Eurooppa ei ole Amerikka

Paul Krugman ei ota Euroopan heikkoutta kyllin vakavasti, kirjoittaa Juhana Vartiainen.
Mielipide 12.9.2014 04:30
Juhana Vartiainen - avatar
Kirjoittaja on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtaja.

Kapitalismin historia on kriisien ja vakauttamisyritysten historiaa. Makrotalousteoriassa on jatkuvasti yllätytty suhdannevaihteluista ja vakausongelmista, mutta yllätykset ovat myös luoneet kimmokkeen teorian ja toimintatapojen tarkistukselle. Tämä koskee 1930-luvun suurta lamaa ja keynesiläisyyttä ja myös myöhempiä inflaation ja julkisen alijäämän ongelmia, jotka johtivat sääntöperäisempään raha- ja finanssipolitiikkaan.

Ennen vuonna 2008 alkanutta lamaa lähes koko taloustiede oli tuudittautunut itsetyytyväiseen harhakuvaan siitä, että markkinatalous ja rahoitusmarkkinat pysyvät vakaina, kunhan rahapolitiikka on sidottu inflaatiotavoitteeseen. Pitkään jatkunut taantuma erityisesti euroalueella haastaa jälleen vakiintuneet ajattelutavat.