”Koko juttu on melko painajaismainen” – Oriveden kaivokseen piilotettujen jätteiden tutkimustulokset salataan toistaiseksi

Australialainen kaivosyhtiö Dragon Mining on toimittanut kaivoksen sulkemissuunnitelman viranomaisille joulukuussa 2019.
Kotimaa 14.1.2020 11:09
SK paljasti laittoman kaatopaikan 26. syyskuuta.
SK paljasti Dragon Miningin Oriveden kaivoksen laittoman kaatopaikan 26. syyskuuta 2018. © yksityinen kuva

Oriveden kultakaivokseen piilotetun jätekuilun tutkinta on edennyt siihen pisteeseen, että poliisi on saanut alustavia tuloksia jätteiden laadusta. Jätteet sijaitsevat 66–85 metrin syvyydessä.

Tutkinnallisista syistä poliisi on salannut tutkimustulokset esitutkinnan ajaksi. Poliisi on pyytänyt myös Pirkanmaan ely-keskusta salaamaan materiaalin.

”Pirkanmaan ely-keskus noudattaa poliisin pyyntöä pyynnön mukaisesti eli materiaalia saataessa arvioidaan, kuuluvatko ne pyynnön piiriin”, sanoo Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Vesa Hyvärinen.

Tutkimukset ovat osittain kesken, eivätkä viranomaiset vielä tiedä, millaista ja kuinka paljon jätettä kaivoksessa on. Alustavissa tutkimuksissa jätettä kaivettiin ylös pintaraapaisulla noin 28 000 kiloa. Jäte oli laadultaan sekajätettä.

Tutkimuksen ja riskiarvion jätteistä tekee Envineer-niminen konsulttiyhtiö. Kulut maksaa kaivoksen omistaja, australialainen Dragon Mining.

”Yhdessä Pirkanmaan ely-keskuksen kanssa selvitämme, mitä alustava lausunto jätteistä tarkoittaa ja kuinka haitallisia löydökset ovat vai ovatko haitallisia lainkaan. Sen jälkeen jatkamme kuulusteluja”, kertoo tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro Sisä-Suomen poliisista.

Jätelouhoksesta otetaan neljä näytettä 20–27 metrin syvyydestä. Kairausnäytteistä määritellään muun muassa ph-pitoisuus, öljyhiilivedyt ja erilaisia myrkyllisiä yhdisteitä.

”Kyllähän tämä koko juttu on esitutkintaviranomaisen näkökulmasta melko painajaismainen, kun kuilussa olevaa materiaalia ja sen haitallisuutta pitää arvioida kuulustelujen ja porattujen näytteiden kautta”, Länsipuro sanoo.

Piilotetun jätteen tuominen maan pinnalla olisi varma tapa selvittää sen laatu. Poliisi joutuu puntaroimaan asiaa monesta näkökulmasta.

”Tukesin kaivosturvallisuuspuoli on avainroolissa ja tietenkin Pirkanmaan ely-keskus arvioi, onko kuilussa sen kaltaista materiaalia, että se olisi tuotava ylös ympäristönsuojelun näkökulmasta.”

Maanalainen kaivos täyttyy pikkuhiljaa vedellä, eikä kaivokseen voi jättää ympäristölle haitallisia aineita tai materiaalia.

Suomen Kuvalehti uutisoi kaivokseen piilotetuista jätteistä ensimmäisen kerran syyskuussa 2018. Sen jälkeen viranomaiset tekivät tarkastuksen kaivokselle ja totesivat sen laittomuuden.

Poliisin tekemän esitutkinnan aikana Oriveden kultakaivosta on ryhdytty sulkemaan, sillä kaivos ei saanut kesällä 2019 korkeimmalta hallinto-oikeudelta ympäristölupaa toiminnan jatkamiselle.

Aiemmin Vaasan hallinto-oikeus ja aluehallintovirasto ovat todenneet ratkaisuissaan, että kultakaivoksen toiminta on aiheuttanut merkittävää vesistöjen pilaantumista. Kaivoksesta on louhittu 17 tonnia kultaa noin 25 vuoden aikana.

Käytännössä kaivoksen sulkeminen tarkoittaa sitä, että ympäristö ja myös laiton kaatopaikka pitää saattaa sille tasolle, minkä viranomaiset katsovat ympäristölle tarpeelliseksi.

Maanalainen kaivos täyttyy pikkuhiljaa vedellä, eikä kaivokseen voi jättää ympäristölle haitallisia aineita tai materiaalia.

”Arvio on, että vesi nousee maan pintaan asti runsaassa kymmenessä vuodessa. Veden nousu tulee ottaa huomioon kaivoksen sulkemissuunnitelmassa, joka on nyt korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti vireillä aluehallintovirastossa”, Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Hyvärinen sanoo.

 

Dragon Mining on toimittanut kaivoksen sulkemissuunnitelman aluehallintovirastolle joulukuussa 2019. Asiakirjassa mainitaan, että sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteet käsittävät rakenteiden purkamisen, alueen pilaantuneisuustutkimukset ja mahdollisen puhdistamisen, sivukivikasan peittämisen, kaivosalueen vesienkäsittelyn sekä ympäristötarkkailun.

”Sulkemisvaiheen aikana maanalaisten kaivostilojen annetaan täyttyä vedellä ja sulfaatin pelkistäjäbakteerien toimintaa tehostetaan tarvittaessa niin sanotun bioreaktorin käynnistämiseksi, jotta kaivoksessa olevat vedet saadaan puhdistumaan”, suunnitelmassa kirjoitetaan.

Aluehallintoviraston virkamiehet pohtivat vielä, onko sulkemissuunnitelma riittävä vai pitääkö sitä täydentää.

Siivoussuunnitelmassa mainitaan myös laiton kaatopaikka. Tutkimusten pitäisi jätelouhoksen osalta valmistua vuoden 2020 alkupuolella, minkä jälkeen tehdään riskiarviointi ja toimenpide-ehdotus.

Ennen Dragon Miningia Oriveden kaivoksen omisti kaivosyhtiö Outokumpu. Toistaiseksi on epäselvää, mikä vastuu Outokummulla on laittoman kaatopaikan siivoamisesta. Laiton jätteiden dumppaaminen kaivokseen on aloitettu SK:n tietojen mukaan jo Outokummun aikana.