Tiet ja radat rapistuvat yhä

Hallitus yritti ensin pienentää korjausvelkaa, sitten edes pysäyttää sen nousun. Ei onnistunut: velka kasvaa edelleen.

© HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

Hallitus on satsannut liki miljardi euroa rapautuneen liikenneverkon kunnostukseen. Tavoitteena oli vähentää tie-, rata- ja vesiväylien korjausvelkaa.

Tavoite jäi saavuttamatta. Tuoreimpien laskelmien mukaan rästiin jääneiden korjaustöiden arvo on hallituskauden aikana jopa hivenen kasvanut.

Vuonna 2016 korjausvelan suuruudeksi arvioitiin 2 468 miljoonaa euroa. Syksyllä 2018 valmistuneiden laskelmien mukaan se oli noussut 65 miljoonaa euroa eli korjausrästejä oli kertynyt yhteensä 2 533 miljoonan euron edestä.

Kokonaisuuteen nähden kasvu ei ole suuren suuri, mutta Väyläviraston mukaan se on merkitsevä. Osin hyppäystä selittävät 18 miljoonan euron tielaitteet, joita ei ollut mukana edellisvuosien luvuissa.

Tämän lisäksi velka on kuitenkin kasvanut sekä rata- että tielinjoilla.

Sisältö