Ala-Nissilä: Tarvitaan viisi uudistusta

Mielipide 26.2.2009 08:55

Olennaisinta on, että järjestelmän toiminta turvataan ja luottamus palautetaan. Kaikkia yksittäisiä pankkeja ei tarvitse pelastaa, arvioi Olavi Ala-Nissilä puheenvuorossaan.

Hyvinvoinnin tulevaisuus on harmaa ja luottamus kateissa. Finanssimarkkinoilla on jouduttu tekemään tulipaloratkaisuja. On välttämätöntä löytää myös kestävät ratkaisut pääomahuollon turvaamiselle ja uudelle nousulle. Luottamuksen palauttaminen edellyttää, että nyt nähdyt pahat virheet voidaan välttää finanssimarkkinoilla. On keskityttävä viiteen elementtiin.

1. Itsesääntely ei toiminut. Jopa Yhdysvalloissakin tämä on tunnustettu. Sääntely ja valvonta on uudistettava. Koska pankkitoiminta on yhä enemmän rajat ylittävää, myös valvonnan on oltava rajat ylittävää. Tarvitaan paljon tehokkaampaa yhteistyötä ja myös ylikansallista vahtikoiraa on harkittava. EKP:lle on esitetty valvontaviranomaisen roolia EU:n tai euroalueen sisällä. Muitakin tahoja on vielä harkittava. Tällainen viranomainen voisi toimia vastaparina myös globaalitason malleissa. Kauan odotettu de Larosièren ryhmän raportti julkistetaan näinä päivinä (25.2.). Toivottavasti raportti päätyy hyvin pikaisesti komission esitykseksi ja huhtikuun G20-kokouksen agendalle.

2. Paraskaan valvonta ei toimi ilman läpinäkyvyyttä. Finanssikriisin taustalla on useita esimerkkejä läpinäkyvyyden puutteesta: roskalainojen ja hyvien lainojen niputtaminen ja uudelleenviipalointi sekä lainajohdannaisten kaupankäynti ei-julkisella kauppapaikalla. Markkinoiden osapuolilla ei ole edes teoriassa ollut mahdollista muodostaa todellista kuvaa vastapuolen taseista ja riskeistä. Parannuksia lienee odotettavissa, kun parhaillaan USA, Iso-Britannia ja euroalue suorastaan kilpailevat lainajohdannaisten markkinapaikasta.

3. Markkinoiden normalisoituminen edellyttää myös itsenäisyyden korostamista. Tämä koskee keskuspankkeja erityisesti korkopäätöksiin liittyen. Tilinpäätösstandardien osalta on paradoksaalista, että osin poliittisten paineiden alla käytäntöjä höllätään ja näin luodaan uutta transparenssiongelmaa ja siemeniä uusiin kriiseihin. Myös luottoluokituslaitosten itsenäinen harkintakyky ja päätöksenteko ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ongelma koskee erityisesti yritys- ja arvopaperistettuja lainoja. Periaatteessa luokittaminen on ulkoistettu, mutta luokittajilla on voimakkaat kytkökset lainojen liikkeellelaskijoihin ja järjestäjiin.

4. Palkkiojärjestelmät on remontoitava ja noidankehästä on päästävä eroon. Kun palkkiot on sidottu oman pankin kurssikehitykseen tai myönnettyjen lainojen korkoon, kurssinousua on haettu vimmatusti riskipitoisten instrumenttien kautta. Markkinaosuus on kasvanut ja osakekurssi noussut. Lopputuloksena bonukset ovat realisoituneet. Järjestelmä on kannustanut ylisuuren riskinottoon ja suomeksi sanottuna suureen tyhmyyteen ja ahneuteen.
Ulospääsykeinoja on etsittävä ennakkoluulottomasti. Jos kytköksiä jatketaan, keskiössä tulee olla pitkän aikavälin kannattavuus, ei huomisen osakekurssi. Radikaalein ulospääsy ongelmasta olisi, että pankkien osakkeita ei noteerata pörssissä. Voidaan kysyä myös sitä, tarvitseeko palkkioita sitoa mihinkään. Jos sidotaan, niin miksei johonkin muuhun kuin osakkeen kurssiin tai myönnettyjen lainainstrumenttien korkoon.

5. Ehkä kaikkein olennaisinta on, että järjestelmän toiminta turvataan ja luottamus palautetaan. Kaikkia yksittäisiä pankkeja ei tarvitse pelastaa. Jäljelle voi jäädä vain elinkelpoinen määrä vain elinkelpoisia pankkeja. Tehottomuus pankkien perustoiminnoissa ja tosiasiallinen ylikapasiteetti ovat olleet ja voivat olla jatkossakin omiaan lisäämään holtitonta ja ylisuurta riskinottoa. Kaikkien pankkitukimiljardien ehtona tulee olla vaatimus edistää finanssimarkkinoiden tervehtymistä ja rakennemuutosta.

Teksti
Olavi Ala-Nissilä
SK 9/2009 (ilm. 27.2.2009)

Kirjoittaja on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja KHT. Hän toimi aikaisemmin muun muassa keskustan kansanedustajana.

Tilaa SK:n uutiskirje

Ajankohtaisimmat ja puhuttelevimmat digisisällöt vastajauhettuna suoraan sähköpostiisi.