Kittilän kultakaivoksen vuodosta laaditussa raportissa useita puutteita: Ei tiedotettu rantatonttien omistajille

Agnico Eagle Finland ei ole saanut korvausvaatimuksia allasvuodosta.
Kotimaa 4.2.2016 13:00
Kittilän kultakaivoksen rikastamo. © LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Euroopan suurimman kultakaivoksen allas alkoi vuotaa 14. syyskuuta 2015 Kittilässä. Vuoto oli niin suuri, että Lapin ely-keskus joutui myöntämään Agnico Eagle Finlandille poikkeusluvan, joka salli kaivosvesien laskemisen Seurujokeen. Joen vedet yhdistyvät Kemijokeen, josta ne laskevat Itämereen.

Lapin ely-keskus vaati kaivosyhtiöltä selvitystä ja raporttia tilanteen korjaamiseksi. Raporttiin vaadittiin liitettäväksi ehdotus Seurujoen kalataloustarkkailun ja biologisen tarkkailun täydentämiseksi vuonna 2016 sekä arvio mahdollisista korvattavista vahingoista.

Kaivosyhtiö palkkasi konsulttiyhtiö Rambollin toteuttamaan selvitysraportin. Suomen Kuvalehti uutisoi raportin tuloksista 19. tammikuuta. Jutun voi lukea tästä linkistä. Jutusta käy muun muassa ilmi, että Seurujoen suolapitoisuus kasvoi.