Condoleezza Rice: Venäjän öykkäröintiä vastustettava

Mielipide 3.10.2008 06:45

Venäjän on toimittava vain tämän vuosisadan säännöillä, kirjoittaa USA:n ulkoministeri. Kirjoitus julkaistaan nyt kokonaisuudessaan lukijoiden pyynnöstä.

SK netti julkaisee kokonaan Yhdysvaltain ulkoministerin Condoleezza Ricen Puheenvuoron, joka julkaistiin SK:ssa 40/2008 (ilm. 3.10.2008).

Georgian konfliktin olosuhteet ovat kaikkien tiedossa. Virheitä tehtiin puolin ja toisin, mutta Venäjän johtajien vastaus oli suhteeton. Venäjä tunkeutui elokuussa itsenäiseen valtioon ja yritti myöhemmin hajottaa Georgian tunnustamalla Abhasian ja Etelä-Ossetian. Vastuu tästä käytöksestä ei ole Venäjän naapureiden, Naton laajentumisen tai Yhdysvaltain. Vastuu on Venäjän johtajien.

Vakavampaa on ehkä se, että hyökkäys on jatkoa vuosien ajan pahentuneelle käyttäytymismallille, johon kuuluvat Venäjän tapa käyttää öljyä ja kaasua kiristysvälineinä, uhkaus käyttää ydinaseita rauhanomaisia valtioita vastaan sekä oikeuksien ja vapauksien rajoittaminen kotimaassa. On syntynyt kuva yhä autoritaarisemmasta ja aggressiivisemmasta Venäjästä.

Hyökkäys Georgiaan on johtanut meidät kriittiseen pisteeseen – mutta ei ennalta määrättyyn pisteeseen. Venäjän johtajat ovat tehneet joitakin valitettavia valintoja. He voivat valita myös toisin. Venäjän tulevaisuus on Venäjän käsissä. Valintoja muovaavat osaksi myös muiden toimet – erityisesti Yhdysvaltain ja eurooppalaisten liittolaistemme toimet.

Venäjän hyökkäys Georgiaan ei ole johtanut – eikä johda – pysyvään strategiseen tavoitteeseen. Meidän strateginen päämäärämme on tehdä selväksi Venäjän johdolle, että heidän valintojensa takia maa on astunut yksisuuntaiselle tielle kohti sen itse aiheuttamaa eristyneisyyttä ja kansainvälistä merkityksettömyyttä.

Yhdysvalloilla ja Euroopalla ei ole varaa vahvistaa joillakin Venäjän johtajilla olevia harhakäsityksiä siitä, että vapaiden maiden painostaminen – komentelu, uhkailu ja arvostelu – pakottaisi meidät perääntymään ja luopumaan kannastamme. Meidän on yhdessä vastustettava tällaista käytöstä, emmekä voi antaa Venäjän hyötyä aggressiivisuudestaan.

Niinpä Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset tukevat Georgiaa yhdessä rintamassa. Kansainvälinen ponnistus Georgian uudelleenrakentamiseksi tapahtuu meidän johdollamme. Ovet euroatlanttiseen yhteisöön pysyvät Georgialle avoimina, ja liittoutumamme työskentelee päämäärän toteuttamiseksi.

Samalla Yhdysvallat ja Eurooppa tukevat – vankkumatta – Venäjän naapureiden itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. Me emme salli Venäjälle veto-oikeutta euroatlanttisen yhteisön tulevaisuuteen – siihen, mitkä maat kutsutaan jäseniksi, tai siihen, mitkä maat voivat jäsenyyden hyväksyä. Olemme tehneet tämän erityisen selväksi ystävillemme Ukrainassa.
Yhdysvallat ja Eurooppa syventävät yhteistyötään pyrkiessään suurempaan energiariippumattomuuteen. Laajennamme ja puolustamme avointa globaalia energiataloutta väärinkäytöksiä vastaan. Ei voi olla olemassa yhtä säännöstöä Venäjälle ja toista muille.

Venäjän johtajat haluavat hyötyä kansainvälisistä normeista, markkinoista ja instituutioista samalla kun he yrittävät heikentää niiden perustaa. Ei ole kolmatta tietä. Venäjä ei voi toimia maailmassa samanaikaisesti 19. ja 21. vuosisadan keinoin. Venäjän on integroiduttava täydellisesti kansainväliseen poliittiseen ja taloudelliseen järjestykseen. Mutta Venäjä on kiperässä tilanteessa – puoliksi sisällä ja puoliksi ulkona. Venäjän menestyminen riippuu muusta maailmasta, ja tätä Venäjä ei voi muuttaa.

Venäjän johtajat ovat jo nähneet väläyksen siitä, miltä tulevaisuus näyttää, jos he jatkavat aggressiivista käytöstään. Toisin kuin Georgian, Venäjän kansainvälinen arvostus on alimmillaan sitten vuoden 1991. Venäjän ja Yhdysvaltain ydinalan yhteistyö ei etene. Venäjän johtajat vahingoittavat maansa taloutta. Heidän toiveensa päästä WTO:n jäseneksi ja liittyä OECD:hen on vaarassa.

Pahin seuraus Moskovalle on ehkä se, että sen käytös on nostanut vakavia epäilyjä siitä, kenen näkemys Venäjän tulevaisuudesta ohjaa maata. Uuden presidentin äskettäinen visio Venäjälle oli positiivinen ja katsoi eteenpäin. Näkemykseen sisältyi käsitys Venäjän heikkouksista, siinä vaadittiin lisäuudistuksia kotimaassa, ja ennen kaikkea se tunnusti, ettei Venäjällä ole varaa sellaiseen suhteeseen muun maailman kanssa, joka perustuu vastakkainasetteluun ja eristäytymiseen.

Yhdysvaltojen ja Euroopan on pakosta jatkettava työtä Venäjän kanssa yhteisten intressiemme vuoksi. Niitä ovat terrorismin vastainen toiminta, Iranin ydinasevallaksi pääsemisen estäminen, turvallisen Lähi-idän luominen, missä palestiinalaiset ja israelilaiset elävät rauhassa, ja sen estäminen, että YK:n turvaneuvosto liukuu samaksi lamaantuneeksi instituutioksi, kuin kylmän sodan aikana. Mutta on todella sääli, jos Venäjä-suhteemme perustana ovat pelkät yhteiset intressit – parhaat valtioiden väliset suhteet perustuvat yhteisten etujen lisäksi yhteisiin päämääriin, pyrkimyksiin ja arvoihin.

Jää nähtäväksi, pystyvätkö Venäjän johtajat pääsemään irti kaipuustaan johonkin toiseen aikakauteen ja sopeutumaan siihen, mihin 21. vuosisadalla valta perustuu ja miten valtaa käytetään. Päätös on Venäjän ja vain Venäjän. Toivomme Venäjän johtajien tekevän valintansa vastuullisesti – oman kansansa ja maailman takia.

Kirjoittaja on Yhdysvaltain ulkoministeri.

Teksti
Condoleezza Rice
SK 40/2008 (ilm. 3.10.2008)