Condoleezza Rice: Venäjän öykkäröintiä vastustettava

SKnetin toimitus
Mielipide 3.10.2008 06:45

Venäjän on toimittava vain tämän vuosisadan säännöillä, kirjoittaa USA:n ulkoministeri. Kirjoitus julkaistaan nyt kokonaisuudessaan lukijoiden pyynnöstä.

SK netti julkaisee kokonaan Yhdysvaltain ulkoministerin Condoleezza Ricen Puheenvuoron, joka julkaistiin SK:ssa 40/2008 (ilm. 3.10.2008).

Georgian konfliktin olosuhteet ovat kaikkien tiedossa. Virheitä tehtiin puolin ja toisin, mutta Venäjän johtajien vastaus oli suhteeton. Venäjä tunkeutui elokuussa itsenäiseen valtioon ja yritti myöhemmin hajottaa Georgian tunnustamalla Abhasian ja Etelä-Ossetian. Vastuu tästä käytöksestä ei ole Venäjän naapureiden, Naton laajentumisen tai Yhdysvaltain. Vastuu on Venäjän johtajien.

Vakavampaa on ehkä se, että hyökkäys on jatkoa vuosien ajan pahentuneelle käyttäytymismallille, johon kuuluvat Venäjän tapa käyttää öljyä ja kaasua kiristysvälineinä, uhkaus käyttää ydinaseita rauhanomaisia valtioita vastaan sekä oikeuksien ja vapauksien rajoittaminen kotimaassa. On syntynyt kuva yhä autoritaarisemmasta ja aggressiivisemmasta Venäjästä.

Hyökkäys Georgiaan on johtanut meidät kriittiseen pisteeseen – mutta ei ennalta määrättyyn pisteeseen. Venäjän johtajat ovat tehneet joitakin valitettavia valintoja. He voivat valita myös toisin. Venäjän tulevaisuus on Venäjän käsissä. Valintoja muovaavat osaksi myös muiden toimet – erityisesti Yhdysvaltain ja eurooppalaisten liittolaistemme toimet.

Venäjän hyökkäys Georgiaan ei ole johtanut – eikä johda – pysyvään strategiseen tavoitteeseen. Meidän strateginen päämäärämme on tehdä selväksi Venäjän johdolle, että heidän valintojensa takia maa on astunut yksisuuntaiselle tielle kohti sen itse aiheuttamaa eristyneisyyttä ja kansainvälistä merkityksettömyyttä.

Yhdysvalloilla ja Euroopalla ei ole varaa vahvistaa joillakin Venäjän johtajilla olevia harhakäsityksiä siitä, että vapaiden maiden painostaminen – komentelu, uhkailu ja arvostelu – pakottaisi meidät perääntymään ja luopumaan kannastamme. Meidän on yhdessä vastustettava tällaista käytöstä, emmekä voi antaa Venäjän hyötyä aggressiivisuudestaan.

Niinpä Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset tukevat Georgiaa yhdessä rintamassa. Kansainvälinen ponnistus Georgian uudelleenrakentamiseksi tapahtuu meidän johdollamme. Ovet euroatlanttiseen yhteisöön pysyvät Georgialle avoimina, ja liittoutumamme työskentelee päämäärän toteuttamiseksi.

Samalla Yhdysvallat ja Eurooppa tukevat – vankkumatta – Venäjän naapureiden itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. Me emme salli Venäjälle veto-oikeutta euroatlanttisen yhteisön tulevaisuuteen – siihen, mitkä maat kutsutaan jäseniksi, tai siihen, mitkä maat voivat jäsenyyden hyväksyä. Olemme tehneet tämän erityisen selväksi ystävillemme Ukrainassa.
Yhdysvallat ja Eurooppa syventävät yhteistyötään pyrkiessään suurempaan energiariippumattomuuteen. Laajennamme ja puolustamme avointa globaalia energiataloutta väärinkäytöksiä vastaan. Ei voi olla olemassa yhtä säännöstöä Venäjälle ja toista muille.

Venäjän johtajat haluavat hyötyä kansainvälisistä normeista, markkinoista ja instituutioista samalla kun he yrittävät heikentää niiden perustaa. Ei ole kolmatta tietä. Venäjä ei voi toimia maailmassa samanaikaisesti 19. ja 21. vuosisadan keinoin. Venäjän on integroiduttava täydellisesti kansainväliseen poliittiseen ja taloudelliseen järjestykseen. Mutta Venäjä on kiperässä tilanteessa – puoliksi sisällä ja puoliksi ulkona. Venäjän menestyminen riippuu muusta maailmasta, ja tätä Venäjä ei voi muuttaa.

Venäjän johtajat ovat jo nähneet väläyksen siitä, miltä tulevaisuus näyttää, jos he jatkavat aggressiivista käytöstään. Toisin kuin Georgian, Venäjän kansainvälinen arvostus on alimmillaan sitten vuoden 1991. Venäjän ja Yhdysvaltain ydinalan yhteistyö ei etene. Venäjän johtajat vahingoittavat maansa taloutta. Heidän toiveensa päästä WTO:n jäseneksi ja liittyä OECD:hen on vaarassa.

Pahin seuraus Moskovalle on ehkä se, että sen käytös on nostanut vakavia epäilyjä siitä, kenen näkemys Venäjän tulevaisuudesta ohjaa maata. Uuden presidentin äskettäinen visio Venäjälle oli positiivinen ja katsoi eteenpäin. Näkemykseen sisältyi käsitys Venäjän heikkouksista, siinä vaadittiin lisäuudistuksia kotimaassa, ja ennen kaikkea se tunnusti, ettei Venäjällä ole varaa sellaiseen suhteeseen muun maailman kanssa, joka perustuu vastakkainasetteluun ja eristäytymiseen.

Yhdysvaltojen ja Euroopan on pakosta jatkettava työtä Venäjän kanssa yhteisten intressiemme vuoksi. Niitä ovat terrorismin vastainen toiminta, Iranin ydinasevallaksi pääsemisen estäminen, turvallisen Lähi-idän luominen, missä palestiinalaiset ja israelilaiset elävät rauhassa, ja sen estäminen, että YK:n turvaneuvosto liukuu samaksi lamaantuneeksi instituutioksi, kuin kylmän sodan aikana. Mutta on todella sääli, jos Venäjä-suhteemme perustana ovat pelkät yhteiset intressit – parhaat valtioiden väliset suhteet perustuvat yhteisten etujen lisäksi yhteisiin päämääriin, pyrkimyksiin ja arvoihin.

Jää nähtäväksi, pystyvätkö Venäjän johtajat pääsemään irti kaipuustaan johonkin toiseen aikakauteen ja sopeutumaan siihen, mihin 21. vuosisadalla valta perustuu ja miten valtaa käytetään. Päätös on Venäjän ja vain Venäjän. Toivomme Venäjän johtajien tekevän valintansa vastuullisesti – oman kansansa ja maailman takia.

Kirjoittaja on Yhdysvaltain ulkoministeri.

Teksti
Condoleezza Rice
SK 40/2008 (ilm. 3.10.2008)

Keskustelu

Hämmästyttää USA:n ulkoministerin kielenkäyttö, asiasisällöstä puhumattakaan. Tulee väkisin mieleen Neuvostoliiton aikaiset propaganda-kirjoitukset USA:ta vastaan, kielikuvat ja asian oikeellisuus on kutakuinkin samaa luokkaa. Vastaavaan Suomessa on kyennyt Kokoomus presidentin- ja kunnallisvaaliteemoillaan.

Erittäin hyvä ja osuva kirjoitus Ricelta juuri näin Venäjä käyttätyy ja toimii.

”Yhdysvallat ja Eurooppa syventävät yhteistyötään pyrkiessään suurempaan energiariippumattomuuteen. Laajennamme ja puolustamme avointa globaalia energiataloutta väärinkäytöksiä vastaan.”

Onpas Eurooppa 500 miljoonaisine ihmisineen suosittu kumppani suuntaan jos toiseen.

Tästä lainauksesta selviää tasan tarkkaan se, mistä on kyse. Teollistuneet maat ovat kusessa energian saatavuuden kanssa ja yksissä tuumin kaikki maapallon energiavarat haluttaisiin omiin käsiin tavalla tai toisella, väkisin tai muutaman dollarin korvauksesta. Irakissa tätä energiatalouden laajentamista ja suojelemista väärinkäytöksiä vastaan parhailaan suoritetaan. Kenen väärinkäytöksiä ja kuka määrittelee mikä on väärin ja mikä oikein? Eivätkö teollistuneet maat, Venäjä mukaan lukien, olekkin ne pahimmat energian väärinkäyttäjät?

Voisiko olla että jollakin puolella tällä planeetalla olisi maailmankuvavasta erinlainen käsitys kuin Usalla,
että niin sanotut etupiirit olisivat historiaa,Eu jota on syytetty ettei ole sotilaalista voimaa,on vielä keskusteleva maanosa,mutta kuinka kauan.

”Venäjän on toimittava vain tämän vuosisadan säännöillä”, ”Venäjä tunkeutui elokuussa itsenäiseen valtioon”
Palautetaan mieleen tämän vuosisadan säännöt: Iraq, Afganistan mahdollisesti seuraava on Iran.

Diplomatiaan eivät kuulu sellaiset termit kuten ”Venäjän öykkäröintiä on vastutteva” Ja roisto valtioita on vastutteva. Kun mielestään johtava maailman valtio käytää tällaista kieltä, sen oma heikkous paljastuu kielenkäytössä.
Conloliizza Rice ilmaisee edustavansa kielen käytössään Amerikkalaista maailman poliisia. Hänet on selkeästi aivopesty tähän yksipuoliseen ajatteluun. Muutamia lainauksia hän lausunnoistaan: Venäjä ei saa käyttää hyväkseen luonnon varojaan, Venäjä ei saa puolustaa itseään USA.ta ja Natoa vastaan jne.
Miksi Venäjä ei saa tehdä mitään sitä, mitä USA itse tekee.
Millä oikeudella siitä määrää Condoleezza Rice?
Tässä ilmenee Ricen putkimainen ajattelu. Rice on joka tapauksessa ilmeisen vaarallinen maailman rauhalle, ellei hän muutu ajattelussan humanitaarisempaan suuntaan.

Öykkäröintiä esiintyy myös USA.n toiminnassa.
Condoleezza Rice kävi allekirjoittamassa Euroopassa kaksi sopimusta, joilla Eurooppaan sijoitetaan ydinaseita.
Niiden vaikutus ei rajoita näihin maihin, vaan esim. on suuri mahdollisuus, että Suomi saa niskaansa näiden ohjusten ansioista ydinsaasteen.
Nämä sopimukset allekirjoitettiin näiden maiden kahdenkeskisenä sopimuksena, vaikka molemmat maat ovat EU.n ja Naton jäseniä. Miksi sopimusta ei hyväksytetty EU.ssa ja Natossa.

Venäjän on toimittava vain tämän vuosisadan säännöillä, kirjoittaa USA:n ulkoministeri. Kirjoitus julkaistaan nyt kokonaisuudessaan lukijoiden pyynnöstä. Säännöillä jotka Condoleezza Rice on laatinut ja yrittää vaatia noudatettavaksi.
Kylmäsota olsi päättynyt, mikäli Varsovan liiton purkautuessa myös Nato olisi lopettanut toimintansa.
Kylmä sota ei näillä asetelmilla lopu koskaan.

USA:n ulkoministeri Rice on yhtä pelottava sota-ase kuin Rauhan nobelisti, Nato-ohjus Martti Ahtisaari.

USA ja EU ovat oikealla tiellä vastustaessaan Venäjän johtajien HARHAKUVIA ja sen seurauksena venäläisten pahentuneelle käyttäytymishäiriölle. USA ja EU tukevat Venäjän naapureiden itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta.
Ja johtuen Venäjän epäluotettavuudesta Eu:n täytyy etsiä korvaavia energia ratkaisuja vähentääkseen fossiilisen energian tuontia Venäjältä.

USAn um. puhuu aivan kuin hän ei tietäisi ystävämaa Georgian pres.Saakasvilin aloittaneen pommitukset ja vaikeata se oli Suomenkin um:n myöntää. Sitten Venäjä käytti liikaa voimaa oman etunsa ajamiseen. Kun USA:n um. käyttää tuollaista retoriikkaa, se osoittaa, että hän oli heikoilla oman asiansa kanssa. Kylmän sodan päättymisen jälkeen Venäjä on ollut luotettavampi kumppani kuin konsanaan USA. Se kerää Venäjän rajoille omaa verkostoaan Naton muodossa ja sanoo ettei se ole Venäjää vastaan tarkoitettu. Kenen sitten, jos vaikka um.Rice sanoisi sen meille ja muille. Kaiken takana on öljy ja kaasu ja molemmat pyrkivät omimaan ne itselleen ja ansaitsemaan maailman energian tarpeella. Toivottavasti USAn tulee vähemmän sotaisa hallinto seuraavaksi.