Liitto vastusti Lex Nokiaa, ay-johtaja tuomittiin viestintäsalaisuuden rikkomisesta

Kotimaa 4.1.2011 10:09

Espoon käräjäoikeus on tuominnut Uuden Insinööriliiton varapuheenjohtajan ja Helsingin Insinöörien puheenjohtajan Pekka Laakson sakkoihin sähköisen viestinnän tietosuojalain rikkomisesta. Myös kaksi muuta henkilöä on saanut tuomion salassapitorikoksesta.

Akavalainen ammattiliitto, Uusi Insinööriliitto (UIL) näyttää noudattavan huonon papin periaatetta: ”Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon.”

Pertti Porokarin johtama UIL vastusti tiukasti Lex Nokiaksi nimettyä sähköisen viestinnän tietosuojalakia vuonna 2009. Laki lisäsi työnantajan oikeutta valvoa työntekijöidensä sähköpostiliikennettä. UIL:n mielestä laki vaaransi meiliä päivittäin käyttävien perusoikeuksia. Liitto paheksui, että laki pakotti esimerkiksi insinöörit jatkuvan valvonnan alaisiksi.

Espoon käräjäoikeuden joulun alla antama päätös saattoi UIL:n kahden vuoden takaisen julmistelun huvittavaan valoon.

Oikeus tuomitsi 22. joulukuuta Porokarin kakkosmiehen, UIL:n ensimmäisen varapuheenjohtajan ja Helsingin Insinöörien puheenjohtajan Pekka Laakson sakkoihin sähköisen viestinnän tietosuojalain rikkomisesta. Tuomion saivat myös Helsingin Insinöörien järjestösihteeri Jaana Kälviäinen sekä Kälviäistä ja Laaksoa edustanut asianajaja Markus Sädevirta.

Tuomio liittyi Helsingin Insinöörien toiminnanjohtajan Erkki Tuomisen irtisanomista seuranneeseen oikeudenkäyntiin.

Käräjäoikeus katsoi, että Laakso ja Sädevirta olivat oikeuskäsittelyssä käyttäneet luvattomasti haltuunsa saamiaan, Tuomisen lähettämien sähköpostiviestien kopioita. Järjestösihteeri Jaana Kälviäinen oli kopioinut löytämänsä sähköpostitallenteet ja luovuttanut ne edelleen Laaksolle ja Sädevirralle.

”Asianajajana Sädevirran on täytynyt ymmärtää, että sähköpostiviestit ovat olleet salassa pidettäviä ja ettei niitä ilman asianomistajien lupaa saanut käyttää oikeudenkäynnissä omaksi tai toisten hyväksi”, oikeus totesi.

Sädevirta tuomittiin maksamaan sakkoja 5 580 euroa ja Laakso 1 440 euroa. Oikeus piti Kälviäisen moitittavuutta muita tuomittuja pienempänä, koska hän oli toiminut työnantajan määräysvallan alaisena. Hänelle langetettiin 720 euron sakot.

Tuomitut aikovat valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen: ”Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa. Käräjäoikeuden tuomarin lähestymistapa oli niin yksipuolinen, ettei siinä otettu meidän näkökantojamme ollenkaan huomioon”, Helsingin Insinöörien puheenjohtaja Pekka Laakso sanoi SK:lle.

Osapuolet sopivat varsinaisen pääasian, toiminnanjohtaja Erkki Tuomisen irtisanomiskiistan.

Helsingin Insinöörit on Uuden Insinööriliiton jäsenjärjestö. UIL taas on akavalainen ammattiliitto, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 62 000 jäsentä. Liiton jäsenet ovat insinöörejä, insinööriopiskelijoita sekä muita tekniikan asiantuntijoita.