Liioitteleeko Timo Soini köyhien määrää?

Pienituloisten määrä on kasvanut, mutta miljoonaa suomalaista joukkoon ei kuulu.
Mikko Huotari
Kotimaa 24.2.2015 20:00

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mukaan ”meillä on miljoona ihmistä Suomessa, joilla on noin tuhannen euron tulot, jopa alle”.

Soini käytti kommenttia ruotiessaan kokoomuksen Ben Zyskowiczin leikkauslistaa, jonka useat säästökohteet kohdistuisivat sosiaalietuuksiin. Saman miljoonaväitteen Soini on lausunut aiemminkin.

Onko Suomessa todellakin miljoona ihmistä, jotka yrittävät sinnitellä tuhannen euron kuukausituloilla?

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli 690 000 pienituloista henkilöä vuonna 2013. Pienituloisuuden raja oli 14 260 euroa vuonna 2013. Yhden hengen taloudessa asuva on siis pienituloinen, jos hänen nettotulonsa ovat alle 1 190 euroa kuukaudessa.

Määritelmän mukaan ”kotitalous on pienituloinen, mikäli sen käytettävissä olevat rahatulot jäävät pienemmiksi kuin 60 prosenttia mediaanitulosta eli keskituloisen kotitalouden käytettävissä olevista rahatuloista”. Näin laskien pienituloisuuden raja nettotuloissa on siis alle 1190 euroa kuussa. Suomesta ei siis löydy miljoonaa henkilöä, joka sopisi tähän määritelmään.

 

Jos tarkastellaan verottajan tilastoja, löydetään toisenlaisia lukuja. Siellä miljoona paukkuu rikki, koska alle 16 100 euroa vuodessa ansainneita tulonsaajia oli yli 1,6 miljoonaa vuonna 2013.

Verottajan tilastoihin tosin on koottu kaikki henkilöt, jotka ovat ylipäätään saaneet veronalaisia tuloja. Heihin kuuluvat satunnaisia ansioita saavat henkilöt, joiden toimeentulo ei ole riippuvainen omista palkkatuloista, kuten esimerkiksi kesätöitä tehneet nuoret.

Tilastokeskus puolestaan tarkastelee pienituloisuutta kotitalouksittain. Tällöin esimerkiksi kesätöitä tehnyt koululainen ei välttämättä ole pienituloinen, vaikka hänen veronalaiset tulonsa ovat pienet. Hän toki kuuluu pienituloisiin siinä tapauksessa, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen.

Tonnin kuussa ansaitsevia on siis yli miljoona, mutta suuri osa heistä ei kuulu pienituloisiin.

 

Joka tapauksessa pienituloisten määrä on kasvanut.

Pienituloisuusaste eli pienituloisen väestön osuus koko väestöstä oli 12,9 prosenttia vuonna 2013. Sitä edellisenä vuonna se oli 11,9 prosenttia. 1990-luvun puolivälissä pienituloisuusaste oli kahdeksan prosentin kieppeillä.

Keskustelu

Verottajan luvut koskevat VEROTETTAVIA ANSIOTULOJA. Verotettava tulo saadaan, kun VERONALAISISTA tuloista vähennetään erilaiset vähennyskelpoiset erät. Kansalaisilla on myös mahdollisuus erilaisiin tukiin, joita ei katsota VERONALAISEKSI tuloksi. Tällaisia TVL 22 §:ssä lueteltuja verottomia tuloeriä ovat mm. kansaneläke lisineen, lapsiperheiden asumistuki, huoltoapu, lapsilisä ja lukemattomat muut ko. pykälässä luetellut tulot. Nämä tulonsiirron luonteiset erät sekä erilaiset veronalaisista tuista tehtävät vähennykset, jotka tosiasiallisesti lisäävät käytettävissä olevan rahan määrää, jäävät kaikki verottajan tilastoiman verotettavan ansiotulon käsitteen ulkopuolelle. Se siis ei kerro ihmisille toisasiallisesti käyttöönsä jäävän tulon määrää. Pienituloisuuden määritelmässä taas puhutaan KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA RAHATULOISTA. Määritelmän mukaan niihin siis näyttäisivät sisältyvän myös ne tulot, jotka erilaisten vähennysten tai tulojen verottomuuden vuoksi jäävät kansalaisten käyttöön sen lisäksi, mitä heille jää verotettavasta tulosta nettona käteen verojen jälkeen. Sen lisäksi jää vielä ottamatta huomioon, että ihmisellä saattaa verottomien tuloerien lisäksi olla omaisuutta, jonka vuoksi häntä ei pienituloisuudesta huolimatta voi pitää huono-osaisena tai köyhänä. Tilastokeskuksen pienituloisia koskeva luku 690 000 näyttäisikin olevan se oikeampi luku. Soini siis näyttäisi näin vaalien alla tarkoituksellisesti hieman liioittelevan pienituloisten määrää poliittisia irtopisteitä kerätessään.

Herra Soini taas tapansa mukaan raksyttaa, sita mika hanen nakokulmansa mukaan olisi hanelle ja persuille eduksi. Taitaa aijalla olla jo kylma rinki housussa ja ainoa pelastus olisi hallitukseen paasy, sen takia pitaa puhua puuta heinaa. Miehella ei ole senkarankaa edes sen vertaa, etta olisi itse ollut valmis vastaamaan ”Soinin kupla”-kirjan sisaltoa koskeviin kysymyksiin.
On muuten melkein makaaberia, kun tuollainen herra, jolla on mahtavat tulot (perheessa) yrittaa esiintya koyhien asianajana. Melkein kuin Herra Wahlroos yrittaisi esiintya Heikki Hurstina

Soini on oikeassa köyhyyden määrästä,hintalappu vain oli hieman väärä. pannaa summa 1400 €/kk ja katsotaan sitten tilannetta. Tällä tulomäärällä ei harrasteta kulttuuria tai matkustella. Yksin elävät naispuoliset vanhukset ovat vaikeimmassa asemassa,kotirouvana ei kertynyt eläkettä. Yksin asuvat miehet Helsingissä ovat lähes samassa tilanteessa,asumiskulut ovat liian korkeat.
lääkkeet:
-eläkeindeksit
-Helsingin kaavouitus asuntorakentamiseen
-työnantajamaksujen kohdentaminen – palkkaa voidaan silloin nostaa ja ottaa veroina sosiaali ja eläke kulut