Ei uutta loukkua

Akavan Fjäderistä työkyvyn heikkeneminen on ikää parempi peruste lyhentää työaikaa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on ehdottanut kokeilua, jossa yli 55-vuotiaat saisivat subjektiivisen oikeuden lyhentää työaikaansa omalla kustannuksellaan. Miltä tämä kuulostaa, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder?

”Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuinkahan monella palkansaajalla olisi siihen varaa. Kun Suomessa on jo nyt työvoimapula ja liian alhainen työllisyysaste, ei ole viisasta luoda järjestelmää, joka antaisi mahdollisuuden tehdä entistä vähemmän työtä. Lyhempi työaika vaikuttaisi myös eläkkeen karttumiseen.”

Elorannan mukaan työajan lyhentäminen voisi lykätä eläköitymistä ja lisätä tuottavuutta. Ettekö usko tähän?

”Tuo voi olla totta. Olisi kuitenkin parempi, jos lyhyemmän työajan perusteena olisi yksilöllinen työkyvyn heikkeneminen eikä kaavamaisesti tietty ikä. Silloin työntekijä voisi myös saada osasairauspäivärahaa. Tätä yhdistelmää voisi kehittää.”

Elorannan mielestä hänen ehdotuksensa lisäisi työntekijöiden mahdollisuutta päättää itse työajastaan. Eikö se olisi hyvä?

”Pitää varoa, ettei luoda uutta työllistymisloukkua. Työnantaja voi helposti ajatella, että 54-vuotiasta ei kannata palkata, kun tämä alkaa pian vaatia lyhyempää työaikaa.”

Pelkäättekö, että työaikaansa lyhentävät akavalaiset tekisivät entistä enemmän harmaita ylitöitä?

”Se riski on todellinen. Myös akavalaisista suuri osa on tosin ollut korona-aikanakin koko ajan lähitöissä, missä on helpompi pitää kiinni työajoista. Jos työaikaa lyhennetään, pitäisi työn määränkin muuttua vastaavasti.”

Kuinka järkevää etätyömaailmassa on käyttää aikaa tehdyn työn mittarina?

”Työajan valuminen vapaa-ajalle on erityisesti korkeakoulutettujen akavalaisten ongelma. Se aiheuttaa osalle uupumista, joka vaikuttaa työkykyyn. Työaikasuojelu on jatkossakin tärkeää.”

”Etätyön yleistyminen liittyy siihen, että työelämä on muutenkin muuttumassa. Itse näen niin, että se lisää tarvetta sopia asioista enemmän yksilöllisesti, yrityskohtaisesti ja alakohtaisesti. En halua monimutkaistaa järjestelmiä.”

Sisältö