Kuntaministeri tiukkana Kittilän päättäjille: Toimikaa tai me toimimme – ”Päätöksiä pitää tulla lähiviikkoina”

Tapaus Kittilä on ollut keskustan Anu Vehviläiselle ”kova paikka”.
Kotimaa 18.8.2017 08:50
Ajanpeluu Kittilässä ei tule kysymykseen, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk).
Ajanpeluu Kittilässä ei tule kysymykseen, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk). © AV-Lappi ja Lehtikuva

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) haluaa panna pisteen Kittilän kriisiytyneelle päätöksenteolle. Ministeri lupaa, että ellei kunta järjestä päätöksentekoaan asianmukaiseksi, valtiovarainministeriö ryhtyy toimiin.

”Toimilla” ministeri Vehviläinen viittaa kesäkuun alussa voimaan tulleeseen kuntalain muutokseen, niin sanottuun Lex Kittilään, joka antaa valtiolle puuttumiskeinoja kunnan päätöksenteon vakavassa kriisitilanteessa keskellä kuntaa koskevaa rikostutkintaa.

Kuntalain mukaan: ”Valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti”.

Anu Vehviläinen kertoo seuranneensa Kittilän viimeaikaisia tapahtumia tarkasti.

Ministeri on tietoinen, että uuden kunnanvaltuuston järjestäytymiskokouksessa 19. kesäkuuta kaikkiaan kahdeksan kunnanvaltuutettua teki aloitteen syyteharkinnassa olevien luottamushenkilöiden pidättämiseksi luottamustehtävästään syyteharkinnan ja mahdollisten oikeudenkäyntien ajaksi.

”Ministeriössä pidimme erinomaisena asiana, että aloite lähti valtuutetuilta itseltään. Käsittääkseni aloitteesta on Kittilässä käynnistetty jo viranhaltijavalmistelu”, Vehviläinen jatkaa.

Kunta- ja uudistusministerin terveiset Kittilän päättäjille ovat selkeät ja lyhyet:

”Ministeriössä seuraamme nyt, miten kunnanvaltuusto käsittelee asian ja mikä on valtuuston päätös. Jos valtuusto ei hoida päätöksentekoa kuntalain vaatimusten mukaiseksi, meillä on valtuuston ratkaisun jälkeen muutamassa viikossa valmius asettaa selvityshenkilö tai -ryhmä Kittilään.”

Ja ministeri korostaa, että ajanpeluu ei tässä asiassa tule kysymykseen.

”Päätöksiä Kittilästä pitää tulla lähiviikkoina. Ja kun näemme, mitä kunnanvaltuusto päättää, sen jälkeen teemme valtiovarainministeriössä omat ratkaisumme.”

Jos selvitysmenettelyyn päädytään, selvityshenkilö tai -ryhmä toimisi tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Selvityksen ehdotukset tuotaisiin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Jos kunnanvaltuusto ei tässäkään vaiheessa pidättäisi syyteharkinnassa olevia luottamushenkilöitä luottamustehtävästään, valtiovarainministeriöllä on toimivalta pidättämiseen.

 

Anu Vehviläinen kertoo toivovansa, että Kittilän kunnanvaltuusto näyttäisi oman päätöksentekokykynsä.

Vehviläinen on kokenut kuntapäättäjä. Hän on toiminut pitkään Joensuun kaupunginvaltuutettuna. Tapaus Kittilä on ollut kunnallisen itsehallinnon puolustajalle ”kova paikka”.

”Olen seurannut tätä vakavana. Kunnallista itsehallintoa toteutetaan valtaosassa kuntia hyvää hallintoa noudattaen. On surullista, että Kittilän päätöksenteon kautta kunnallisesta itsehallinnosta syntyy tällainen kuva, kun kunnissa tehdään arvokasta ja hyvää työtä.”

Kunta- ja uudistusministeri toivoo, että uusissa kunnanvaltuustoissa perehdyttäisiin uuteen kuntalakiin ja vaalittaisiin hyvän hallinnon periaatteita – ja oltaisiin oikealla tavalla ylpeitä kunnallisesta itsehallinnosta.

Vehviläisen mukaan Kittilän tapahtumat opettavat kuntapäättäjille kuitenkin yhden merkittävän asian.

Virkavastuu koskee myös luottamushenkilöitä. Se on painava vastuu”, ministeri korostaa.