Ilmasto ei hyötyisi Euroopan metsätalouden supistuksista

puheenvuoro 15.03.2019 06:00
Risto Päivinen, Liisa Käär

Metsät sitovat neljänneksen maapallon fossiilisista hiilipäästöistä. Meriin uppoaa saman verran, ja loppu jää ilmakehään. Metsien hiilinielun kasvattaminen on YK:n ilmastopaneelin mukaan yksi ilmastonmuutoksen torjumisen avaimista. EU:ssa muotoillaan parhaillaan metsänkäytön linjauksia ilmastopolitiikan osana.

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että metsien hiilivaraston kasvua – hiilinielua – voidaan kiihdyttää muutaman kymmenen vuoden ajan vähentämällä hakkuita.

Pidemmällä ajalla hakkaamattomat metsät vanhenevat ja tihenevät, jolloin hiilivaraston karttuminen hidastuu. Ikääntyvän metsän tuhoalttius lisääntyy, mikä tekee hiilen varastoinnista puustoon epävarmaa. Äskeinen Aapeli-myrsky muistutti näistä riskeistä Suomessakin.

 

Ilmakehän hiilen kannalta olennainen kysymys on, millaisia vaikutuksia hakkuiden vähentämisellä Euroopassa olisi hakkuisiin muualla.

Sisältö