Laittoman kaatopaikan mysteeri selviää Orivedellä: Laboratorionäytteet paljastavat pian, kuinka vaarallisia jätteitä kaivoksessa on

Poliisi ja Pirkanmaan ely-keskuksen virkamiehet valvovat näytteiden ottoa. Viranomaiset eivät vielä osaa kertoa, milloin tulokset valmistuvat.
Kotimaa 5.9.2019 12:19
SK paljasti laittoman kaatopaikan 26. syyskuuta.
SK paljasti Dragon Miningin Oriveden kaivoksen laittoman kaatopaikan 26. syyskuuta 2018. © yksityinen kuva

Oriveden kultakaivokseen piilotettujen jätteiden määrän ja laadun selvittäminen on aloitettu syyskuun alussa 2019.

Koekairaus tehdään 66 metrin syvyydessä. Näytteitä otetaan neljä, ja ne halkaisevat koko louhoksen porautuen 20–27 metrin syvyyteen. Kairausnäytteet dokumentoidaan ja kuvataan.

”Näytteet analysoidaan ja katsotaan sitten mitä saadaan. Positiivista on kuitenkin se, että näytteitä on saatu hyvin, eli porauksen kautta tulee materiaalia ylös”, kertoo tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro Sisä-Suomen poliisista.

”Pelkona oli, että porauksella ei saada kunnolla maa-ainesta tai mitään muutakaan ylös. Nyt näyttää siltä, että tulokset aikanaan osoittavat, mitä siellä on ja kuinka vaarallista materiaali on.”

Poliisi sinetöi ylös saadun materiaalin ja se kuljetetaan laboratorioon, jossa niistä otetaan varsinaiset näytteet poliisin ja erillisen tutkimuslaboratorion toimesta.

”Näytteitä ei ole mahdollista manipuloida”, Länsipuro sanoo.

Kairausnäytteistä määritellään muun muassa ph-pitoisuus, öljyhiilivedyt ja erilaisia myrkyllisiä yhdisteitä, kuten PCB, PAH ja BTEX.

Viranomaiset eivät vielä osaa sanoa milloin tulokset valmistuvat. Koekairaukset kestävät vähintään viikon.

 

Oriveden kaivoksella paljastui ympäristöluvan vastainen laiton kaatopaikka syksyllä 2018. Jätteet on dumpattu 66–85 metrin syvyyteen, eli jätevuoren korkeus voi olla lähes 20 metriä. Sen tilavuus on tuhansia kuutioita. Jätteiden lisäksi louhos sisältää todennäköisesti kaivokselta muodostuvaa sivukiveä. Määristä ei ole tarkkaa tietoja.

Kaivosta on siivottu sen jälkeen, kun laiton kaatopaikka tuli julki. Pelkällä ”pintaraapaisulla” kaivoksesta löytyi sekajätteitä 28 000 kiloa 66 metrin syvyydestä. Löytynyt jäte vastaa noin 80 ihmisen vuodessa tuottaman kotitalousjätteen määrää.

Kaivostoimintaa Orivedellä harjoittaa australialainen Dragon Mining, joka on kaivanut kultaa Pirkanmaalla vuodesta 2007. Nyt yhtiön toiminta Orivedellä on loppusuoralla, sillä korkein hallinto-oikeus on hylännyt ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset. Kaivosyhtiön pitää laittoman kaatopaikan lisäksi huolehtia alueen lähijärvistä ja saattaa kaivoksen sulkeminen päätökseen lain vaatimalla tavalla.

Järjestelmällinen jätteiden piilottaminen kaivostunneliin on aloitettu SK:n tietojen mukaan jo 2000-luvun taitteessa. Vuosina 1994–2003 alueella toimi Outokumpu. Laiton kaatopaikkatoiminta jatkui aina vuoteen 2016 saakka.

Monimutkainen vyyhti onkin vielä sen suhteen auki, mikä vastuu Outokummulla asiassa on. Outokummun ympäristöjohtaja Juha Ylimaunu on kertonut SK:lle, että yhtiö on varautunut vanhojen kaivosten jälkihoitotöihin tarpeen vaatiessa.

Poliisi epäilee Dragon Miningia törkeästä ympäristön turmelemisesta. Ely-keskus on vaatinut, että kaivos siivotaan jätteistä.