Lääkäriliitto: lääkkeiden alkuomavastuuta pitäisi nostaa

Kotimaa 10.1.2013 13:00

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että lääkekattoa laskettaisiin ja käyttöön otettaisiin uusi 50 euron vuotuinen alkuomavastuu. Ajatuksena on helpottaa runsaasti lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden ja pienituloisten asemaa. Työryhmän tehtävänä oli pohtia lääkekorvausjärjestelmän uudistusta.

Lääkekattoa haluttaisiin alentaa nykyisestä 670 eurosta noin 530 euroon. Lääkekatolla tarkoitetaan nyt sitä, että kalenterivuoden aikana lääkekuluista maksetut omavastuuosuudet ylittävät 670 euroa. Kun summa ylittyy, potilaan tarvitsee maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 1,50 euroa.

Mikäli lääkekattoa alennettaisiin, lääkekorvausmenot kasvaisivat. Työryhmä ehdottaakin, että kulujen kattamiseksi käyttöön otettaisiin 50 euron alkuomavastuu. Tämän mukaan potilas maksaisi lääkkeistään täyttä hintaa ilman Kela-korvausta kunnes 50 euroa tulisi täyteen. Tämä ei koskisi alle 18-vuotiaita.

Lääkekatto liian suuri

Lääkäriliitto jätti työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteensä. Sen mukaan lääkekatto jää laskemisen jälkeenkin suureksi, ja sitä voitaisiin alentaa vielä enemmän. Vastaavasti alkuomavastuuta voisi nostaa, Lääkärilehti kirjoittaa. Pienituloisimmat voitaisiin vapauttaa kokonaan alkuomavastuusta.

Lehden haastatteleman Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtajan Heikki Pärnäsen mukaan muutos olisi voinut olla suurempi, mutta poliittista rohkeutta ei löytynyt. Tasavertaisemmasta järjestelmästä huolimatta jotkut ryhmät menettäisivät korvauksia.

Pärnänen sanoo Lääkärilehden haastattelussa, että käytössä oleva sairausperusteinen korvausjärjestelmä on vanhentunut. Kustannuksiin perustuva järjestelmä olisi oikeudenmukaisempi. Tällöin korvauksia saisi aina maksettujen lääkekulujen mukaan, eikä sen perusteella miten eri lääkkeet on määritelty korvattaviksi.

Valtion lääkekorvausmenoihin järjestelmän muutoksella ei laskelmien mukaan olisi vaikutusta.

Lähde Lääkärilehti