen.

Voutilaisen toinen kysymys menee uskon ydinasioihin. Miten tarjota kristinuskon sanoma muodossa, jonka nykyihminen ymmärtää?

Yhtäältä kirkolla on oma muuttumaton lähtökohtansa. Kristityt ovat saaneet nimensä Kristuksen mukaan. Raamattu on kirkon uskon perusta. Kirkko on yhteisö, jonka periaatteet on annettu jo ennen meidän aikaamme. Voutilaisenkin mukaan tarvitaan ”jokin oppirakennelma”. Jumalaa ja hänen armoaan ei voi muuttaa.

Toisaalta kirkossa pitää varoa ”jyrkkää pitäytymistä ikivanhoihin kirjoituksiin ja riitteihin”. Vika ei ole Raamatussa eikä perinteessä, vaan sivuasioihin keskittyvässä tulkinnassa.

Kirkolla on kaksi kiusausta. Voimme joko kivettyä paikoillemme ja eristäytyä ajasta. Silloin ihminen unohtuu. Tai sitten saatamme mukautua väärällä tavalla. Silloin kirkko muuttuu tuuliviiriksi. Jos menet tämän päivän kanssa naimisiin, voit jo huomenna olla leski.

Miten olla uskollinen sekä ihmisille että Jumalalle? Miten pitää mielessä, että olemme olemassa toisia varten ja miten muistaa samalla, että elämämme on aina Jumalan varassa?

Voutilaisen kolmas kysymys on vaikein. Miten puhua pahasta ja syyllisyydestä tavalla, jonka ihminen voi omaksua? Voutilaisen tavoin en minäkään haluaisi pukeutua ”syyllisyyden kaapuun”. En ainakaan silloin, jos en voi löytää syytä syyllisyydelle.

Toisinaan maailmassa oleva paha on tunnistettavissa yksittäisiksi teoiksi. Silloin syyllisyys, häpeä, katumus ja parannuksen teko ovat ensi askeleita eteenpäin. Ne ovat mahdollisia, jos emme ole sokeita pahuuden mahdille.

Pahalla on kuitenkin myös vaikeammin hallittava puoli. Se kietoutuu yksilöjen, ihmiskunnan ja luonnon elämään tavalla, jota ei ole helppo tunnistaa. On epäsopua, vihaa, itsekkyyttä, vallanhimoa ja väkivaltaa, joiden juuria ja lonkeroita on vaikea paikallistaa. Voimme puhua jopa globaalista pahasta tai yhteiseksi taakaksi tulleesta synnistä.

Miten osaisimme puhua pahan vallasta siten, ettemme lankeaisi moralisointiin ja moittimiseen, mutta ottaisimme vakavasti sen todellisuuden, jonka keskellä me kaikki elämme?

Ja lopulta: miten osaisimme olla toistemme kanssa niin, että Jumalan armo ja rakkaus eivät unohtuisi?

Kirjoittaja on Helsingin hiippakunnan piispa.

Keskustelu

Kommentin teksti julkaistaan yhtenä pötkönä, eikä siihen toimitus voi vaikuttaa, valitettavasti. Ehkä oman sanottavansa voi sanoa lyhyemmin? Jatkossa toimitus käyttää erityistä harkintaa pitkien tekstien julkaisemisessa.

Kiitokset kommentista. Ymmärrän kyllä sen (tietotekniikan ammattilaisena), että ette Te toimittajat ohjelmoi näitä järjestelmiä, mutta kertokaa asia eteenpäin kehitysideana toimittajalle. Kappalejakojen säilyttäminen on kai vähintä mitä voi järjestelmältä odottaa. Toisekseen kommenttien pituuteen, 1000-2000 merkkiä pitkä kommenttikirjoitus ei ole ongelma. Sen voi esittää siten, että sivulla näytetään vain lyhyt pätkä ja sitten linkin takaa voi lukea loput jos kiinnostui. Se juuri on tämän sähköisen median ja printtimedian ero, että palstamillimetrit eivät rajoita ja julkaisutilaan on käytännössä rajattomasti. Hesarin keskustelualue on aika hyvin toimiva, ehkä sieltä kannattaa käydä katsomassa sen tekijän mallia miten homman voisi tehdä. Ei Hesari sitä ole keksinyt itse, sekin on sen matkinut muualta, joten ei tarvitse pelätä ettei saa olla samanlainen. Ei tietysti ihan samanlainen, mutta sama idea ja peruselementit tekevät keskustelsta ja kommentoinnista helpompaa niin kirjoittajille, lukijoille kuin teille Toimittajillekin.

Juuri näin! SK:n nettisivut uudistuvat loppuvuodesta, joten eiköhän tähän keskusteluunkin saada teknisiä parannuksia. Niin me täällä toimituksessa ainakin toivomme.

Miksi papit eivät kerro,mitä ovat saaneet tietää tiedekuntansa eksegetiikan luennoilla raamatun teksteistä? Arvaan kyllä, mikseivät.Ja tämähän ei ole ainoa tieto, joka aivan ilmeisesti halutaan piilottaa.On surullista,että sen,mitä julistetaan,kirkko luulee säilyvän vain pimityksen turvin.

Eikö joku pappi voisi vastata kommentoija Mummin kysymykseen:miksi papit eivät kerro mitä eksegetiikassa opetetaan Raamatun teksteistä. Se tieto saattaisi muuttaa opin tulkintaa, mutta ei hävittäisi ydintä, Jeesusta.

Kommentoija ac:n kanssa aika pitkälti samansuuntaisia ajatuksia on pyörinyt päässä, kun iän karttuessa (kohta 80) nuo ”ikuisuuskysymykset” entistä useammin pyrkivät nousemaan etenkin hiljaisina hetkinä pintaan.Noista Mummin esille tuomista Raamatun teksteistä toteaisin, että he, jotka pitävät niitä kaikkia, siis koko Raamattua, aitona Jumalan sanana, syyllistyy paljon rankempaan jumalanpilkkaan kuin esim. Salama aikoinaan.

Kirkko ja bysantin keisari teki uskonnosta tieteen.Papit ovat edustaneet kykyä tulkita uskon kappaleita. Tiede perustuu fktoihin siksi uskonto ei voi olla tiedettä.
Jumalaan uskotaan tai ei,anteeksiantoon uskotaan tai ei.

Ihminen on siitä lähtien kun tietoisuus itsestä on muodostunut sekä hän on ympäristöään havainnut yrittänyt hakea selityksiä näkemilleen ja kokemilleen asioille, siinä kuin myös perimmäistä maailmanselitystä. Hän on pyrkinyt ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia kuin vain omaan itseensä suoranaisesti liittyviä asioita.
[p]
Uskonnot ovat syntyneet tuosta tarpeesta. Olleet maailmanselityksen tarjoamisen välineitä ja pyrkineet siihen vedoten muokkaamaan moraali- ja käyttäytymiskoodistoa laatimalla ohjeistoja sekä antamalla tavoitteita ihmisille. Osa tavoitteisiin pyrkimisestä on luvattu palkittavaksi vasta kuoleman jälkeen, jolla on voitu varmistaa se ettei kukaan pettynyt tule kertomaan joutuneensa huijatuksi.
[p]
Uskonto, valtiovalta ja hallittavat alamaiset ovat muodostaneet kolmiyhteyden, jossa kukin on hyötynyt osaltaan asetelmasta koska se pyrkii käytännössä kaikin tavoin säilyttämään itsensä, vaientamaan sisäiset ristiriitaisuudet jne. Syvällisemmin asiaan nyt vajoamatta; uskonnot ja uskoon vetoaminen ovat mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallisen vallankäytön välineitä edelleen.
[p]
Uskonnon tarjoamaan maailmanselitykseen on luotettu kun parempaakaan ei olla aikanaan kyetty. Erimieliset riidankylväjäksi koetut on siihen pakotettu osana vallankäyttöä ja sen käyttäjien omaa etua.
[p]
Vertaisarvioidun nykytieteen kehityttyä sillä on voitu ja voidaan selittää asioita todistettavasti paljon luotettavammin kuin uskonnolla, jonka tarjoamien selitysten luotettavuuden taso on edelleen aivan samalla tasolla kuin historian hämärissä aikanaan esitettyjen ja silloiseen tietämykseen perustuvien valistuneiden arvausten luokkaa.
[p]
Tämän päivän yhteiskunnissa samanlainen vähemmistöjen pakottaminen enemmistön mielipiteeseen ei enää onnistu väkivalloin ja eriävien mielipiteiden sietämisestä on siksi tullut kirkolle ongelma. Miten pakottaa tai sanella vanhoillisille, että vanhakantainen ja kirjaimellinen tulkinta ei sovi nykymaailmaan menettämättä samalla itse koko sen perustan uskottavuutta, jolle koko oma oppi on rakennettu.
[p]
Kirkko on yrittänyt antaa ajan hoitaa asian kun se ei kykene siihen itse. Aika ei kuitenkaan ole kirkon puolella. Pitkittynyt osaamattomuus ratkaista ongelmia on syönyt organisaation uskottavuutta, joka on kuitenkin koko sen toiminnan keskeisin perusta.
[p]
Yhä useampi havaitsee omakohtaisesti sen, että kirkko ja kirkonmiehet vain arvailevat, jatkavat muinaisen toiveajattelun levittämistä ja myötäelävät yhteiskunnassa tuomatta siihen juuri mitään lisäarvoa, jota ei muuten voitaisi tuottaa ilman kirkon ja sen historian painolastia. Tiede on se, jonka koetaan ratkaisevan ongelmia ja joka niitä oikeasti ratkaisee.
[p]
Ukolle: Ikuisuuskysymyksien pyörittelyä helpottaa, kun ensin lukee niistä selkeästi ja johdonmukaisesti esitetettynä. Suosittelen lukemaan jo sen aiemmin mainitsemani ”Jumalharha” -kirjan (Richard Dawkins, suomentanut Kimmo Pietiläinen, http://www.terracognita.fi/kirjat/9789525697001.html ). Siitä riittää ajateltavaa ja pohdittavaa aivan kaikille, riippumatta siitä onko kirkonmies, uskossa, epävarma tai ei uskova.

Ac:ta lukiessa tulee mieleen väite, että älykkäät ja oppineet pystyvät suurempaan itsepetokseen kuin muut jos heillä ei ole itsekriittisyyttä ja riittävää kykyä tai halua itsearviointiin.Tiedeuskoisen Ac:n sopisi lukea esim Tapio Puolimatkan Usko, tieto ja myytit. Hän näkisi kuinka heikolla pohjalla hän puhuu ”tieteellisistä tosiasioista”. Hän itse on harhainen todellisuuden kieltäjä joka lähtee vain omista perususkomuksistaan luullen niitä tosiasioiksi. Teologisen tiedekunnan ”viisaudesta” saisi lisää tietoa saman Puolimatkan kirjasta Usko, tiede ja Raamattu. Tapio Puolimatka on filosofian ja kasvatustieteen tohtori. Älä mummi usko kaikkea soopaa, mitä tieteen nimissä puhutaan. Kehitysoppi on tieteen historian suurin häpeätahra, mutta tiedemiehet eivät voi sitä tunnustaa kasvojen ja oman evoluutiouskon menettämisen pelossa. Dawkins on tämän evoluutiuskon kiivas saarnamies, joka ei uskalla asiallisesti puuttua evoluutiota vastaan esitettyihin kriittisiin havaintoihin vaan puhuu tunteisiin vetoavasti ja populistisesti. Etsikää te, jotka haluatte oikeaa tietoa googlesta esim hakusanoilla luominen.intelligentdesign,Matti Leisola,Pekka Reinikainen. Tulette hämmästymään ja näette ettei keisarilla ole todellakaan vaatteita.

Olavin kommentista näkyy, että hänellä on harhakäsitys siitä, missä tieteessä on kysymys. Tiede on työkalu, väline ja prosessi, jolla uutta tietoa löydetään ja vanhaa arvioidaan tarvittaessa uudestaan. Tieteessä itsessään ei ole mitään itsearvoisesti tärkeää, sen voisi korvata jollain aivan hyvin muullakin mekanismilla joka vain kykenisi jäsentämään ja tuottamaan merkityksellistä tietoa havaittavasta ympäristöstä.
[p]
Tiedeusko (scientism) on uskovaisten käyttämä haukkumasana ja leimakirves, siinä kuin sanoa uskovaista lahkolaiseksi ja tehdä naurunalaiseksi. Sen lähtökohta on siinä, että tiede olisi uskonto, jonka kannattajat uskovat sen olevan ylitse muiden uskontojen ja jotka väärinkäyttävät siten tiedettä ja itse käsitettä.

[p]Tiedeusko -käsitettä käytetään myös välineenä kategorisesti leimata tiede harhaksi, vaikka leimaaja itsekin käytännössä joka ikinen päivä hyödyntää tieteen saavutuksia, surfaa verkossa keskustelemassa mm. kuten Olavi näkyy tekevän. Hän vain ei itse edes huomaa tukeutuvansa tieteeseen kymmeniä tai jopa satoja kertoja päivässä, samoin kuin mainitsemansa Puolimatka, Leisola ja Reinikainenkin luultavasti tekevät kirjoja kirjoittaessaan ja kun kerran elävät modernissa yhteiskunnassa sivistyksen keskellä.

[p]He käyttävät ja hyväksyvät tieteiden avulla kehitetyn tekniikan kun se heille sopii (poimivat rusinat pullasta), mutta ovat valmiit seuraavassa hetkessä hylkäämään sen kun se kyseenalaistaa heidän sisäistämänsä uskon asioita. Evoluutio-opin kyseenalaistaminen on kivi heidän kengässään, vaikka sen on nykyään tietääkseni jopa kristillisen kirkon johdon (paavi, evl kirkko, jne) valtaenemmistön hyväksymä asia, siinä kuin vaikkapa alkuräjähdyskin. Molemmat teoriat on tieteellisesti todennettavalla tavalla osoitettu luotettaviksi teorioiksi ja ne ovat siksi moneen kertaan tarkistettuja ja erittäin, korostan siis erittäin, suurella todennäköisyydellä todenmukaisia kuvauksia tapahtumien kulusta.
[p]
Tiede on avoin kenttä, jonka piiriin voi astua kuka hyvänsä, mutta jossa toimii sovitut säännöt siitä, miten esitettävät teoriat ja siitä johdetut väittämät (hypoteesit) tulee tieteellisesti kestävällä tavalla todistaa ennen kuin teoria hyväksytään toteen näytetyksi.
[p]
Kreatioinistit, ID-väki (Intelligent Design porukka siis) ja Olavi näköjään viitteinensä myös haluavat oman mukavuudenhalunsa ja toiveajattelunsa tukemiseksi levittää FUD:ia (Fear Uncertaincy Doubt ts. Pelkoa Epävarmuutta ja Epäilyä) vedoten siihen, että ei tiede voi tietää kaikkea ja ikuista totuutta. Ei voikaan, koska ensinnäkin tiede ei ole subjekti (se on työkalu, väline ja prosessi). Eikä sellaisia asioita kuin ”ikuinen totuus” ole olemassakaan.
[p]Niihin uskominen on *uskoa* ja sen opettamaa toiveajattelua. Heittäytymistä sen varaan, että ”Ei sinun hyvä ihminen pidä yrittää ymmärtää maailmaa, et sinä pieni poloinen sitä voi kuitenkaan ymmärtää. Jumala sen sijaan tietää ja ymmärtää kaiken, anna hänen huolehtia asioistasi ja turvaudu aina häneen.” Tuollaiset ohjeet käytännössä lannistavat, vaikka rohkaisemisesi sitä kirkon piirissä nimitetäänkin.
[p]
Tiede ei väitä tietävänsä, eikä tiedä kaikkea, nyt eikä tulevaisuudessa. Mutta uskovat, jotka pelkäävät tieteen nostavan esiin uskontojen harhat ja petoksen yrittävät tehdä kaikkensa mustamaalatakseen tiedettä ja tieteentekijöitä, niin että sen perusteella he voivat kyseenalaistaa tieteen saavutuksia, tietysti vain silloin kun se heille itselleen sopii.
[p]
Tiedän, että uskoon kasvatetun ja varmasti erityisesti uskoon tulleen on vaikea myöntää tulleensa höynäytetyksi, varsinkin kun se tapahtuu myöhäisellä iällä. Mutta on silti parempi elää tässä todellisessa maailmassa, ilman turhia luuloja itsestään, läheisistään sekä siitä mitä meille kaikille tapahtuu kuollessamme, kuin elää toiveunissa ja kuvitella olemattomia kuoleman jälkeisestä elämästä.
[p]
Vielä kerran, lukekaa Dawkinsin ”Jumalharha”. Dawkins selittää täysin ymmärrettävästi ja selkeästi miksi Jumalaa ei ole, sellaista ei tarvita mihinkään, ei varsinkaan hyvän, arvokkaan ja läheisiä rakastavan elämän elämiseen, hyväntekeväisyyteen, lasten kasvatukseen, yhteiskunnallisen moraalin ylläpitämiseen jne. sen enempää kuin kirkkojakaan.

Raamattu on liiankin käytännöllinen. Kannattajajäsen ei tunne ongelmia korkean yhteiskunnallisen statuksen takia. Piispa taas vastaa asetettuihin kysymyksiin yksinkertaisesti 3x (en tiedä).
Avasin tässä pitkästä aikaa Raamattuni, jonka lehdet olivat melkein liimautuneet toisiinsa, miettiäkseni vastausta VAPPUJUHLINTAAN.
Raamattu toteaa yksinkertaisesti: ”älkää juopuko viinistä, siitä tulee irstas meno”. Eikö ole yksinkertaista – liian yksinkertaista! Jopa nykysuomea! Irstauteen kuuluu: juoppous, viina, huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö (myös edesvatuuton lääkkeiden määrääminen), järjetön rellestäminen, rähiseminen, riehuminen, rikkominen, seksuaalinen hyväksikäyttö jne . Kyllähän te suomea osaatte!
Hesari kirjoittaa nyt vappuaattona: ”Nuoret miehet juovat liikaa tietämättään”. Vaikuttaako tutkimus vai tuoko se lisätietoa ja muuttaako se käyttöä? Raamattu siis antaa retorisen neuvon, mutta PÄÄTÖKSENTEON sekin jättää ihmisen itsensä vastuulle.
Hesari kirjoittaa vappuaatonaattona:”Nuorten juopottelu vappuna poliisin tehovalvonnassa”. Missä sitten piispan edustama kirkko on mukana? Vappuyön operaatio tarjoaa henkistä jälkiselvitystä niin kuin konsanaan luonnonkatastrofin tai muun onnettomuuden uhreille.
Vain poliisi toimii lainsäädännön turvin , mutta jo vapaaehtoinen joutuu kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta ja omaisuuden (viinan) poisottoa. Lainsäädännöllä siis yritetään hoitaa kasvatuksellisia tehtäviä, joille jopa on raamatullinen arkinen ja vanha elämänohje olemassa.

VAPPUJUHLINNASSA kirkko tai markkinatalous ei päätä puolestamme – tulee tottua ja opetella ajatukseen – MINÄ PÄÄTÄN. Tällaista vaihtoehtoista ajatusmallia raamattu tukee.

AC:lle: Todella suosittelen sinulle kirjaa Usko, tieto ja myytit. Et ilmeisesti uskalla lukea. Kaikilla on omat perususkomuksensa, sinulla, että Jumalaa ei ole. Sinä et sitä voi todistaa, et tieteen avulla etkä muutenkaan. Tutustupa nykyisiin tietoteorioihin, huomaat että olet ajastasi jäljessä. Tiedän ettet uskalla etkä halua muuttaa mielipiteitäsi, sinulta putoaisi pohja elämältäsi. Teille muille haluan sanoa, että älkää antako Ac.n hämätä. Hän sanoo ettei Jumalaa tarvita, mutta juuri kristinuskosta ovat nousseet hänen mainitsemansa arvot. Rooman valtakunnassa, kun kristinusko siellä levisi, oli kyllä vallalla kaikki muut kuin mainitut arvot(teorioissa on jotain hyvääkin voinut olla). Muistutettakoon että juuri kristinusko(protestanttisuus) mahdollisti kunnolla kokeelliseen luonnontieteen. Ja ensimmäiset suuret tiedemiehet olivat kristittyjä, jotka kunnioittivat Jumalaa ja Jumalan kunniaksi he alkoivat tutkia tätä näkyvää maailmaa, jota esim kreikkalainen filosofia ei pitänyt tarpeeksi arvokkaana. Kehitysoppi on suurissa vaikeuksissa, mitä enemmän tulee tietoa biologiasta,biokemiasta ja geenien ihmeellisestä maailmasta. Kaikki näyttäytyy niin monimutkaisena ja ihmeellisenä, että jotkut evolutionistit tunnustavat että kaikki näyttää suunnitellulta. Sitten he tietenkin sanovat, että koska Jumalaa ei ole niin se on harhaa ja varoittavat opetuslapsiaan ajattelemasta että se todella olisi suunniteltua. Jos asiaa ajatellaan tosiasioiden valossa on todennäköisempää että on olemassa kaiken suunnittelija kuin että kaikki olisi syntynyt sattumalta. Tutkikaa hyvät ihmiset itse tosiasioita älkääkä uskoko ihmisiä, jotka ovat sokeita oman oppineisuutensa lumoissa. Perussyy heidän sokeuteensa on se että he eivät halua olla Jumalalle moraalisesti vastuussa, vaan että he itse saavat määritellä hyvän ja pahan. He ovat siis tulleet Jumalan vertaisiksi. Näinhän Paholainen paratiisissa kuiskutteli.

( Huom, viittaan ja käytän alla Olavi -nimeä, mutta sama(t) asiat pätevät niin tässä kuin niin hyvin monessa muussakin uskonkeskustelussa uskovaisten toimesta kuultuina väitteinä. Olavi viittaa siis tässä kirjoituksessa enemmän uskovaiseen ihmistyyppiin, joka näkee asiakseen nousta puolustamaan uskoaan ja jota tälle palstalle kirjoittanut Olavi -nimimerkki käyttää, kuin hänen henkilöönsä. ) [p]

Olavi jatkaa jo aiemmin mainitsemani FUD (Pelko, Epävarmuus ja Epäily) linjalla ja ilmeisesti kuvittelee sen tehoavan modernisti ajattelevaan ihmiseen, joka kyseenalaistaa ja puntaroi itse väitteitä ennen kuin uskoo niihin.[p]

Olavista voi sanoa hänen kirjoittamansa perusteella, että usein ne jotka eivät itse uskalla ja epäilevät kuvittelevat sitä samaa kaikista toisistakin. Tämä johtuu siitä, että laajemman näkökulman puuttuessa he eivät voi kuvitella muunlaista käyttäytymistä olevan olemassakaan ns. ”pienen ihmisen pieni maailma näkökulma”. [p]

Yleistämällä ja väistämällä esitetyt argumentit, hän sortuu lähinnä henkilöön käyvään isälliseen epäilyyn ja opastamiseen ”minä tiedän paremmin mikä sinulle sopii” ja ”teille muille minä haluan sano” tyyliin. Hyvin on kirkko hänet lannistanut laumaansa, oma halu nähdä mitä naapurilaitumella kukkii on tapettu ilmeisesti jo varhaisuudessa — sääliksi käy häntä.[p]

Olavi ei kykene keskustelemaan asia-argumenteilla, niitä kun yksinkertaisesti *ei uskon tapauksessa ole*. Jos asia-argumentteja, siis toteen näytettäviä väitteitä, olisi olemassa niin Kirkko olisi jo ne kiireesti julkaissut ja kuuluttanut kaikille saadakseen asialleen julkisuutta jo kauan sitten. Etsitty todisteita kyllä on toistatuhatta vuotta ja etsitään edelleen aivan viimeisimmillä hienoimmilla välineillä ja menetelmillä. Mitään konkreettista silti löytymättä. Kirkko ei ole kyennyt kehittämään itse käytännössä mitään muita tutkinnan välineitä kuin keräämään omaa tulkintaansa tukevia kirjoituksia, joita sitten on pengottu vuosisatoja uudestaan ja uudestaan. Edistys uskon tutkimuksessa on sekin lähinnä modernin tieteen ansiota nykyään, mutta kun löydökset eivät tyydytäkään osaa uskovia niin alkaakin vaikerrus, että muka on väärin tutkittu! [p]

Selitys sille, että varhaiset tiedemiehet olivat myös kirkoinmiehiä, johtuu siitä että tiedettä ei oikein voi tehdä osaamatta lukea ja kirjoittaa siitä. Samoin käytännössä mietiskelyyn, asioihin paneutumien tieteellisellä tarkkuudella edellytti varallisuutta ja vapautta hengen pitimiksi tarvittavasta jokapäiväisestä ruumiillisesta työstä. No mistäpä sellaiset resurssit ja vapaus? Aivan, kirkon ja aateliston parista tietysti. Ei siis liene yllätys, että sieltä ne tiedemiehet tulivat silloin. No se maailma oli silloin ja elämme nyt toisenlaisessa maailmassa, joka tieteen periaatteen mukaan tuottaa uutta tietoa ja arvioi vanhaa uudestaan. Moni vanha teoria on kaatunut ja korvattu uudella tarkemalla, aivan kuten pitääkin. Täyttä varmuutta siitä edistikö vai haittasiko (katollinen)kirkko tiedettä koknaisuutena on vaikea sano varmasti. Luultavasti se edisti sitä alkuvaiheessa enemmän ja sen konservatiivisuus oli sitten myöhemmin aina valistuksen aikaan asti lähinnä kehitykseen este ja hidaste. [p]

Olavi ja hänen kaltaisensa kuvittelevat tuntevansa ja ymmärtävänsä mm. minua ja lukijoitansa niin paljon, että väittää ettemme uskaltaisi tehdä jotain. Se on kuitenkin vain huitaisu ilmaan ihmiselle joka tuntee itsensä. Ei sellaista kirjaa olekaan jota en uskaltaisi lukea tai ajatusta jota en uskaltaisi ajatella tai kuulla. Minun elämäni pohja ei putoa pois sillä, että joku asia muuttuu kesken elämän dramaattisesti. Mutta käytännön syistä aivan kaikkea ei kerkiä mitenkään lukea ja on luotettava mm. kirja-arvosteluihin esivalinnan osalta ja tuo Olavin mainostama kirja on näköjään Luomisoppia jonka selitykset on kuultu jo niin moneen kertaan etten minä niistä enää jaksa innostua. Aivan samaa soopaa kuin Intelligent Designkin. Molemmat lähtevät eivät ensin kerää aineistoa ja tutki miten sellaista aineistoa on syntynyt vaan niillä on ensin lähtökohta Luominen, jonka jälkeen kerätään aineistoa joka tukee sen näkemyksiä, muu aineisto hylätään. Mitä ihmeen tieteen tekemistä se sellainen on? Tarkoittaako se, että voin mennä metsään ja kerätä vain punaisia sieniä, olla näkemättä muun värisiä sieniä ja mennä sitten kotiin kirjoittamaan artikkelin kuinka metsästä löytyi vain punaisia sieniä! Herätkää nyt hyvä ihmiset, ei noin tiedettä tehdä ja todenperäisyyttä voi osoittaa — Teillehän nauraa variksetkin! Alakoululaisetkin ymmärtävät noin alkeellisen huijaamisen. Tieteen tekeminen ja tiede on koko paketti. Aineistoa ei saa manipuloida eikä siitä saa jättää pois epämielyttäviä asioita, se on analysoitava kokonaan ja kunnolla ja vedettävä johtopäätökset vasta sitten. Sekin että ei voida vetää johtopäätöksiä on myös hyväksyttävä tulos. [p]

Vastoinkäymisiäkin on elämässäni ollut varmasti aika lailla keskivertokansalaista enemmän, läheisten kautta ja omakohtaisestikin koettuna, että tiedän tuntevani itseni eikä sellaista koettelemusta tulekaan tässä elämässä tule, että hakisin uskosta turvaa. (Kirjoilen kuten moni muukin kuitenkin joskus, esim vasaralla sormeen lyödessäni ja sillon pääsee suusta kaikenlaista, mutta siinä on kyse opitusta kulttuurisidonnaisesta asiasta, eikä uskosta tai paholaisen esiin manaamisesta). Pappien kanssa olen kyllä mm. monissa läheisten ja ystävien hautajaisissa jutellut, mutta lähinnä kohteliaisuudesta ja väistänyt tilaisuuden tullen diplomaattisesti ja jättäen Papin jorisemat sadut omaan arvoonsa.[p]

Olavi ei ilmeisesti ymmärtänyt lukemaansa. Tiede (työkaluna, mekanismima, prosessina) nimenomaan valmentaa meitä siihen, että emme kuvittele missään tilanteessa tietävämme kaikkea. Elämällä eikä millä muullakaan uskomuksella ei ole sellaista ikuista pohjaa joka voisi pudota. Asioiden tiedetään voivan muuttua aivan alusta lähtien, kunhan vain joku esittää paremman tiedon ja luotettavan tulkinnan siitä. Tunteet kuten, yllättyminen ja petetyksi tulemisen tunne kuuluvat tietysti elämään ja sen toteaminen että on ollut joskus väärässä, niin isossa kuin pienessäkin mittakaavassa. [p]

Tieteen avulla ei voida tietää kaikkea, eikä todistaa kaikkea. Ei Jumalan olemattomuutta, sen enempää tai uskon sen puutteen avulla voidaan todistaa minkään asian olemattomuutta. KUKAAN JA MIKÄÄN EI VOI TODISTAA MINKÄÄN ASIAN OLEMATTOMUUTTA TÄYSIN VARMASTI. Käänteisesti vain olemassa olemisen voi todistaa ja siksi tässäkin tapauksessa Uskovilla, jotka Jumalan olemassaolon väitteen ovat esittäneet, on Jumalan olemassaolon todistamisen taakka, eikä Ateisteilla jotka eivät siihen usko.(Pahoittelen huutamista, mutta tuon ymmärtäminen on erittäin tärkeää logiikan säilymisen kannalta eheänä). [p]

Harjoittelutehtävänä Olavi ja muut jotka epäilevät todistamisväitettä, voivat yrittää todistaa Lentävän Spagettihirviön olemassaolemattomuutta http://fi.wikipedia.org/wiki/Lentävä_spagettihirviö . Todennäköisyyksiä jonkun ilmiön olemassaololle voidaan esittää ja päätellä, että ilmiö on niin epätodennäköinen, ettei siihen kannata uskoa. Tämän todistuksen mm. Dawkins käy Jumalharha -kirjassaan seikkaperäisesti lävitse ja päätyy siihen, että Jumala on niin epätodennäköinen ettei siihen kannata eikä voi uskoa. [p]

Kirkolla, sen uskonnolla ja uskovilla on ollut jo parisen tuhatta vuotta aikaa esitää niitä konkreettisia todisteita, mutta tähän päivään mennessä ei ole pystytty esittämään muuta kuin vanhoihin kirjoihin ja kirjoituksiin piilotettuja mysteerejä joita pitäisi kunkin itse tutkiskella aina omakohtaisesti riittävän pitkään. Mikä siinä on että niitä ei saada sieltä kaikesta lukemisesta huolimatta loogisesti ja ymmärrettävässä muodossa ulos ja arvioitavaksi? Ihmeitä on väitetty tapahtuneen, mutta esille nostettuna tarkempaa tutkiskelua ne eivät ole kestäneet, sen enempää kuin Rukouksen voimankaan tutkiminen. Siitä on tehty useita tieteellisesti kelvollisia testejä. Viimeinen kunnollinen tutkimus osoitti, että itse asiassa ne joille esitettiin rukouksia sattuivat testissä parantumaan huonommin. Oletettavasti johtuen siitä että rukoiltavat tiesivät heidän puolestaan rukoiltavan ja ennakkosuoriutumisen aiheuttama stressi huononsi paranemista heidän osaltaan (ks. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5315333 ).[p]

Olavin ymmärryksen yli käy näköjään myös se, että Jumalalla, Helvetillä, Taivaalla (sen uskonnollisessa mielessä), Saatanalla, jne. uhkailu on ateisteja kohtaan lähinnä huvittavaa. Pelkäisitkö Sinä tämän lukija, jos uhkaisin heittää tai lyödä sinua jollain olemattomalla? Ei, en minäkään, kun tiedän että olematon on olematon eikä sillä heittäminen satu, siksi sellaisella uhkaaminenkin on hieman hassahtaneen hommaa. Paholaisen kuiskuttelutkin on olemattoman kuiskuttelua joten siitä ei niin kannata olla huolissaan, vai oletko huolissaan myös Spagettihirviön ja Joulu Pukin kuiskuttelusta?[p]

Ateisti ei usko että on olemassa Jumalaa, jumalia, Saatanaa, Helvettiä, Enkeleitä hyviä tai pahoja jne. Ateisti on koko uskon käsitteistön ulkopuolella hänen ei tarvitse pelätä joutumista Helvettiin, koska sellaista ei ole. Myöskään hänellä ei ole tarvetta pelätä Saatanan vaikutuksen piiriin joutumista koska sellaista ei ole jne. Jeesus saattoi olla historiallisena henkilönä elänyt, itse asiasa näyttäisi siltä että saman nimisiä on elänyt alueella useita sinä aikana. Historiallisen Jeesuksen hyväkysyminen ei kuitenkaan ole sitä samaa, että samalla hyväksyisi kaiken sen mitä hänen sanotaan tehneen ja hänelle tapahtuneen. Ne ovat eri asioita. [p]

Tärkeimmät syyt johonkin tiettyyn uskontoon kuulumisesta voidaan ennustaa a) vanhempien uskonton ja b) syntymämaan perusteella. Mikä olisi todennäköisyys, että olisit Olavi kristitty ja Evankelilaisluterilaisen Kirkon jäsen jos olisit syntynyt vaikkapa Pakistanissa pakistanilaiseen perheeseen? Entäpä jos olisit syntynyt Japanissa japanilaiseen perheeseen? Oletan että aika pieni todennäköisyys. Pitäisit totena ja ainoana oikeana uskontona sitä mitä olisit kotona vanhemmiltasi oppinut ja perinyt. Myös moni asia, joka mielestäsi nyt on väärin ja moraalitonta olisi mielestäsi täysin oikein ja jokaisen uskovan velvollsuus. [p]

Entäpä mikä todennäköisyys olisi suomessa suomalaisille vanhemmille syntyvälle lapselle että heidän lapsensa olisi tai hänestä tulisi Hindu? Eipä juuri ole todennäköistä. Uskonto kun on vanhemmilta lapsille ja pääosin maan ja siellä vaikuttavan tai vaikuttavien uskontojen muinaisten traditioiden siirtämistä tuleville sukupolville. Kaikki nämä uskonnot väittävät olevansa oikeassa ja että muut ovat väärässä. Millä muulla elämän alueella koettujen realiteettien ja itsestä tuntuvan asioiden oikeellisuuden (moraalisuuden) tiedetään olevan riippuvaisia sen suhteen mihin maahan ja perheeseen henkilö on sattunut syntymään? Eipä juuri muita kuin uskontoihin perustuvassa ajattelussa ja logiikassa joissa tärkeintä tuntuu olevan perinteisen käsityksen säilyttäminen eikä ympäröivän todellisuuden havaitseminen. [p]

Tärkeätä on muistaa, että väitteen esittäjällä on sen toteen näyttämisen velvollisuus, eikä käänteisesti uskomatonta voi velvoittaa osoittamaan jonkun olemassaolemattomuutta — sellaisen vaatiminen on mielipuolista.[p]

Minä alan jo saada tästä keskustelusta tarpeekseni tällä kertaa. Ei tämä ensimmäinen eikä varmaan viimeinenkään keskustelu ole tästä asiasta täällä eikä muuallakaan, mutta kun tälläkään kertaa ei paikalle osuneen uskovalta kuulla kuin ne samat vanhat väitteet ja lorut, niin voinemme todeta että tämä vatvominen ei hyödytä tässä muodossa ketään. Sitä on siksi mielestäni enää hyödytöntä jatkaa. [p]

Pahoittelen, että kirjoituksesta tuli pitkä. Kiitokset kun jaksoit kuitenkin lukea. [p]

Nautitaan mieluummin alkavasta kesästä. Kohta voimme laiturilla istuen lukea kirjoja ja uitella varpaita lämpöisessä vedessä. Mietitään vaikka, että olemme tähtiainesta kaikki, aivan kirjaimeellisesti. Lukekaa se Jumalharha -kirja. Sinä myös Olavi.

Mainitsemani kirja on filosofinen ja tietoteoreettinen jossa kuvataan että ns ateistinen tiedefilosofia lepää hyvinkin heikolla teoreettisella perustuksella. Oikea tiedehän perustuu havainnointiin. Kuitenkin aina on olemassa joku perusoletus, jota ei välttämättä voida havainnointiin perustaa. Totuushan on että esim kehitysoppi perustuu todella huonoon havainnointiin ennemmin kaikki viittaa suunnitteluun. Kuitenkin evolutionistien lähtökohta on että suunnittelijaa ei ole. Tämähän rajaa jo johtopäätöksien tekoa ja totuuden esilletuloa. Nämä ateistiset tiedemiehet puhuvat itsensä solmuun. Ensin he sanovat että täytyy kaikki todistaa ennenkuin uskotaan ja kuitenkin he heti aluksi olettavat ettei ole suunnittelijaa. Tosiasioita katsotaan omien linssien läpi. He eivät todellakaan ole todistaneet ettei ole suunnittelijaa, olkoon minkälainen titteli tahansa.Se mitä ateististen tiedemiesten pitäisi tehdä on selvästi tunnustaa että voidaan lähteä myös toisestakin perusolettamuksesta. Sitten katsottaisiin mikä teoria saa tukea enemmän tosiasioista. Mutta nyt tältä osin evlutionistisesta tieteestä on tullut uskonto(vastoin rehellisen tieteen pelisääntöjä), jolla on omat saarnaajansa, jotka vetoavat monenlaisiin asioihin ja vetävät suuria metafyysisia linjoja jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta. He vainoavat toisinajattelevia , hyvinkin eteviä tiedemiehiä. Tosin evolutionistit määrittelevät toisinajattelijat automaattisesti huonoiksi tiedemiehiksi koska he uskaltavat uhmata tiedeyhteisössä enemmistön omaksumia uskonkappaleita. Muistammehan historiasta, että enemmistö ei ole aina oikeassa. Dawkinsin saarnaajaote on tarttunut myös Ac:hen. Ac myös kertoo ne samantapaiset lorut joihin vedotaan todistettaessa ettei jumalaa voi olla. He ilmeisesti tietävät millainen jumalan pitäisi olla jos jumala olisi olemassa. Mutta eikö ole loogista että jos Jumala todella on olemassa niin ihminen ei voi ollenkaan käsittää niin suurta olentoa, ellei tämä edes jossain määrin ilmoita itseään ihmisille. Apropos, Jumala onkin ilmoittanut itsensä yhdessä kirjassa Raamatussa ja ihmiskunnan historiassa voimallisella tavalla.
Vielä Ac:n aikaisemmin mainisemista tieteen edistysaskeleista, ne taitavat olla kaikki jonkun tekemiä, eivät siis sattumalta itsestään syntyneet. Ja kuitenkin esim ihmisruumis +sieluntoiminnot on tuhat kertaa monimutkaisempi kuin mainitut tieteen kehittämät vempeleet tai prosessit. Ja edes alkukantaista elämää ei ole saatu ihmisvoimin aikaiseksi valtavista yrityksistä huolimatta. Ac sanoo että joka sanoo jumalan olevan olevan olemassa on velvollinen esittämään todisteet. Minä annan todisteet, havainnoi maailmaa, niin näet.Hänen on omalta osaltaan sitten myös todistettava , että yleensä edes jotakin monimutkaista voi syntyä sattumalta, maailmasta ja elämästä nyt puhumattakaan. Eli paljon kokeellisia tutkimuksia odotettavissa. Toisaalta vaikka niin kävisikin niin se ei olisi sattumaa, koska nyt tiedetään mihin pyritään. Sattumallahan ei ole mitään tavoitetta. Minä olen elämäni aikana ajan kuullut paljon todisteita evoluutiosta , uskaltaisko Ac vihdoin lukea toisinajattelijan,perusteisiin pureutuvan mainitun kirjan Usko, tieto ja myytit (Tapio Puolimatka), Tämä kirja ei puhu evoluutiosta, siihen käy nimet Matti Leisola, Pekka Reinikainen.

Vai ”tietoteoreettinen”. Ymmärrätköhän oikein Olavi mitä sillä tarkoitetaan. Se on erään määritelmän mukaan ”filosofian osa-alue, jossa tutkitaan käsitteellisin, filosofisin menetelmin tietoa koskevia yleisiä kysymyksiä, kuten tiedon mahdollisuutta, luonnetta, alkuperää ja rajoja sekä käsitysten tai teorioiden oikeutusta yleensä” (wikipedian mukaan ja aika osuvasti sanottu), mutta kuten filosofiassa yleensäkin sielläkin on se skeptinen osasto, jonka väittämät ja kyseenalaistamat asiat ovat sillä tasolla, että hullun paperit niillä väitteillä kyllä helposti saa — ellei ymmärrä olevansa tietoteoriaa tutkiva Filosofi, niin se ehkä lieventää sen verran ettei pidetä sentään vaarallisena tapauksena. Niiden argumenttien perusteella mitä esim. tuolla Wikipedian sivulla on mainittu voi kyllä kyseenalaistaa ihan mitä hyvänsä, siis todella ihan mitä hyvänsä. Katso erityisesti kohta ”Uskomusten oikeutusteoriat”. Näin ollen sillä kylläkin ja todella siihen vedoten voi epäillä ihan mitä hyvänsä, mutta onko se järkevää vai pähkähullua ei liene sinullekaan Olavi epäselvää. Voit samoilla tietoteoreettisilla periaatteilla epäillä sitä oletko mies vain polkupyörä, joten siitä vaan mutta älä yleistä että muut haluavat olla yhtä kahleita.[p]

En jaksa enkä viitsi enää kommentoida jokaista virhettäsi, niitä on tuossa kirjoituksessasi lähes jokaisessa lauseessa. Mutta otan esimerkin, kun väität kuulleesi paljon evoluutiosta ja heti seuraavassa lauseessa puhut kuitenkin, että sattumasta. Et ole ymmärtänyt sitä mitä sinulle on kerrottu tai sitten et olet kuunnellut huonoa esitystä. Evolutio on eliön vähittäistä muuntumista, hyvin vähän kerrallaan ja sitä että suotuisat muutokset jäävät siihen eliölajiin voimaan. Muutosten taustalla on geenistössä tapahtuvat vähäiset mutta satunnaiset ja yksittäiset muutokset kerrallaan. Liian isot muutokset kun tappaisivat usein kuten esim. säteilysairauksissa aiheutuvien mutaatioiden jälkeen käy. Perehdy asiaan uudestaan, et ole selvästikään ymmärtänyt mistä siinä on kyse ja vastustat sitä siksi, että sinulla on väärinkäsitys asiasta. Tutustu vaikka ns. rengaslajeihin, ota selvää mitä tekemistä Harmaa Lokilla ja Selkä Lokilla on tekemistä keskenään ja voivatko ne pariutua jos niin miten tai jos ei niin miksi ei. [p]

Yksi asia vielä ”hän ilmeissesti tietää minkälainen Jumalan pitäisi olla?” kysyt. Eikös se ole niin, että se joka väittämän Jumalasta esittää pitäisi itse tietää mistä on kyse ja osata todistaa sen olemassaolo pitävästi, eikä vain osoitella että havainnoikaa ympäristöänne — se on liian monimutkainen että se olisi voinut kehittyä muuten kuin että Jumala sen on siksi luonut. Taasko sinä yrität sysätä itse keksimäsi ongelman toisten ongelmaksi ja ratkaistavasi. [p]

Viittaat, että tyrkyttämäsi kirjat eivät ole Luomisoppia, mutta puheesi ainakin ovat ja sen perusteella uskomuksesikin. Olet selvästi Luomisopin kannattaja ja koska nämä meidän valtakirkotkaan eivät suomessa enää luomisoppia juuri tyrkytä vaan ovat jo tunnustaneet evoluutioteorian, niin päättelen että olet joko ns. väärässä kirkossa, eronnut kirkosta tai sitten olet näitä Huovisen ja Voutilaisen tarkoittamia vanhoillisia änkyröitä, jotka nyt koetaan uhkaksi ”juupas eipäs vaarihousut” naispappi asian vuoksi. [p]

No olet mitä olet, uskot mitä uskot ja kirjoitat mitä kirjoitat, minä en enää osallistu keskusteluun. Tämä on hyödytöntä vänkäämistä ja ajanhukkaa.

Olivatpa pojat vauhdissa. Tuli noilla oppineilla tiedemiehillä tuetuista todisteluista mieleeni, miten joitakin vuosikymmeniä sitten eräs uskonlahko todisteli Raamatun perusteella maailman ikää (olisi kai nyt n. 6000v ja risat) ja löysi tiedemiehiä, jotka todistivat mm. radiohiilimäärittelyn osoittautuneen pahasti harhaanjohtavaksi ikämittauksissa. Nyt kun a.c. sanoo lopettavansa enimmäkseen kaksinpuheluksi juuttuneen keskustelun, haluan puolestani esittää Olaville kysymyksen. Kun tunnut olevan luomisteorian kannalla etkä ”usko” evoluutioteoriaan, niin miten tarkasti mielestäsi Raamatun luomiskertomus kuvaa maailmankaikkeuden syntyä ja kehitystä? Edelliseen liittyen toinenkin kysymys. Raamatussa sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jos Raamatun kirjoja lukee ilman ennakkoasenteita, syntyy helposti ajatus, että niissä pikemminkin ihminen luo jumalan omaksi kuvakseen.Eikä tuosta ihmisen kuvasta välttämättä ole aina edes ”kopioitu” Jumalaan vain inhimillisyyden jaloimpia piirteitä,vaan sieltä -nimen omaan Vanhan testamentin puolelta – löytyvät hänen ominaisuuksinaan myös kosto, kateus, viha, puolueellisuus jne.Oletko tehnyt saman havainnos? Itse rohkenen ajatella, että jotakin ihmistä suurempaa tämän maailmankaikkeuden takana täytyy olla, mutta uskontojen esittämät kuvat siitä ”jostakin suuremmasta” lienevät suurelta vain haparoivaa hahmottelua.

Ac yrittää luistaa taas. Eikö Ac tiedä, että tieteen filosofiasta on kyllä hyötyä. Se kun voi paljastaa, että ns.objektiivisella tieteelläkin on omat perususkomuksensa, joita se ei viime kädessä voi todistaa. Ac:n tiede on ottanut jumalan paikan: Mitä tiede ei ole todistanut sitä ei voi olla tai sitä ei voi vakavissaan ottaa huomioon. Mitähän tästä elämästä tulisi tällä periaatteella. Jos on näkymätön maailma, sitä ei tiede voi tutkia, mutta ei se todista ettei näkymätöntä maailmaa olisi. Ymmärrän kyllä Ac:n pelon näistä filosofioista, oma varma pohja(usko) voi pettää, viime kädessä suurelta osin liikumme uskon varassa eli vain osittain omien havaintojemme pohjalta, mutta paljon toisten tekemien havaintojen, olettamuksien tai väittämien pohjalta(ilmoitus, ihmisten tai Jumalan antama) ).
Evoluution osalta pitää lähteä itse elämän synnystä eli alkuelämästä, kun kerran kaikki vaan on kehittynyt vähitellen. Ei voi olla jatkumista, jos ei ole alkua. Elämän synnystä pitäisi sitten mennä vielä taaksepäin koko maailman syntyyn, mutta jätetään se nyt.
Jos ei ole suunnittelijaa, niin on sattumaa. Evoluutiossa (siis uusien lajien synty)oletetaan monenlaista ja monet teoriat ovat hyvinkin ristiriitaisia ja melkein ainoa evolutionistien yhteisesti hyväksymä asia on että evoluutio on tosiasia. Yksimielisyyttä siitä miten se on tapahtunut ei ole, vaan aina tulee joka puolella seinä vastaan. Sitten taas keksitään uusia teorioita ja tarinoita(hienoin termein tosin). Puhutaan luonnonvalinnasta eli sopeutuvimman säilymisestä ja mutaatioista. Tähän sitten sekoitetaan lajin sisäinen muuntelu(ns mikroevoluutio, joka on tosiasia). Sitten spekuloidaan lajin käsitteellä. Tosiasia on että lajilla joka tapauksessa on suuri muuntelumahdollisuus, mutta kuitenkin se geenipankki on rajallinen, jossain raja tulee vastaan. Jos esim ihminen olisi pikkuhiljaa kehittynyt alkuelämästä miljardien vuosien kuluessa, pitäisi löytyä miljoonia eri lajien välisiä välimuotojen fossiileja (osa epäonnistuneita), mutta kun ei ole löytynyt. Darwin itse sanoi, että jos ei löydy valtavaa määrää välimuotojen fossiileja, niin hänen teoriansa ei pidä paikkaansa. Sitten yritetään kiemurrella eroon Darwinista ja keksitään uusia hienoja termejä ja teorioita. Todellista näyttöä ei ole. On löydetty dinosauruksen(jonka piti kuolla sukupuuttoon miljoonia vuosia sitten) luita, joissa on hemoglobiinia, joka ei voi säilyä kuin korkeintaan tuhansia vuosia, joten kyllä nuo ajanmääritykset taitavat olla pahasti pielessä.
Ukolle sanoisin, että luomiseen uskovien joukossa on eri mielipiteitä , siitä kuinka vanha maailma on. On tuotu kyllä monia viitteitä siitä, että maailma ei ole niin vanha kuin väitetään. Käypä tutkimassa hakusanalla luominen monennäköistä asiaan liittyvää. Yksi mielenkiintoinen näkökulma on se, että Jumala loi Adamin ”aikuiseksi”, ei siis lapseksi. Adamkin oli varmaan 20-30 vuotiaan näköinen vaikka oli vain päivän vanha. Entäpä jos Jumala loi maailmankin ”vanhalta” näyttäväksi? Itse kyllä kallistun ihmisen osalta n. 10000 vuoden olemassaoloon ja kenties maailmankin osalta, mutta en tee tästä uskonkappaletta. Luepas tarkemmin Raamattua. Siellähän on kerrottu syntiinlankeemus, joka toi pahan ihmisiin, kun ihmiset olivat tottelemattomia ja kuuntelivat Paholaisen(käärmeen) houkutuksia. Raamatusta todella saa todella paljon selityksiä mm.miksi ihmiset ovat pahoja. Raamattuhan on hyvin realistinen kirja se kertoo totuuden ihmisestä, mutta myös totuuden hyvästä Jumalasta jolla on hyvät tarkoitukset ihmisiä kohtaan, kun hän lähetti Jeesuksen pelastamaan meidät tästä pahuudesta syntien anteeksiantamisen kautta. Eri asia on ettei tämä tunnu kelpaavan itseriittoiselle ihmiselle ja vain Pyhä Henki voi sen kirkastaa. Mutta Hän kyllä sen kirkastaa todelliselle etsijälle, ei sellaiselle joka etsii Raamatusta tekosyitä olla uskomatta sitä. Nöyrtyminen kun on vaikeaa ja ylpeyshän se oli Paholaisen synti, joka tarttui ihmiseen. Ajattelepa, että jos on joku kaikkivaltias viisas luoja, eikö Hän voisi välittää itsestään tietoa ihmiselle, jonka on luonut. Jos Hän ei voi, niin eipä Hän olisikaan kaikkivaltias. Ac:n ja Dawkinsin väittävät, että uskovat ovat tyhmiä, hulluja jne kun ovat toista mieltä kuin he. Tottakai ns.uskovien joukossa voi olla vaikka mitä vääristymiä, mutta niin on uskomattomissakin. Raamatussa sanotaan: ”Hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa”ja tässä ei tarkoiteta mielisairasta. Kumpaahan kannattaisi uskoa Dawkinsia vai Raamattua ? Valinta on ihmisen.

Raha tässäkin ratkaisis
Nyt tarvitaan ne kirkon hiljaiset rivijäsenet hetkeksi ryhdistäytymään. Työssäkäyvät äidit, joiden lapset kuitenkin rippikoulusta jotain saavat, ovat seurakunnan kerhoista saaneet, eivät aina jaksa osallistua vaikka pitäisi. Häissä, ristiäisissä ja hautajaisissa on juhlavat seremoniat,eikä kirkollisveron takia aikuinen ihminen eroa jne jne…
Kun me ilmoitamme , että tasa-arvoinen kirkko tai joukkoero, niin katsotaan millainen tynkäkirkko jää. Eihän kirkosta ole enää arkiasioihin apua, kun yksi lasten kanssa jätetylle säikähtäneelle perheelliselle, sanotaan pettämisen ja lähtemisen kuuluvan nykypäivään,. Ei saa syyllistää muita kuin itseään. Edes isä joka joutuu ulos kodistaan ja lastensa elämästä ei saa muuta kuin voivoi sympatiaa. EI EDES SITÄ TUNNETTA, ETTÄ PETTÄJÄ OLISI VÄÄRÄSSÄ TAI JOPA SYNTINEN. Pitääkin erota heti.

Huovinen on oikeassa mainitessaan sen mikä on muuttumatonta. ”Kristityt ovat saaneet nimensä Kristuksen mukaan. Raamattu on kirkon uskon perusta.” Ilman Raamattua, ei ole kirkkoa, vaan joku muu. Julistakoon kirkko siis Raamatun sanomaa, joka on:

”Ihminen lankesi syntiin, Pyhä ja oikeudenmukainen Jumala vihaa syntiä ja kaikkea pahuutta, Jumala rakastaa kuitenkin ihmistä ja lähetti oman Poikansa maksamaan velan. Jeesus eli synnittömän elämän, opetti tien Jumalan luokse, ristiinnaulittiin, vuodatti verensä ihmisten syntien sovitukseksi. Jeesus kärsi ihmisten tuomion (synnin palkka on kuolema). Jumala nosti Jeesuksen kuolleista kolmentena päivän osoittaakseen, että sovitus on tapahtunut ja hyväksytty.” Tee parannus ja turvaa Jeesukseen, niin Jumala laskee Jeesuksen maksaman suorituksen osallesi. Tulet JUmalan lapseksi, saat uuden puhtaan sydämen, ikuisen elämän toivon ja mitä muuta siihen ei riitä kaikki maailman kirjat kertomaan.

Kirkon tehtävä ei ole parantaa kuolemaantuomitun oloa, vaan julistaa vapautusta kuoleman tuomiosta.

Sanoma vapautuksesta on se, että Jeesus on astunut kuolemantuomiolle meidän sijastamme. Tekemällä parannuksen ja vastaanottamalla Jeesuksen Herrana ja vastaanottamalla tämän sanoman, ihminen saa vapautuksen kuolemantuomiosta.